תזכיר חוק סדרי מינהל

תזכיר חוק סדרי מינהל (הסדרת עבודת הרשות המינהלית וזכויות הפונה לרשות), התשע"ד-2014

מדובר בתזכיר חוק חשוב ורחב היקף, המבקש לאגד את ההוראות הכלליות של המשפט המינהלי, שעד היום טרם זכו להסדרה מקיפה וממצה בדבר חקיקה. בין השאר, מעוגנים בתזכיר עקרונות היסוד והתכליות של המשפט המינהלי, מפורטות הרשויות עליהן הוא חל, ומוסדרות סוגיות מרכזיות כגון הסמכות המינהלית ואצילתה, ניגוד עניינים, זכות השימוע, חובת ההיוועצות, הנחיות מינהליות, והליכי הפניות לרשות והטיפול בהן.

בהערותינו לתזכיר עמדנו על אופיו השמרני, ולעתים אף הריאקציוני, של התזכיר מבחינת היקף ההגנה על זכויות האדם והזכות להליך הוגן: בהקשרים שונים מאמץ התזכיר, מבין הדעות השונות שהושמעו בפסיקה או בחקיקה, דווקא את ההסדרים הפוגעניים ביותר. כך, למשל, בפטורים נרחבים מחובת ההנמקה או מחובת הפרסום של הנחיות מינהליות, בסנקציות חלשות ולא-אפקטיביות על הפרה של כללי המשפט המינהלי מצד הרשות, ובהסמכה גורפת לשימוש בראיות חסויות. בנוסף, עמדנו על הבעייתיות הכרוכה בהטלתה – לראשונה – של חובת הגינות על האזרח, הכוללת חובת גילוי רחבה וגורפת, מבלי להגן על זכותם של הפונים לפרטיות.

אופיו השמרני של התזכיר ניכר גם בכך שאין הוא מתמודד עם רבים מהאתגרים החשובים העומדים בפני המשפט המינהלי בימינו. במיוחד, התזכיר אינו עוסק באתגרים המשפטיים ובסכנה לפגיעה בזכויות האדם הנובעים מהמגמות המתרחבות של ההפרטה ומיקור החוץ של שירותים ציבוריים רבים. התזכיר אף לא נותן מענה ראוי לצורך בשיתוף הציבור בהליכים המינהליים, סוגיה שחשיבותה מחלחלת לרשויות המינהליות לאט ומעט, ורבות מהן עדיין נוטות לראות בציבור יותר אויב או מטרד מאשר שותף.

ד"ר יעקב בן-שמש, מרצה בכיר בפקולטה למשפטים של הקריה האקדמית אונו, כתב את הערות האגודה.

סטטוס: בשלב התזכיר.

נוסח תזכיר החוק

הערות האגודה, יוני 2014

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:,

קטגוריות: הזכות להליך הוגן,הזכות לפרטיות,הפרטה,זכויות אזרחיות

סגור לתגובות.