מחסור בכיתות בירושלים המזרחית – על הרשויות להיערך ליישום פסק הדין של בג"ץ

ילדים בסילוואן. צילום: ריטה יורקוביץילדים בסילוואן. צילום: ריטה יורקוביץ

בפברואר 2011 פסק בג"ץ, בעתירה שהגישה האגודה לזכויות האזרח, כי המדינה הפרה את זכותם של תלמידי ירושלים המזרחית לחינוך רשמי חינם. בג"ץ הקצה לעיריית ירושלים ולמשרד החינוך חמש שנים לפתור את המחסור בכיתות לימוד, וקבע כי ככל שבחלוף חמש שנים עדיין לא יספקו הרשויות את מלוא הדרישה לחינוך רשמי חינם בירושלים המזרחית, יהיו זכאים התלמידים שיופנו למוסדות מוכרים שאינם רשמיים (מוכש"ר) לכיסוי שכר הלימוד שלהם.

לקראת תום חמש השנים פנתה האגודה לעיריית ירושלים ולמשרד החינוך בדרישה לקבל מידע לגבי ההכנות שמתבצעות ליישום הפסיקה. מאז מתן פסק הדין עשו העירייה ומשרד החינוך מאמצים מסוימים לצמצם את המחסור בכיתות לימוד בבתי הספר ובגנים הרשמיים. למרות זאת, הפער נותר גדול ביותר ואף התרחב ביחס למועד מתן פסק הדין נוכח הגידול באוכלוסיית התלמידים. לפי שעה נראה בבירור, כי בפברואר 2016 – בתום התקופה שהקצה בג"ץ – לא יינתן מענה מספק לביקוש במוסדות חינוך רשמיים (ראו הנתונים להלן). בפנייה מבהירה עו"ד אן סוצ'יו כי על מנת לעמוד בפסיקת בית המשפט ולכסות את הוצאות הלימוד לתלמידים שיהיו זכאים לכך החל מפברואר 2016, על הרשויות להיערך כבר בשלב זה ליישום של מערך לבחינת הזכאות לכיסוי הוצאות הלימוד בתקופת הרישום שצפויה להתחיל בקרוב (הרישום לשנת הלימודים תשע"ו).

נתונים:

  • מתוך כ-10,000 ילדים בגילאי 5 הזכאים לחינוך חובה חינם בירושלים המזרחית, רק 1,667 שובצו בשנת הלימודים תשע"ה בגנים עירוניים רשמיים ו-3,709 נרשמו לגנים מוכש"ר. משמעות הדבר היא, כי כ-5,000 ילדים בני 5 אינם משולבים כיום באף מסגרת.
  • מתוך כ-20,000 ילדים בני 3 ו-4 בירושלים המזרחית רק 1,694 למדו בגנים עירוניים ו-5,980 בגנים מוכש"ר. משמעות הדבר היא, כי כ-12,000 ילדים בגילאי 3-4, שזכאים על פי החלטת הממשלה להיקלט בגן, אינם משולבים כיום באף מסגרת.
  • מספר התלמידים הלומדים בבתי הספר העירוניים לא גדל כמעט מאז שהוגשה העתירה ב-2008. כך, על פי נתוני משרד החינוך והעירייה, למדו בשנת 2008 כ-40,000 תלמידים בבתי הספר הרשמיים במזרח העיר. בשנת הלימודים תשע"א, עת ניתן פסק הדין, למדו 40,552 תלמידים במוסדות העירוניים, ובשנת הלימודים הנוכחית (תשע"א) לומדים 40,945 תלמידים במוסדות אלה. נתונים אלה מלמדים, כי קצב בניית כיתות במוסדות העירוניים אינו מספק ונראה, כי תמונת המציאות שעמדה בפני בית המשפט העליון עת הוגשה העתירה ב-2008, לא השתנתה באופן משמעותי והיא, ככל הנראה, אף חמורה יותר.
  • המחסור במוסדות לימוד עירוניים מביא לכך שכ-40,000 תלמידים זכאי חינוך חינם לומדים כיום בבתי ספר מוכש"ר ומשלמים שכר לימוד המגיע לאלפי שקלים מדי שנה עבור כל ילד.

 
פניית האגודה לעיריית ירושלים ולמשרד החינוך

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לחינוך,זכויות תושבי ירושלים המזרחית

סגור לתגובות.