תגובת האגודה וארגונים עמיתים לדוח מבקר המדינה

היום (5.5.2015) התפרסם דוח מבקר המדינה, העוסק בין היתר בסיוע בדיור, בהגנה על זכויות עובדים, במערכת הבריאות ובזכויות מהגרי עבודה. להלן תגובות האגודה לזכויות האזרח וארגונים עמיתים על ממצאי הדוח בנושאים אלה.

 

תגובת האגודה – הגנה על זכויות עובדים:

 
הממצאים, הקושרים בין אכיפה מועטה של זכויות עובדים למציאות שבה עובדים רבים מדי חיים בעוני, הם מצערים במיוחד, לנוכח העובדה שמדובר בבעיה ארוכת שנים, שעליה חזרו והתריעו הארגונים החברתיים. האכיפה הלקויה אינה הכשל הממשלתי היחיד ביחס לזכויות העובדים: הממשלה עצמה מעסיקה כ-20% מעובדיה בהעסקה קבלנית, ומזה שנים אינה משקיעה משאבים משמעותיים בהסרת חסמים בכניסה לעולם העבודה.

כדי לשנות זאת, על הממשלה וגופים ציבוריים נוספים לעבור להעסיק עובדים באופן ישיר. בנוסף, על הממשלה להקצות משאבים משמעותיים הרבה יותר לעידוד העסקת נשים, מבוגרים, ובני קבוצות שונות בחברה, כמו ערבים, חרדים ויוצאי אתיופיה, ולמתן כלים תומכי תעסוקה, כמו הרחבת סיוע למימון מעונות יום, משפחתונים וצהרונים, חיזוק שירות התעסוקה ופיתוח משמעותי של ההכשרות המקצועיות, אשר "יובשו" באופן מתמשך ועמוק בעשור האחרון.
 

תגובת האגודה – סיוע בדיור: 

 
עו"ד גיל גן-מור, ראש תחום הזכות לדיור באגודה לזכויות האזרח: "המבקר שב וחוזר על הנתונים הקשים בדוחות הקודמים שלו ובדוח הוועדה למלחמה בעוני, לפיהם 300 אלף משפחות בישראל, בעשירונים 3-1, מוציאות סכומים גבוהים מאוד לדיור, ומשפחות עניות המתגוררות בשכירות מוציאות על דיור כ-60% מהכנסתן – פי שניים מהרף המקסימלי המקובל, העומד על 30%. המבקר מצביע על מחדל מתמשך של המדינה להעמיד למשפחות אלו פתרונות אפקטיביים. הזכאות לדיור ציבורי היא מצומצמת ביותר ותור הממתינים הולך ומתארך, שעה שהממשלה לא עומדת ביעדים שהציבה לעצמה, הן לגבי רכישת דירות והן לגבי הקצאה של דירות ריקות.

הסיוע בשכר דירה עומד בממוצע על 880 ש"ח, ואינו מתעדכן בהתאם לעליית מחירי השכירות, חרף המלצות ועדת אלאלוף והביטוח הלאומי. המבקר חשף שמשרד הבינוי ביקש לעדכן את סכום הסיוע בשכר דירה, אך שהאוצר התנגד לתקצב את העדכון בתקציב 2015. משפחה לא יכולה להתקיים עם נטל דיור כה משמעותי לאורך זמן על חשבון צרכים חיוניים אחרים, ואם הממשלה החדשה לא תמהר לפעול, אנחנו צפויים לראות עלייה של תופעות של מגורים בצפיפות קשה ובתנאים קשים, ואפילו חסרוּת בית.

המבקר עומד על כך שההוצאה הממשלתית לסיוע בדיור ממשיכה להיות קטנה באופן משמעותי מהממוצע של מדינות ה-OECD (0.3 מהתוצר לעומת 0.5), חרף משבר הדיור החריף. הדיור הציבורי בישראל הוא פחות מ-3% מהדירות, מהנמוכים במדינות ה-OECD. אנו מצפים מהממשלה החדשה לנקוט בצעדים משמעותיים להגדלת מאגר הדיור הציבורי ולערוך רפורמה במערך הסיוע בשכר דירה, לרבות עדכון סכומי הסיוע והעברת חוק שכירות הוגנת".

