הישג לאגודה: אל ועדות החקירה של משרד הפנים צורפו חברים ערבים

בעקבות עתירת האגודה הודיע משרד הפנים: שני חברים ערבים צורפו לשתיים מבין שלוש הועדות, ומתנהל הליך לצירוף חבר ערבי לוועדה השלישית.

 

בהודעה שנמסרה היום לאגודה לזכויות האזרח, עדכן משרד הפנים כי בעקבות פניית האגודה בעניין, החל תהליך איתור למועמדים לועדות: "מקובל על משרד הפנים כי יש מקום לפעול למינוי חברים ערבים לוועדות החקירה נושא העתירה. זאת, בשים לב למנדטים הרחבים של ועדות אלה ולהשפעה הרחבה שיש לעבודתן".

עד כה צורפו שני חברים ערבים לשתי ועדות, ומועמדותו של חבר ערבי לוועדה השלישית נבחנת. האגודה לזכויות האזרח עתרה לבג"ץ בדרישה להכליל ערבים בוועדות, לאחר שב- 3 הוועדות שבכל אחת מהן 7 חברים, לא היה ולו חבר ערבי אחד.

ועדות החקירה לבחינת גבולותיהן המוניציפאליים של מועצות אזוריות ומועצות מקומיות בנגב, הוקמו על ידי שר הפנים ביולי 2013, במטרה לבחון את האפשרות לחלוקה צודקת יותר של הגבולות המוניציפאליים בנגב ושל הכנסות הארנונה מאזורי תעשייה, מתקני תשתיות בתי מלון ועוד.

לפירוט – שלוש ועדות החקירה ותחומי אחריות

בעתירה שהגישה האגודה לזכויות האזרח, ציינה עו"ד נסרין עליאן כי אל מול הטענות המוצדקות בדבר חלוקת קרקעות בלתי הוגנת בין מועצות אזוריות חקלאיות לעיירות פיתוח, יש לתת את הדעת גם על הרשויות הערביות-בדואיות שנכללות בשטחי השיפוט המדוברים, וסובלות מהקיפוח החריף ביותר: בתחומן אין כלל אזורי תעשייה או תיירות מניבי ארנונה, גם לא מתקני תשתיות או מתקנים ציבוריים אחרים. כל היישובים ברשויות הללו מדורגים בתחתית הדירוג הסוציו-אקונומי, כולם נמצאים בגירעונות תקציביים, וכולם נזקקים למענקי איזון של משרד הפנים.

מפות ונתונים לדוגמא: מצב סוציו-אקונומי וגבולות מוניציפאליים של היישובים הבדואים בנגב

עו"ד נסרין עליאן: "טוב לגלות שבמקרה זה, שר הפנים גילה פתיחות לביקורת ואף פעל לשינוי המצב. אני מקווה שבהדרגה, יותר ויותר משרדי ממשלה יפנימו את חשיבות הייצוג ההולם לקבוצות מיעוט ולקבוצות מקופחות שהודרו במשך שנים ממוקדי קבלת החלטות, ויותר מכך – יאמצו תרבות ארגונית שלוקחת בחשבון גם את האינטרסים הייחודיים של קבוצות מיעוט מופלות".

בג"ץ 8501/13

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: דיור, תכנון וקרקעות,הזכות לשוויון,זכויות המיעוט הערבי,ייצוג הולם,ייצוג הולם

סגור לתגובות.