אשפוז וטיפול סיעודי

רפורמה במערך הסיעוד עכשיו!

איור אילוסטרציהאיור: סטודיו עינהר

האגודה לזכויות האזרח | ברית ההתארגנויות לעזרה עצמית ירושלים | עמותת המשפט בשירות הזקנה | רופאים לזכויות אדם | האגודה לזכויות החולה בישראל | כן לזקן | מנהל לשירותי קהילה, עיריית ירושלים | הקליניקה לזכויות זקנים וניצולי שואה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן | שדולת גמלאים – חיפה | Israel Caregivers – הארגון הישראלי לבני משפחה מטפלים | אנו

 

 

הארגונים החתומים על הודעה זו קוראים לראש הממשלה, לשר האוצר, לשר הבריאות ולשר הרווחה לשלב כוחות ולקדם בדחיפות את הרפורמה במערך הסיעוד.

החשיפות האחרונות של ידיעות אחרונות ושל חדשות ערוץ 2 על היווצרותן של נורמות פסולות ומזעזעות במוסדות לאשפוז סיעודי, הכוללות אלימות, השפלה והזנחה, מחייבות את הממשלה לפעול בדחיפות. מדובר במוסדות אשר המדינה מפנה אליהם זקנות וזקנים סיעודיים ואמורה להיות אמונה על ביטחונם ושלומם.

שוב ושוב מתברר כי אספקת שירותים רגישים, הכרוכים בשמירה על כבוד האדם וטיפול רפואי, בידי תאגידים הפועלים למטרות רווח, עלולה להוביל לפגיעה קשה בזכויות האדם.

הפיקוח של משרד הבריאות נכשל כישלון חרוץ. המוסד שבלב התחקיר המזעזע של חדשות ערוץ 2 עבר ביקורת לפני 10 חודשים ומחלקת הסיעוד בו קיבלה ציון טוב מאוד בדוח הביקורת. מכאן שלמשרד הבריאות אין כיום יכולת אמיתית לפקח על הנעשה. הציפייה היא שראשי מוסדות הסיעוד, האמונים על הבטחת שלומם של הזקנים ועל השלטת נורמות תקינות, יזהו התנהלות לא הולמת ויפעלו נגדה, אך התחקירים מצביעים על כך שזה לא קורה. לעמדתנו קיים ניגוד עניינים מובנה בין הדרישה מהמוסדות להתנהל בשקיפות ולפרסם מקרים של חריגה מהנהלים, לבין העובדה כי הם מעוניינים לשמור על המוניטין של המוסד.

אין חולק על כך שיש זקנים וזקנות סיעודיים שמצבם מחייב שהות במוסד סיעודי, אולם כיום מצבם הכלכלי הקשה של זקנים או קריסת המטפל העיקרי מבני המשפחה מוביל לאשפוזים מיותרים במוסדות סיעודיים. במקרים אחרים מצבם העגום של המוסדות מוביל לכך שגם זקנים שצריכים לשהות במוסד סיעודי נמנעים מכך.

אנו דורשים לאמץ מיידית את עקרונות הרפורמה במערך הסיעוד כפי שמציע משרד הבריאות, וכן לפעול לקידום כל אלו:

א. הכללת האשפוז הסיעודי בסל הבריאות והעברת האחריות למדינה, באמצעות מערך הרפואה הציבורי, ועד אז – קביעת תנאי מינימום גבוהים מאלה הנהוגים היום בהתקשרות המדינה עם מוסדות פרטיים לאשפוז סיעודי.

ב. שיפור ניכר במערך התמיכה לזקנות ולזקנים בקהילה, ובכלל זה – תמריצים למניעת הידרדרות רפואית של זקן סיעודי כדי שיוכל להישאר ככל האפשר בביתו ובקהילה.

ג. העלאה מיידית של מספר שעות הסיעוד בקהילה וקידום פתרונות קהילתיים וטכנולוגיים לתמיכה בזקן הסיעודי בקהילה, וכן הכרה במעמד של בני המשפחה המטפלים, כדי לסייע להם ולמנוע קריסה כלכלית ונפשית של משפחת הזקן.

ד. העלאת מעמדם המקצועי של עובדי הסיעוד בישראל. קביעת קריטריונים לכשירותם ויצירת מנגנון רישוי ומעקב מקצועי.

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: אשפוז וטיפול סיעודי,זכויות זקנים

סגור לתגובות.