 

תגובת רופאים לזכויות אדם, האגודה לזכויות האזרח ומרכז אדוה – מערכת הבריאות

 
ממצאי דוח המבקר מאשרים שהמדינה מזניחה את מערכת הבריאות ומפקירה את בריאות תושביה.

דוח המבקר מעלה בעיות רבות וחמורות במערכת הבריאות בישראל. רבים מהן ידועות זה מכבר ואנו חוזרים ומתריעים עליהן לאורך השנים. הבעיה הבולטת ביותר בדוח היא המצוקה התקציבית הקשה ממנה סובלת המערכת, מצוקה שפוגעת ביכולתה למלא אחר מחויבותיה הנובעות מחוקי המדינה (ביטוח בריאות ממלכתי וזכויות החולה).

מצוקה זו באה לידי ביטוי במחסור חמור בתשתיות ובכוח אדם, מחסור שלפי המבקר אף מסכן את חייהם של חולים. כמו כן, התקציב החסר לא רק פוגע ביכולתן של קופות החולים לספק את מלוא השירותים, אלא הופך את הקופות לתלותיות באוצר, ואינו מאפשר תכנון נכון לטווח הביניים. טענת הצורך להתייעל, כפי שעולה בדוח, היא כוזבת, כי משמעות ההתייעלות היא ניצול מרבי של משאבים בהתאם ליעדים, אולם שחיקת תקציב הקופות מראש אינה מאפשר לעמוד ביעדים שקובע החוק.

צודק המבקר המציין שראוי שתוגבר השקיפות של תקציבי מערכת הבריאות, בדגש על תאגידי בתי החולים. ראוי אף יותר לדרוש מודל לניהול בתי החולים אשר בהעברת התקציב מייתר ואוסר את קיומם של תאגידי הבריאות. אך כל עוד לא ניתנים משאבים למלא אחר החלטות המדינה לגבי סל הבריאות, הרי שהאחריות על המצב היא על אלה הבונים תקציב גרעוני מלכתחילה.

אין ספק, כפי שמעיד על כך המבקר, כי יש קשר הדוק בין המחסור התקציבי לבין הפגיעה המתמדת בזכויות וביחס לחולה – אחד הנושאים הכאובים ביותר עבור רבים. אך אין בכך כדי לתרץ את המצב. על משרד הבריאות ומערכת הבריאות לפעול לשינוי מצב זה ולהציבו בראש סדר העדיפויות.

 

תגובת קו לעובד, המוקד לפליטים ולמהגרים, רופאים לזכויות אדם, האגודה לזכויות האזרח ואמנסטי אינטרנשיונל – זכויותיהם של מהגרי עבודה:

 
מבקר המדינה מאשר: רשות האוכלוסין וההגירה ומשרד הכלכלה נכשלו באכיפת זכויותיהם של  מהגרי עבודה

מבקר המדינה אישש את הטענות שמפנים ארגוני זכויות האדם למדינה במשך שנים. בעוד שפעילותה של רשות ההגירה בתחום מעצר וגירוש מצטיינת ביעילות מינהלית מקסימלית ומתוקצבת ומאוישת בנדיבות, פעילותה בהיבטי אכיפת זכויותיהם של מהגרי העבודה מתאפיינת בסרבול ביורוקרטי, בהיעדר תיאום בסיסי עם רשויות אחרת ובהימנעות משימוש בסמכויות לרשותה. מבקר המדינה אף אישר היום כי רשות ההגירה נמנעת באופן עקבי מעשיית שימוש בסמכות הנתונה לה לבטל היתרי העסקה של מעסיקים שהורשעו בעבירות חמורות שביצעו כלפי עובדיהם.

עוד עולה כי המוסד המרכזי האמון על אכיפת זכויות העובדים, משרד הכלכלה, לא ממלא את תפקידו: הדוח מצביע בייחוד על התארכותם ללא קץ של הליכי בירור תלונות שהוגשו למשרד הכלכלה בגין הפרת זכויות עובדים, ועל חוסר האפקטיביות של מוסד הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה, אשר במסגרתו לא נעשה כל שימוש בסמכויות האכיפה שברשותו, ושאינו מממש, מזה שנים ארוכות, את התכלית שלשמה הוקם.

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: אכיפת זכויות עובדים,דיור ציבורי,הזכות לבריאות,הזכות לדיור,זכויות חברתיות,זכויות עובדים,מהגרי עבודה,שכירות

סגור לתגובות.