פטור ממע"מ לרוכשי דירה ראשונה מקבלן

צילום: טל דהן

תזכיר חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע"ד-2014

הצעת החוק קובעת שרוכשי דירה ראשונה מקבלן יקבלו הטבת מע"מ, כך שהמע"מ יהיה בשיעור 0% על דירות בשווי של עד 1,600,000 ש"ח. עם זאת נקבע, כי מי שלא שירת שירות צבאי או לאומי יקבל את ההטבה רק על דירות ששוויין עד 600,000 ש"ח (בהמשך הועלה השווי המקסימלי ל-950,000 ש"ח).

לעמדת הקואליציה לדיור בר השגה, שבה חברה האגודה, הצעת החוק בנוסחה הנוכחי נגועה באפליה פסולה. גם אם תבוטל האפליה נגד מי שלא שירת שירות צבאי או לאומי, ועל אף החשיבות שבקידום פתרונות מוזלים לדיור, תזכיר החוק מעורר קושי רב בהיבט של צדק חלוקתי.

בין הקשיים בהצעת החוק:

  • ההצעה קושרת בין השירות בצבא להטבה סוציאלית שניתנת שנים לאחר השחרור, ללא כל ראייה לכך שמצבם הכלכלי של המשרתים נחות מזה של מי שלא שירתו, בשל השירות, שנים לאחר מכן. התניית ההטבה בשירות צבאי תפגע בעיקר במי ששוחרר משירות כדין מטעמי דת או מוגבלות או מטעמים סוציאליים, ותגביר את האפליה של קבוצות אוכלוסייה שלמות, החרדים והערבים.
  • ההצעה תיתן מענה לקבוצה קטנה וחזקה יחסית באוכלוסייה, ולא תסייע לרוב הזקוקים לכך – למי שמתקשה לגייס הון ראשוני לרכישת דירה, לדיירי הדיור הציבורי ולשוכרי הדירות. יתרה מזאת, יש חשש ממשי שההטבה אף תפגע ברוכשי דירות שאינם זכאים לה, שכן מחיר הבסיס לדירות יעלה.
  • המקורות הכספיים ליישום הצעת החוק אינם ברורים, ואין ערובה לכך שהתוכנית לא תבוא על חשבון תקציבים המיועדים לאוכלוסיות מעוטות הכנסה.

 

כפתרונות למצוקת הדיור יש ליזום צעדים פרוגרסיביים ושוויוניים, כמו: בנייה ציבורית של שכונות שבהן תמהיל מגוון של דיור במחירים שונים, למכירה או השכרה; קידום דיור בר השגה מוזל לזכאים בתוכנית מתאר, לרבות קרקע פרטית, תמורת תמריצים; הסדרה של שוק השכירות; חיזוק ושיקום הדיור הציבורי למעוטי ההכנסה תוך שילובו בפרויקטים רגילים; חיזוק ועיבוי מרכזי הערים, ובמיוחד בפריפריה.

סטטוס: הצעת החוק עתידה לעלות לקריאה ראשונה במליאה ב-30.6.2014.

נוסח תזכיר החוק

פניית ארגונים ליו"ר ועדת הכספים, יולי 2014

עמדת הקואליציה לדיור בר השגה, יוני 2014

 

הודעות לעיתונות:

הארגונים החברתיים על חוק 0% מע"מ: בנוסח הנוכחי, מוטב שייגנז, יולי 2014

תגובה להצעה לקבוע מע"מ בשיעור 0% לרוכשי דירה ראשונה מקבלן, מרץ 2014

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:,

קטגוריות: הזכות לדיור,זכויות חברתיות

סגור לתגובות.