מלונות דן בתשובה לפניית האגודה: מקיימים מדיניות העסקה לא מפלה

CC-BY-SA: OyoyoyCC-BY-SA: Oyoyoy

בכתבה שהתפרסמה בעיתון "הארץ" ועסקה בשביתת המחאה של מבקשי המקלט מאפריקה, הופיע ציטוט שממנו אפשר היה להבין כי רשת מלונות דן בעיר לא נפגעה מהשביתה, שכן היא מקבלת לעבודה רק עובדים ישראלים יוצאי צבא או עולים חדשים. טל חסין, מנהלת מחלקת פניות הציבור באגודה לזכויות האזרח, פנתה למנכ"ל רשת מלונות דן והתריעה בפניו כי מדיניות העסקה כזו, המדירה בין היתר מבקשי עבודה ערבים, חרדים ובעלי מוגבלויות, היא בלתי חוקית ועולה כדי עבירה פלילית.

להלן הפנייה. יום לאחר מכן שמחנו לקבל את תשובתה המהירה של רשת דן, ולפיה במלונות הרשת מתקיימת מדיניות העסקה חוקית ולא מפלה. נמשיך לעקוב אחר טענות לאפליה בעבודה ומחוץ לה.
 

נתקלתם באפליה בקבלה לעבודה? פנו אל צוות פניות הציבור באגודה

 

8 בינואר 2014

 

לכבוד
מר רפי שדה, מנכ"ל
רשת מלונות דן
בפקס': 03-5204067

 

שלום רב,

הנדון: מדיניות העסקה בלתי חוקית במלונות דן אילת

 

אנו פונים אליך בדחיפות בדרישה לביטולה לאלתר של מדיניות ההעסקה במלונות דן אילת, במסגרתה מתקבלים לעבודה במלון רק יוצאי צבא או עולים חדשים. כן נבקשך לוודא כי מדיניות זו אינה נוהגת במלונות נוספים של הרשת, וככל שיימצא כי היא אכן פשתה בהם  – להודיע לאלתר למנהליהם כי מדובר במדיניות בלתי חוקית המהווה  עבירה פלילית, ויש לשנותה מיד.

1. ביום 1 בינואר 2014 התפרסמה בעיתון "הארץ" כתבה אשר עסקה בהפגנות המחאה ובשביתתם של מבקשי המקלט מאפריקה.[1] במסגרת הכתבה צוין כי רשת המלונות היחידה באילת אשר לא נפגעה מהשביתה הנה רשת דן, שלה שני מלונות בעיר. הסיבה לכך, פירטו הכתבים, היא מדיניות העסקה לפיה מאז שנת 2003 מתקבלים לעבודה במלונות אלה רק עובדים ישראלים יוצאי צבא או עולים חדשים. מנכ"ל מלון דן אילת, מר ליאור מוצ'ניק, אשר הוצג כמי שהגה מדיניות זו והתראיין לכתבה, הוסיף כי מדובר במאות עובדים, וכי "ההנחיה הזו מקשה על מחלקת כוח אדם בגיוס עובדים אבל זה ערך חשוב מאוד בעיני…..".

2. מדיניות העסקה פוגענית זו, אשר מדירה משורותיה בין היתר ערבים, חרדים ואנשים בעלי מוגבלויות, אינה חוקית ועולה כדי עבירה פלילית. בשורת חוקים עיגנה מדינת ישראל את הזכות לשוויון בתעסוקה, ואסרה על אפליה בין היתר בשל מוצא, גזע, לאום ודת. חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, אף קובע סנקציה פלילית למעבידים אשר מפלים עובדים ודורשי עבודה, בין היתר בקבלה לעבודה, ממש כפי שעושה לכאורה מר מוצ'ניק.

3. גם בתי המשפט אשר נדרשו לנושא שבו וקיבעו את איסור האפליה בתעסוקה, בין ישירה ובין עקיפה (דב"ע נא/3-8 מדינת ישראל נ' גסטטנר, דנג"צ 419/97 רקנט נ' בית הדין הארצי לעבודה, דב"ע נו/129-3 פלוטקין נ' אחים אייזנברג בע"מ). כך, למשל, נפסל הקריטריון של שירות צבאי בקבלה לעבודה, מקומות בהם ברי כי כל תכליתו של קריטריון זה הנו חסימת דרכם של ערבים לשורות המעביד, כפי שאנו חוששים שמתרחש במלונות דן אילת (ת"פ (ת"א) 1038/99 משרד העבודה והרווחה נ' תפקיד פלוס).

4. זאת ועוד. איסור ההפליה האמור חל לא רק בקבלה לעבודה, בתנאי העבודה ובקידום בה,  אלא אף בפרסום מודעות הדרושים לעבודה, אשר גם בהן חל איסור מפורש על פרסום דרישות סף מפלות. בית הדין לעבודה אף הרשיע חברה שפרסמה מודעות "דרושים" שכללו תנאי סף של "שירות צבאי", וקבע שבהעדר נסיבות מיוחדות שמצדיקות זאת, הרי שתנאי זה אינו אלא כסות לאפליה אסורה (פרשת תפקיד פלוס הנ"ל).

אשר על כן, אנו שבים על בקשתנו שבפתח מכתב זה, לפיה תבוטל מיד מדיניות התעסוקה הפוגענית במלונות דן אילת, וככל שהיא קיימת במלונות נוספים של הרשת – אף בהם.  כן נבקשך לוודא כי מדיניות מפלה זו לא חלחלה למודעות הדרושים שמפרסמת הרשת.

נודה להתייחסותך,

 

בכבוד רב,
טל חסין, עו"ד

 

העתקים:
עו"ד ציונה קניג, נציבת  שוויון הזדמנויות בעבודה (בפקס' 02-6662789)
מר ליאור מוצ'ניק, מנכ"ל מלון  דן אילת (בפקס': 03-7250380; 08-6362333)

 


[1] אילן ליאור ורויטל לוי-שטיין, "עשרות אלפי מהגרים מאפריקה הפגינו בכיכר רבין: 1,500 עובדים שובתים באילת", "הארץ", 5.1.2014.

 
תשובת רשת מלונות דן

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: גזענות ואפליה,גזענות ואפליה,הזכות לשוויון,זכויות אנשים עם מוגבלות,זכויות המיעוט הערבי,זכויות חברתיות,זכויות עובדים

סגור לתגובות.