חרב הגירוש עדיין מרחפת מעל תושבי המערות בדרום הר חברון

ב- 29.12.02 תתקיים תזכורת בעתירת האגודה נגד פינוי שוכני המערות בהר חברון. האגודה מתנגדת למינוי תת אלוף דב צדקה, שהיה ראש המינהל האזרחי, לבורר בתיק, ולמינוי ועדת ערר צבאית לבירור המחלוקת בתיק

ב- 29.12.02 תתקיים בפני השופטת דליה דורנר תזכורת בעתירת האגודה לזכויות האזרח כנגד פינוי שוכני המערות בדרום הר חברון. לקראת התזכורת, הגישה לבג"צ עו"ד מנאל חזאן מהאגודה הודעה משלימה, לפיה האגודה מתנגדת למינוי של תת אלוף דב צדקה לשמש כבורר בתיק, וזאת משום שעד לפני מספר חודשים שימש תת אלוף צדקה כראש המינהל האזרחי והיה מעורב בעניינים הקשורים לעתירה. עמדה דומה הביע עו"ד שלמה לקר, המייצג חלק מהעותרים בעתירה נוספת בעניין זה. בנוסף לכך, מציינת עו"ד חזאן, נעדר תת אלוף צדקה את הכישורים ההכרחיים למתן חוות דעת מקצועית בשאלות האנתרופולוגיות והתרבותיות המתעוררות בתיק זה. עוד מתנגדת האגודה לזכויות האזרח למינויה של ועדת ערר צבאית שתשמש לדעתה כמראית עין לבירור המחלוקות, כאשר ברור שעמדת המדינה היא שהעותרים אינם תושבי קבע ויש לגרשם מבתיהם.

כזכור, בדיון הקודם בעתירה, ובהמשך להחלטתם מחודש מרץ 2000 בדבר בירור שאלת מגורי הקבע בשטח נשוא עתירה זו והזכויות בו על-ידי מומחים המקובלים על שני הצדדים, ועל ביצועה של בדיקה עובדתית מקיפה מקצועית ומוסכמת על שני הצדדים, הורו שופטי בג"צ למדינה לפנות לאלוף בדימוס ורדי כדי שימונה לשם בירור המחלוקות בתיק. אך, נתברר כי האלוף בדימוס ורדי אינו יכול לקבל על עצמו את התפקיד ולכן הציעה המדינה את תת אלוף צדקה, כפי שפורט לעיל. עוד נמסר לעו"ד חזאן, כי מטעמים תקציביים לא נעשה ניסיון למצוא גורם אחר שאיננו משרת בצבא בכדי לשמש בורר בתיק.

לקראת הדיון הקודם, בחודש נובמבר 2002, הגישה פרקליטות המדינה תוצאות של בדיקה עובדתית חד צדדית שערכו בשטח הצבא, המינהל האזרחי ומשתפי פעולה. במסגרת התוצאות הגישה המדינה צילומים של בתים שלכאורה שייכים לעותרים בעיירה יטא. הצילומים הם צילומי אוויר, מאחר ולטענת המדינה, לא ניתן היה להגיע לחלק מהבתים. עו"ד מנאל חזאן, המייצגת 116 עותרים מתושבי דרום הר חברון , דוחה את הבדיקה שביצעה המדינה וכופרת בתוצאותיה.

עו"ד חזאן מציינת בתגובה, כי אין בהודעת המדינה שום הסבר או ראייה ברורה ומשכנעת מה מערכת היחסים או הקשר בין האנשים המתגוררים, לכאורה, באותם בתים, לבין העותרים, אם בכלל קיים קשר כזה. בהודעה שהגישה לבג"צ, מציינת עו"ד חזאן שהעותרים לא נראים מתגוררים באותם בתים, ואין די בצילום בית כלשהוא כדי להוכיח שהוא ביתו של עותר ספציפי זה או אחר. עוד מציינת עו"ד חזאן, כי לא ברור מהו תחום מומחיותם ומהם כישוריהם של משתפי הפעולה בהם הסתייעה המדינה בעת ביצוע הבדיקה בשטח, ומהי רמת אמינותם.

כמו כן, הודיעה הפרקליטות שבכוונת המדינה להשאיר 38 משפחות מהעותרים בבתיהן, ולגרש את השאר. בהתייחס לכך, מדגישה עו"ד חזאן, כי לא מפורטים השיקולים והמבחנים אשר הנחו את המדינה בקבלת ההחלטה על גורלם של עותרים אלה ואחרים, כמו כן לא ניתן הסבר להחלטה מי יגורש ומי לא יגורש מהשטח. עיון בהודעת המדינה רק מאשש את חשש האגודה, שמא הבחירה נעשתה באופן אקראי וללא שום שיקולים מבוססים של היגיון גיאוגרפי או אחר שהוחל על העותרים.

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לדיור,זכויות האדם בשטחים הכבושים

סגור לתגובות.