ייצוג הולם

צדק חלוקתי וביטול האפליה – החלטה ליהודים בלבד?

האגודה עתרה לבג"ץ בדרישה למנות גם ערבים לוועדות החקירה לחלוקת הכנסות ושטחי הרשויות המקומיות בנגב

 

ביולי 2013 הודיע משרד הפנים על הקמת שלוש ועדות חקירה לבחינת גבולותיהן המוניציפליים של מועצות אזוריות ומועצות מקומיות בנגב, ובפרט, השליטה של מועצות אלה באזורים "מניבי הכנסות" דוגמת אזורי תעשייה, תיירות ותשתיות. הוועדות הוקמו במטרה לקדם צדק חברתי בין היישובים בנגב, שהעניים ביותר מביניהם הם היישובים הבדואים. הן עשויות להמליץ על שינוי הגבולות המוניציפאליים, כך שיאפשרו חלוקת הכנסות שוויונית יותר בין מועצות שונות בנגב. בכל אחת מוועדות החקירה מכהנים 7 חברים; אף לא אחד מביניהם הוא ערבי.

לפירוט – שלוש ועדות החקירה ותחומי אחריותן

האגודה לזכויות האזרח עתרה היום (17.12.2013) לבג"ץ נגד שר הפנים, בדרישה להכליל ערבים בוועדות החקירה. בעתירה מציינת עו"ד נסרין עליאן מהאגודה לזכויות האזרח כי אל מול הטענות המוצדקות בדבר חלוקת קרקעות בלתי הוגנת בין מועצות אזוריות חקלאיות לעיירות פיתוח, יש לתת את הדעת גם על הרשויות הערביות-בדואיות שבאזור, הסובלות מהקיפוח החריף ביותר: בתחומן אין כלל אזורי תעשייה או תיירות מניבי ארנונה, גם לא מתקני תשתיות או מתקנים ציבוריים אחרים.

בשטחי השיפוט שבהם עוסקות הוועדות נכללים גם יישובים בדואיים: העיירות כסייפה, שגב שלום וערערה, וכן יישובי המועצות האזוריות אל-קסום ונווה מדבר. כל היישובים הללו מדורגים בתחתית הדירוג הסוציו-אקונומי, כולם נעדרי אזורי תעשייה ותיירות, ובמרביתם "הקו הכחול" לסימון השטח הבנוי ביישוב אינו כולל עתודות קרקע לפיתוח והתרחבות עתידית. שיעור גבוה מתושבי העיירות הללו חיים בעוני, ועל כן זכאים להנחות בארנונה. אין פלא לפיכך, כי כל היישובים הללו נמצאים בגירעונות תקציביים, וכולם נזקקים למענקי איזון של משרד הפנים.

מפות ונתונים לדוגמה: מצב סוציו-אקונומי וגבולות מוניציפליים של מועצות אזוריות בדוויות בנגב

בעתירה מצוין כי אי מינוי ערבים לוועדות מהווה הפרה של חובת ייצוג הולם לאזרחים ערבים בגופים ציבוריים ובוועדות ציבוריות. חובה זו נקבעה במטרה לקדם את השוויון בין יהודים לערבים, לאחר שנים רבות של הדרת אזרחים ערבים ממוקדי קבלת החלטות. במקרה של ועדות החקירה, יש לעניין חשיבות מיוחדת, היות שתפקידן לתקן עוול בן עשרות שנים בחלוקת ההכנסות של הרשויות המקומיות, אשר פגע בתושבים הבדואים בנגב יותר מכל. להמלצות הוועדות צפויה להיות השפעה קריטית על רמת חייהם של כל תושבי הנגב, ובכלל זה גם תושבי הרשויות הערביות.

עו"ד נסרין עליאן: "מאז 2010, ב-47 ועדות חקירה מטעם משרד הפנים כיהנו 171 חברים, ורק 9 מתוכם היו ערבים. טוב עשה המשרד כשפנה לטפל באפליה רבת השנים שבין יישובים שונים בנגב, אבל הצדק צריך להיעשות עבור כולם, יהודים וערבים כאחד. ועדות שמונו במטרה לקדם צדק חלוקתי בין רשויות ואזרחים בנגב, צריכות לשקף צדק בעצמן, באמצעות ייצוג הולם לכל האוכלוסייה – ולא רק משום שהחוק מחייב זאת."

בג"ץ 8501/13

תשובת הפרקליטות לעתירה, 1 בינואר 2014

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לשוויון,זכויות המיעוט הערבי,ייצוג הולם,ייצוג הולם

סגור לתגובות.