"חוק החיפוש" – סמכויות חיפוש של המשטרה

אילוסטרציה - ניידת משטרהצילום: טל דהן, ACRI

תזכיר חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – המצאה, חיפוש, כניסה ותפיסה), התשע"א-2011; הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – המצאה, חיפוש ותפיסה), התשע"ד-2014

 

הצעת החוק מבקשת להסדיר את דיני החיפוש והתפיסה של רשויות אכיפת החוק במדינת ישראל. ההצעה מחוללת רפורמה מקיפה בכל הקשור לסמכות המשטרה לבצע חיפושים, לדרוש מאזרחים להמציא מסמכים וחפצים במהלך חקירות, לתפוס ראיות או חפצים הקשורים לעבירות, ולבצע פעולות בחומר מחשב.

לנוכח פוטנציאל הפגיעה בזכויות האדם, קיימת חשיבות רבה להאחדתן וקביעתן של הוראות אלה בדבר חקיקה קוהרנטי ומסודר. אלא שהצעת החוק מרחיבה את סמכויות החיפוש הקיימות ומעניקה למשטרה היתר נרחב מדי לפגוע בפרטיות, בלי לקבוע מגבלות מספקות כדי למנוע ניצול לרעה ופגיעה קשה מדי בזכויות הפרט.

ב-2011 הגישה האגודה לזכויות האזרח למשרד המשפטים  נייר עמדה מפורט בעניין תזכיר החוק. חלק מהערותינו התקבלו והוטמעו בנוסח הצעת החוק אשר עבר בכנסת בקריאה ראשונה ב- 2014, אולם עדיין נותרו בהצעה הסדרים אשר לשיטתנו הם פסולים ובלתי חוקתיים בבסיסם, ואשר עלולים לפותח פתח לרמיסת זכויות הפרט בידי השלטון:

 • חיפוש סמוי בבית: הצעת החוק קובעת שהמשטרה תוכל לחפש בביתו של אדם ללא ידיעתו ובלי שהדבר יוודע לו אי פעם. הדבר מונע כל אפשרות להתנגד לחיפוש, לטעון נגדו – גם לא בדיעבד – ולא מאפשר כל ביקורת ציבורית.
 • ביצוע חיפושים על יסוד חשדות לעבירות שעוד לא התרחשו ("עתידיות"): כרסום בעקרון היסוד שלפיו סמכויות אכיפה מופעלות רק נגד מי שכבר ביצע עבירה או התחיל בביצועה. ביצוע חיפוש בבית או על הגוף על סמך ניבוי התנהגות עתידית פוגע יתר על המידה בזכות לפרטיות, ופותח פתח לשימוש מפלה (פרופיילינג).
 • חיפוש על גופו של אדם שאינו חשוד: הצעת החוק מעניקה סמכות רחבה וגורפת לביצוע חיפוש על הגוף של אדם שאינו חשוד בביצוע עבירה כלשהי. הדבר עלול לאפשר חיפוש על הגוף של קורבנות עבירה אף במקרים של עבירות מין, בניגוד לרצונן. נוסף על כך, ההצעה מבקשת לאפשר לחפש על גופו של מי שאינו חשוד כדי לבדוק "קשר אפשרי של אותו אדם לעבירה". סעיף זה עוקף את "חוק המישוש", ומרחיב הרבה יותר את האפשרות לבצע חיפושים על אנשים רבים ללא שום חשד קונקרטי נגדם.
 • הרחבה משמעותית של האפשרות לפגוע בחיסיון של בעלי מקצוע (עיתונאים, רופאים, פסיכולוגים, עורכי דין וכו').
 • חיפוש בחומר מחשב: ההסדרים שמאפשרים חדירה וחיפוש בחומר מחשב הם רחבים מדי, ומעניקים למשטרה סמכויות מרחיקות לכת.
 • העדרו של כלל הפוסל ראיות שהושגו בניגוד להוראות החוק, שיבטיח שהאיזונים וההגבלות שייקבעו בחוק לא יישארו על הנייר בלבד.

 

עמדת האגודה לזכויות האזרח בעניין הצעת החוק, פברואר 2018

הערות האגודה לזכויות האזרח לסעיפים ספציפיים בהצעת החוק:

 • הערות האגודה לפרק ב' של הצעת החוק, אפריל 2018
 •  

  קישורים:

  דף החקיקה באתר הכנסת

  עמדת האגודה בעניין תזכיר החוק, ספטמבר 2011 (הודעה לעיתונות)

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

  תגיות:

  קטגוריות: זכויות בהליך הפלילי,זכויות במגע עם המשטרה,זכויות במעצר ובחקירה

  סגור לתגובות.