הזכות להפגין

הטלת אחריות פלילית על מארגני הפגנות

בג"ץ 8294/15 פלד נ' משטרת ישראל

עו"ד: שרונה אליהו חי

 
ביום 3.12.2015 הגישה האגודה, יחד עם ארבעה פעילים במחאה נגד מתווה הגז ברחבי הארץ, עתירה לבג"ץ נגד התניית קבלת רישיון להפגנות בהתחייבות של מבקשי הרישיון לשאת באחריות פלילית לכל אירוע של הפרת סדר או התנהגות אסורה מצד משתתפי ההפגנות. חמור מכך, המשטרה אף הסתמכה על התנאי הבלתי חוקי, ונקטה בהליכים פליליים נגד מבקשי הרישיונות לאחר קיום ההפגנה, בגין חשד לביצוע עברות של הפרות סדר על ידי אחרים, ועל אף שלמבקשי הרישיונות אין שום קשר לחשדות אלה. כך, ננקטו נגד מארגני הפגנות מעצרים, חקירות, תנאים מגבילים וצווי הרחקה, איום בכתבי אישום וכיוצא באלה הליכים מטרידים ומאיימים.

בעתירה נטען כי המשטרה פועלת בחוסר סמכות, שכן התנאי האמור אינו נכלל בסוג התנאים שהיא רשאית להציב בפני מבקשי רישיונות – תנאים הנוגעים לזמן, למקום ולאופן של קיום ההפגנה. המשטרה אף חוטאת לתפקידה לאפשר את חופש המחאה ואף לסייע למארגני הפגנות לממש זכות זו. יתרה מזאת, בתי המשפט קבעו פעמים רבות כי אבטחת הפגנות והשמירה על הסדר הציבורי בהן הוא תפקיד המסור באופן בלעדי למשטרת ישראל, ואין היא מוסמכת להטיל תנאים הכרוכים בתפקידה זה על כתפי המפגינים. בנוסף טענו בעתירה כי מדובר בתנאי שאינו בר ביצוע, שכן למבקשי הרישיון אין שום יכולת מעשית לערוב להתנהגותם של כל המשתתפים בהפגנה, ולהבטיח בפועל כי יפעלו על פי החוק.

בעתירה טענו כי המשטרה משדרת מסר פסול שלפיו מי שמעז לממש את זכותו להפגין "נמצא על הכוונת" וחשוד בפעילות בלתי חוקית, ויוצרת בקרב מבקשי הרישיון חשש מפני הצפוי להם באם יהיו מעורבים בתכנון פעילויות מחאה. תארנו מקרים שבהם הפרקטיקה הפסולה יצרה אפקט מצנן על חופש המחאה.

בתגובתה לעתירה הסכימה המשטרה כי התנאי שלפיו מארגני הפגנה יישאו באחריות פלילית גורפת על כל אירועי ההפגנה הוא פסול ובלתי חוקי. לפיכך הודיעה המשטרה כי מארגני הפגנה יישאו באחריות אישית פלילית רק עבור הפרתם את תנאי הרישיון, ואם הם קיימו אותם הם לא יישאו באחריות פלילית בשל אירועים שהתרחשו בהפגנה. עוד צוין בתגובת המשטרה כי תיקי החקירה שנפתחו נגד העותרים 1 ו-2 נסגרו. בנוסף צוין כי המשטרה פועלת לשיפור מידת האחידות של התנאים הנכללים ברישיונות הפגנה במחוזות השונים. בהקשר זה, עמדת המדינה היא כי אפשר לכלול דרישות ספציפיות כלפי מארגני ההפגנה, למשל בכל הנושא לפעולות שנמצאות תחת שליטתו האפקטיבית, בכפוף לסבירותן של דרישות אלה.

לאור האמור בתגובת המשטרה הסכימה האגודה למחוק את העתירה. בית המשפט מחק את העתירה והטיל על המדינה תשלום הוצאות בסך 5,000 ש"ח.

העתירה

תגובה מקדמית מטעם המדינה, פברואר 2016

הודעה מטעם העותרים, פברואר 2016

פסק הדין, 18.2.2016

 

הודעות לעיתונות:

עתירה לבג"ץ: הטלת אחריות פלילית על מארגני הפגנות אינה חוקית, דצמבר 2015

הצבת תנאים בלתי חוקיים ברישיונות לאירועי מחאה, נובמבר 2015 (לפני הגשת העתירה)

 

קישורים:

אילן ליאור, מארגני הפגנות לא ייענשו פלילית על עבירות שביצעו מפגינים, הארץ, 28.12.2015

 

העתירה נכתבה בסיוע עמוס לאור

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות להפגין,זכויות אזרחיות,חופש הביטוי

סגור לתגובות.