לא להתקשר עם חברה חיצונית לביצוע מיזם ממשלתי

בראשית החודש פורסם שהממשלה תעביר 128 מיליון שקלים לחברת "קלע שלמה" לצורך מיזם שכותרתו "פעילויות תודעת המונים". לפי הפרסומים, חברת "קלע שלמה" הוקמה במיוחד עבור המיזם הזה, משום שהממשלה מצאה צורך בגוף "חוץ ממשלתי" לביצוע המשימות שבמיזם. משימות אלה נותרו ככותרות עמומות, ולא ברור מה אמורה החברה לעשות. בפרסומים הממשלתיים אודות ההתקשרות אין כל פירוט לגבי סוג המידע שמותר לחברה לאסוף והאמצעים לאיסופו; מהי פעילות תודעת המונים; באילו כלים משתמשים כדי להשפיע על תודעה כזו; ולא ברור אם ה"מערכה" הנזכרת פעם אחר פעם בדיווחי המשרד לנושאים אסטרטגיים, אינה אלא "מערכה" אידאולוגית פוליטית גרידא.

האגודה לזכויות האזרח פנתה ליועץ המשפטי לממשלה כדי שיורה למשרד לנושאים אסטרטגים שלא להתקשר עם חברת "קלע שלמה" לצורך המיזם. במכתב מבהירה עו"ד רוני פלי כי הממשלה למעשה הקימה גוף אך ורק כדי שתוכל להתחזות לגוף "חוץ ממשלתי": אותו הגוף יפעל בשיתוף עם הממשלה, תחת ניהולה, וידבר מגרונה. שימוש בחברה חיצונית כדי לטשטש את עקבות השלטון חותרת תחת יסודות המשטר הדמוקרטי. המומחיות בכל הנוגע ליחסי חוץ ולמודיעין מצויה כולה אצל גורמים מדינתיים קיימים, שפועלים במסגרת הסמכות שמוענקת להם בחוק, ונתונים לביקורת ולפיקוח. לעומת זאת, בהיעדר חוק המגדיר את פעילותה של החברה, בהעדר שקיפות ובהעדר פיקוח, גבולות המותר והאסור של החברה מעורפלים.

"לישראל עומדת זכות להילחם על שמה בעולם בכל האמצעים הדיפלומטיים וההסברתיים החוקיים", כותבת עו"ד פלי. "עליה לעשות כן בשקיפות ובגלוי, מבלי לטשטש עקבותיה ומבלי להקים חברות פרטיות מטעמה ולהפריט סמכויות רגישות. אבסורד הוא שמדינה שנלחמת על שמה ותדמיתה זונחת בשם המאבק כל עקרון דמוקרטי של שקיפות ושלטון חוק, ושואבת השראה ממשטרים חשוכים. התנהלות כזו מאיימת איום של ממש על הדמוקרטיה הישראלית, לא פחות מאיומים חיצוניים".

פניית האגודה ליועץ המשפטי לממשלה, 22.1.2018

 

קישורים:

רחלי אדרי, שיטה די רקובה, העין השביעית, 18.1.2018

איתמר ב"ז, הממשלה תעביר 128 מיליון שקל לביצוע "פעילויות תודעת המונים", העין השביעית, 8.1.2018

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: דמוקרטיה,הפרטה

סגור לתגובות.