הזכות להפגין

שימוש בלתי מידתי בבואש ובאמצעים לפיזור הפגנות בעת ביצוע צו הריסה בטייבה

האגודה פנתה למפקד מחוז מרכז במשטרה בעקבות ביצוע צו הריסה בטייבה, שבמהלכו נעשה שימוש בלתי מידתי באמצעים להפרת סדר, לרבות ירי רימוני הלם ושימוש בבואש בנסיבות שלא הצדיקו זאת. בפנייה מציינת עו"ד טל חסין מהאגודה, כי נהלי המשטרה מעגנים שלושה עקרונות בשימוש באמצעים לטיפול בהפרות סדר בהפגנות: מתן אזהרה מוקדמת לפני הפעלתם באמצעות מערכת כריזה רבת עוצמה, תוך מתן שהות סבירה להתפזר מהמקום; שימוש מדורג באמצעים מהקל אל הכבד, ללא דילוג על שלבים, ומידתיות – בחירה באמצעי הקל ביותר אשר ישיג את המטרה לשמה הופעל. מהדיווחים בעיתונות, מסרטונים שעלו לרשתות החברתיות ומעדויות שאספנו מתושבים עולה כי עקרונות אלה הופרו כולם במקרה זה, בו נקטו השוטרים באמצעים פוגעניים ביותר שלא לצורך ובלי אזהרה. בפרט, התנהלות המשטרה בהפעלת הבואש חרגה מהנהלים ללא כל טעם ותכלית, ותוך התעלמות מוחלטת מעקרונות המידתיות והסבירות. לפיכך ביקשה האגודה ממפקד המחוז כי יורה לחדד ולהטמיע בקרב השוטרים את נהלי המשטרה בנושא הטיפול בהפרות סדר, בפרט נוכח הכוונה להגברת האכיפה בנושא תכנון ובנייה ביישובים הערבים.

 

3 בפברואר 2016

 

לכבוד
ניצב מוטי כהן, מפקד מחוז מרכז
משטרת ישראל
בפקס' 08-9279590

 

הנדון: שימוש בלתי מידתי באמצעים לפיזור הפרות סדר בעת ביצוע צו הריסה בטייבה

 

אנו פונים אליך בבקשה שתורה לחקור את התנהלות משטרת מרחב שרון בעת ביצוע צו הריסה בטייבה בשבוע שעבר, במהלכו נעשה שימוש בלתי מידתי באמצעים להפרת סדר, לרבות ירי רימוני הלם ושימוש בבואש בנסיבות שלא הצדיקו זאת. עוד נבקש כי תורה לחדד ולהטמיע בקרב השוטרים עליהם אתה מופקד את נהלי המשטרה בנושא הטיפול בהפרות סדר, זאת בפרט נוכח הכוונה להגברת האכיפה בנושא תכנון ובנייה ביישובים הערבים.

1. ביום ראשון, 24 בינואר 2014, הגיעו כוחות משטרה גדולים למערב טייבה, לאבטח הריסת בית. מדיווחים בעיתונות, מסרטונים שעלו לרשתות החברתיות ומעדויות שאספנו מתושבים עולה, כי המשטרה נקטה בצעדים בלתי מידתיים למניעת הפרות סדר תוך חריגה מנהליה שלה, גם במקום שלא התרחשו בו כל עימותים עם כוחותיה, וזאת ללא כל התרעה מוקדמת.

2. מעדויות תושבים למדנו, כי כבר בשעות הבוקר חסמו מאות שוטרים ורכבי משטרה את האזור שבו ניצב הבית המיועד להריסה, ברדיוס של עשרות מטרים רבים, ולא אפשרו כל גישה אליו. כמה עשרות תושבים התגודדו במרחק ניכר מהבית, צופים במתרחש מרחוק מבלי לנקוט באלימות או להפר את הסדר. למרות שהתושבים לא התעמתו עם הכוחות, החלו שוטרים ליידות לעברם רימוני הלם, אשר בעקבותיהם החל שימוש בלתי מבוקר בירי בואש. "בהתחלה המשטרה ירתה רימוני הלם לעבר ההתקהלות", סיפר אחד התושבים, "אחר כך הגיע הבואש שהתיז לעברנו וכיוון גם על הבתים, פוגע באנשים שעמדו בחלונות ויצאו למרפסות לצפות במתרחש. הנוזל המסריח חדר לבתים, זאת שכונת מגורים מאוכלסת בצפיפות. לא היתה כל כריזת אזהרה לפני שהבואש התחיל להשפריץ".

3. ואכן, בסרטון שהתפרסם ברשתות החברתיות, ואשר הנציח חלק מהאירוע, נראים בבירור אנשים עומדים בצדי הכביש בלי להפר את הסדר ולנהוג באלימות כלשהי, ואת רכב הבואש מתחיל בנסיעה לעברם ללא כל כריזה מוקדמת על כוונה להשתמש בו. הבואש תועד כשהוא מתיז את הנוזל המצחין מצד לצד לעבר בתים, אנשים הנמלטים מהמקום, מכוניות וכל הנקרה בדרכו ללא הבחנה.
לסרטון ר' כאן: https://www.facebook.com/abd.maraai/videos/1205644039464050.

