נדחה הדיון בעתירת האגודה נגד פינוי תושבי מערות הר חברון

בעקבות עתירת האגודה לזכויות האזרח בקשה פרקליטות המדינה לדחות את הדיון בעניין תושבי המערות כדי להעלות את הנושא בפני הרמטכ"ל ושר הביטחון. בינתיים יישמר הסטטוס קוו שקדם לגירוש התושבים.

בעקבות בקשת נציג פרקליטות המדינה, לה נעתרה האגודה לזכויות האזרח והעותרים, נדחה הדיון שהיה אמור להתקיים בעתירת האגודה כנגד פינוי שוכני המערות בדרום הר חברון. הדיון נדחה בשלושה חודשים במטרה "להעביר את העניין לדיון בפני הרמטכ"ל ובמידת הצורך בפני שר הבטחון". בתגובה מציינת עו"ד מנאל חזאן מהאגודה לזכויות האזרח כי בקשת הדחייה של המדינה מצביעה על הצלחת הפעילות הציבורית שאירגנו האגודה וארגונים נוספים שנרתמו לנושא.

עד לקיומו של הדיון בבג"צ, יישארו בתוקפם צו הביניים לשמירת הטטטוס קוו שקדם לגירוש וההסדר שנקבע בחודש אפריל 2000 בין האגודה ועותרים נוספים לבין רשויות צה"ל. על פיו:

1. עד למתן תשובה מפרקליטות המדינה לא יבוצע כל פינוי של תושבי המערות הפלסטינים שחזרו בעבר להתגורר בביתם במערות.

2. במידה ויהיה שינוי כלשהו בגישת צה"ל תינתן לאגודה הודעה על כך.

3. במסגרת ההודעה תינתן התייחסות לכל הבקשות של האגודה, לרבות בקשתה לאפשר לה שהות מספיקה לשוב ולפנות לבג"צ בשמם של שוכני המערות הנוספים, אלה שאינם נמנים בין העותרים, בדרישה למנוע את פינויים מביתם.

כזכור, ביוני 2001 הגישה פרקליטת המדינה לעוה"ד נטע עמר ומנאל חזאן מהאגודה את הצעת פיקוד מרכז להסדר מוסכם, לפיו יימנע פיקוד המרכז מפינוי פלסטינים בחלקים מהשטח, ימשיך לאכוף את צו הסגירה בחלקים אחרים ויאפשר לעותרים פרקי זמן של שבועיים וסופי שבוע לעיבוד קרקעותיהם. עו"ד חזאן דחתה הצעה זו בהיותה פוגעת בזכויות העותרים ובזכויות העותרים הנוספים למגורים בשטח ולעיבוד אדמותיהם, וכן בשל היותה ניסיון לגרום לכך שהתושבים "יתפנו" בסופו של דבר מהשטח. לאחר דחיית ההצעה נקבע דיון בעתירה.

לקראת הדיון שנקבע בעתירה, קיימה האגודה לזכויות האזרח וארגונים נוספים פעילות ציבורית שבעקבותיה הגישה פרקליטות המדינה בקשה לדחיית מועד הדיון. בבקשה מציין נציג פרקליטות המדינה כי לאור עמדת האגודה "התקיים דיון בנושא אצל אלוף פיקוד המרכז. בדיון נבחנו אפשרויות שונות להתמודדות עם המצב שבשטח. בסופו של הדיון סוכם כי הנושא יועלה בפני הרמטכ"ל, ובמידת הצורך אף בפני שר הבטחון."

בתגובה לבקשת פרקליטות המדינה, מציינת עו"ד חזאן כי היא נאותה להסכים לבקשה בכדי לתת הזדמנות לניסיון למציאת פתרון אמיתי לסכסוך באופן שישמור על זכויות העותרים. עו"ד חזאן מדגישה בתגובתה, שהוגשה לפרקליטות המדינה, כי אין בהסכמה לדחיית מועד הדיון משום ויתור על טענה מטענות העותרים או הודאה בטענה מטענות המשיב.

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לדיור,זכויות האדם בשטחים הכבושים

סגור לתגובות.