איסור לדרוש מאדם מידע על עברו הפלילי

אילוסטרציה: ריאיון עבודה

הצעת חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקון – קיצור תקופות התיישנות ומחיקה ומניעת השגת מידע בדרך לא הולמת), התשע"ד–2014

 המגבלות שנקבעו בחוק המרשם הפלילי, האוסרות על גופים שונים לקבל מידע על אדם מהמרשם הפלילי, נועדו בין היתר להגן על יכולתו של אדם שעבר עברה ושילם את חובו לחברה להשתקם ולהשתלב חזרה בשוק העבודה. אולם מעסיקים רבים מנצלים את יחסי הכוחות הבלתי שוויוניים בין עובדים ומחפשי עבודה לבין מעסיקים כדי להשיג מידע בניגוד לעקרונות החוק, ודורשים מהם תצהיר על עברם הפלילי.

האגודה לזכויות האזרח תומכת בהצעת החוק, המבקשת לחסום פרקטיקה זו. על פי ההצעה ייאסר על  מעסיקים או גורמים נוספים לדרוש מידע או תצהירים על עבר פלילי ישירות מהאדם שהמידע נוגע אליו. לעמדת האגודה, ביחס לאותם מקרים מצומצמים, שבהם קיים אינטרס חברתי משמעותי למסירת מידע על הרשעות קודמות למעסיקים, יש להסדיר את הדבר מפורשות בחוק.

סטטוס: הצעת החוק צפויה לעלות לדיון בוועדת השרים לחקיקה בעוד כשבועיים.

נוסח הצעת החוק

פניית האגודה לוועדת השרים לחקיקה, יוני 2014

קישורים:

על הזכות לפרטיות במקום העבודה, מתוך דוח האגודה "תמונת מצב – זכויות האדם בישראל 2013", דצמבר 2013

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:,

קטגוריות: הזכות לפרטיות,זכויות אזרחיות,זכויות חברתיות,זכויות עובדים

סגור לתגובות.