4. נהלי המשטרה  המסדירים את השימוש באמצעים לטיפול בהפרות סדר בהפגנות,[1] מעגנים שלושה עקרונות בשימוש בהם: מתן אזהרה מוקדמת לפני הפעלתם באמצעות מערכת כריזה רבת עוצמה, תוך מתן שהות סבירה להתפזר מהמקום; שימוש מדורג באמצעים מהקל אל הכבד, ללא דילוג על שלבים, ומידתיות – בחירה באמצעי הקל ביותר אשר ישיג את המטרה לשמה הופעל. עקרונות אלה הופרו כולם במקרה זה, בו נקטו השוטרים באמצעים פוגעניים ביותר שלא לצורך ובלי אזהרה.

5. בנוסף, קובע נוהל "הטיפול המשטרתי בהפרות סדר" כי השימוש בבואש וברימוני הלם יתבצע אך ורק בהפרות סדר קשות, ברמה ג', הכוללות התנגדות או התנהגות אלימותה. מהעדויות ומהסרטון המתעד את השימוש בבואש, ברור כי לא התקיימו התנאים המתירים את השימוש בהם.

6. הנוהל המשטרתי המסדיר את השימוש בבואש אף קובע מספר כללים שנועדו להבטיח שהאוכלוסיה לא תיפגע מעבר לנדרש.[2] כך, למשל, נקבע בו שאין להשתמש בבואש בנסיבות שעלולות להביא לפגיעה בקשישים, בילדים ובנשים בהריון, שאין להתיז את הנוזל כלפי מקומות גבוהים בשל החשש לנפילה, וכן שהשימוש במכונת התזה ייעשה תוך תשומת לב להימנעות מפגיעה באוכלוסייה תמימה".

7. לא כך פעלה המשטרה במקרה זה. התנהלות השוטרים בטייבה, במסגרתה נורו רימוני הלם והופעל בואש כלפי אוכלוסיה שכל חטאה היה שעמדה ברחוב או במרפסת ביתה וצפתה במתרחש, חרגה מהוראות הנהלים האמורים ללא כל טעם ותכלית; ותוך התעלמות מוחלטת מעקרונות המידתיות והסבירות, שהינם מאבני היסוד של כל פעולה משטרתית, כפי שכבר קבע בית המשפט העליון:

"האיסור המוחלט על שימוש בכח ואלימות בידי שוטרים, תוך חריגה מגדר הנדרש באורח סביר להשגת תכלית שמירת הסדר ובטחון הציבור, אינו צריך הדגשה. הוא מהווה אבן-יסוד בשיטה החוקתית הנוגעת לפעילותם של גורמי אכיפת החוק במדינה. (..) המשטרה אמורה להגן על הסדר והבטחון הציבורי, ולהבטיח את שלומו של הפרט והכלל. היא לא נועדה להפיל את חיתתה על הסביבה, והיא מנועה מעשיית שימוש בכוחה שלא למטרה לשמה הוא הופקד בידיה." (בג"ץ 7141/05 עקיבא ויתקין נ' מפכ"ל המשטרה) 2006), פסקה 12 לפסה"ד של השופטת פרוקצ'יה).

לאור האמור לעיל נבקשך לחקור את התנהלות המשטרה בעת ביצוע צו ההריסה בטייבה ביום 24 בינואר 2016, וכן שתטמיע בקרב פקודיך את נהלי המשטרה העוסקים באמצעים לפיזור הפרות סדר. בקשה זו מקבלת משנה תוקף נוכח הכוונה להגביר את האכיפה בתחום הבנייה ביישובים הערבים, עליה התבשרנו בשבוע שעבר.[3]

בכבוד רב ובברכה,

טל חסין, עו"ד

 

העתקים:
רב ניצב רוני אלשייך, מפכ"ל המשטרה, בפקס': : 02-5428118
תנ"צ שאול גורדון, היועץ המשפטי, משטרת ישראל, בפקס: 02-5898762

 

[1] נוהל 90.221.012 "הטיפול המשטרתי בהפרות סדר בהפגנות"; נוהל 90.221.111.003 "הפעלת אמצעים לפיזור הפגנות".

[2] נוהל 90.221.111.008 "הפעלה ושימוש בנוזל 'בואש'".

[3] היועמ"ש מאיץ הריסת בתים לא חוקיים ביישובים הערבים, ג'קי חורי, "הארץ", 24.1.2016  http://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.2829312

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: דיור, תכנון וקרקעות,הזכות להפגין,זכויות אזרחיות,זכויות המיעוט הערבי,חופש הביטוי,עוד

סגור לתגובות.