זכויות אסירים

האכלה בכפיה של אסירים שובתי רעב

הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מניעת נזקי שביתת רעב), התשע"ד-2014

האגודה מתנגדת לאפשרות הקיימת בהצעת החוק להעניק טיפול, ובכלל זה האכלה של אסיר שובת רעב, בניגוד לרצונו ותוך שימוש בכוח. בכך מצטרפת האגודה  לעמדתם של ארגונים בינלאומיים, של הסתדרות הרפואית בישראל ושל ארגוני זכויות אדם, המתנגדים להאכלה בכפיה של שובתי רעב.

 שביתות רעב של אסירים מציבות אתגרים משמעותיים בפני רופאים ובפני רשויות הכליאה. למרות זאת, קיימת הסכמה במשפט הבינלאומי ובקרב קהילת הרפואה, כי, ככלל, האכלה בכפיה של שובתי רעב בעלי כשירות מנטלית, המסרבים מרצונם החופשי לקבלת הטיפול, היא אסורה, מכיוון שהיא פוגעת בזכותו של האדם לאוטונומיה על גופו ובכבודו, ומפרה כללי יסוד של אתיקה רפואית. לפיכך אנו מתנגדים לאפשרות הקיימת בתזכיר החוק להעניק טיפול, ובכלל זה האכלה של אסיר שובת רעב, בניגוד לרצונו ותוך שימוש בכוח, ובניגוד לעקרונות של חוק זכויות החולה.

זאת ועוד, אנו רואים בחומרה רבה את מעורבותם של שיקולים הנוגעים לביטחון המדינה ושלום הציבור ולשמירה על הסדר והביטחון בבתי הסוהר בהחלטה על מתן טיפול רפואי והאכלה בניגוד לרצון האסיר. השיקולים היחידים שיש לבחון בהחלטה על מתן טיפול לאסיר נוגעים למצבו הרפואי, לסכנה הנשקפת לחייו ולרצונו בקבלת הטיפול. במיוחד חמורה האפשרות הפתוחה בפני בית המשפט להתיר האכלה בכפיה וטיפול בניגוד לרצונו של אסיר שובת רעב על יסוד ראיות חסויות. לטעמנו, כל החלטה על מתן טיפול רפואי, ובכלל זה האכלה, צריכה להתקבל בידי צוות רפואי עצמאי בלבד, בהתאם לחוק זכויות החולה ולתנאים הקבועים בו למתן טיפול בהעדר הסכמת החולה. אין מקום למעורבותם של רשויות הכליאה ולאינטרסים שאינם רפואיים גרידא בהחלטות מסוג זה.

סטטוס: החוק אושר בכנסת בקריאה שנייה ושלישית ב-30.7.2015.

פניית האגודה לשר לביטחון פנים, מרץ 2014

פניית האגודה לחברי הכנסת, יולי 2015

נוסח החוק

 
הודעות לעיתונות:

האכלה בכפייה של שובתי רעב – אסורה, יוני 2014

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לכבוד,זכויות אזרחיות,זכויות אסירים,זכויות בהליך הפלילי

סגור לתגובות.