הזכות לפרטיות

הגבלת הדרישה לוויתור סודיות רפואית מדורש עבודה

הצעת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה (תיקון – הגבלת הדרישה לוויתור סודיות רפואית מדורש עבודה), התשע"ג-2013

מטרת הצעת החוק לשים קץ לפגיעה החמורה בסודיות הרפואית במקומות עבודה: מועמדים/ות לעבודה ועובדות/ים נדרשים כעניין שבשגרה להפקיד בידי המעסיק/ה כתב ויתור על סודיות רפואית (וס"ר) או לענות על שאלון רפואי. הפגיעה בסודיות הרפואית גוררת אחריה גם אפליה פסולה, שכן מידע רפואי משפיע על החלטות תעסוקתיות גם כשאין לכך בסיס רציונלי, במיוחד כאשר נלווית למידע סטיגמה שלילית. הדרישה המופנית אל המועמדים לעבודה ואל העובדים אינה חוקית, אבל בהעדר הוראות חוק שאוסרת עליה במפורש מתקשים העובדות והעובדים הנפגעים לאכוף את הדין.

הצעת החוק זכתה לתמיכת הלשכה לאתיקה של הסתדרות הרופאים בישראל (הר"י). כמו כן, מנכ"ל משרד הבריאות פנה אל משרד הכלכלה זה מכבר וביקש ממנו לפעול לאכיפת האיסור החוקי על דרישת וס"ר מעובד/ת.

ססטוס: ההצעה צפויה להידון בוועדת שרים לענייני חקיקה ב-8.12.2013.

 

נוסח הצעת החוק

עמדת האגודה לזכויות החולה, הוועד למלחמה באיידס והאגודה לזכויות האזרח, דצמבר 2013

 

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:,

קטגוריות: הזכות לעבוד,הזכות לפרטיות,זכויות אזרחיות,זכויות חברתיות

סגור לתגובות.