הערות האגודה לתזכיר חוק בעניין סמכויות חיפוש

cc-SA-by: Michael Surrancc-SA-by: Michael Surran

האגודה לזכויות האזרח הגישה למשרד המשפטים נייר עמדה בעניין תזכיר חוק, המחולל רפורמה מקיפה בכל הקשור לסמכות המשטרה לבצע חיפושים, לדרוש מאזרחים להמציא מסמכים וחפצים במהלך חקירות, לתפוס ראיות או חפצים הקשורים לעבירות, ולבצע פעולות בחומר מחשב.

במסמך מברכות עורכות הדין לילה מרגלית ואן סוצ'יו מהאגודה על עצם הניסיון להסדיר את הנושא באופן ממצה, ולקבוע כללים שתכליתם להבנות את שיקול דעת המשטרה ושל בית המשפט. יחד עם זאת הן מתריעות כי חלק מההסדרים הקבועים בתזכיר הם רחבים מדי, ואינם כוללים את המגבלות הדרושות כדי למנוע ניצול לרעה ופגיעה קשה מדי בזכות לפרטיות ובזכויות אדם אחרות. כמו כן הן מתריעות, כי ישנם מספר הסדרים אשר לשיטתנו הנם פסולים ובלתי חוקתיים בבסיסם, ואשר עלולים לפתוח פתח לרמיסת זכויות הפרט בידי השלטון. בין הנושאים המטרידים במיוחד הקיימים בתזכיר החוק:

סמכות רחבה לנקוט צעדי אכיפה פולשניים שונים – לרבות צו המצאה, חיפוש, וחדירה לחומר מחשב – על סמך חשדות כלליים לביצוע עבירות בעתיד.

  • סמכות בעייתית ביותר לבצע חיפוש על גופו של אדם שאינו חשוד, בין השאר כדי לבדוק "קשר אפשרי לביצוע עבירה".
  • סמכות לבצע חיפושים סמויים בבתיהם של אנשים, אף מבלי ליידע אותם בדיעבד על הפלישה לפרטיותם. מדובר בהסדר פוגעני במיוחד, הנוטל מהאדם כל אפשרות להתגונן מפני פגיעה בלתי מוצדקת בזכויותיו, והמונע מהציבור יכולת מינימאלית לקיים ביקורת אפקטיבית על אופן הפעלת הסמכות.
  • סמכות מופרזת לחפש על גופו של אדם, ללא ערובות מספיקות (כגון חובה למלא דוח ביחס לכל חיפוש) כדי למנוע שימוש מפלה או שרירותי בסמכות.
  • סמכויות מרחיקות לכת לביצוע פעולות שונות בחומר מחשב, העלולות לכרסם באופן מסוכן בזכות האדם לפרטיות בעידן הדיגיטלי, מבלי להעניק לאזרח את הכלים המינימאליים הדרושים למניעת פגיעה בלתי מוצדקת בזכויותיו.
  • העדרו של כלל הפוסל ראיות שהושגו בניגוד להוראות החוק, שיבטיח שהאיזונים וההגבלות שייקבעו בחוק לא יישארו על הנייר בלבד.

 

נייר העמדה

תודה לפרופ' מיכאל בירנהק ולעו"ד יהונתן קלינגר שסייעו לנו בהבנת הבעיות המיוחדות המתעוררות בהקשר של פעולות בחומר מחשב.

על עצם הניסיון הנעשה בתזכיר להסדיר את הנושא באופן ממצה, תוך קביעת תנאים פרוצידוראליים, שתכליתם להבנות את שיקול דעת המשטרה ובית המשפט.

 

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:,

קטגוריות: הזכות לפרטיות,זכויות אזרחיות,זכויות בהליך הפלילי,זכויות במגע עם המשטרה

סגור לתגובות.