חופש הביטוי

עדאלה והאגודה: המשטרה והשב"כ "מזהירים" פעילים לבל יפגינו נגד חוק פראוור

הפגנה נגד התוכנית, מאי 2013. CC-BY-NC: Tal Kingהפגנה נגד התוכנית, מאי 2013. CC-BY-NC: Tal King

מרכז עדאלה והאגודה לזכויות האזרח פנו היום (28.11.2013) במכתב דחוף למפכ"ל המשטרה יוחנן דנינו וליועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין, בדרישה להתערב מייד ולשים קץ לתופעת  "שיחות האזהרה" שנערכו לפעילים המעורבים בארגון הפגנות "יום הזעם" נגד תוכנית פראוור-בגין לפינוי ישובים בדואים בנגב.

במכתב, שכתבו עורכי הדין נדים שחאדה מעדאלה ולילה מרגלית מהאגודה לזכויות האזרח, מובאים מקרים שבהם זומנו לחקירות במשטרה ובשב"כ פעילים המעורבים בארגון הפגנות המתוכננות ליום שבת הקרוב בחיפה ובחורה שבנגב.

"מריבוי התלונות" נכתב, "מצטיירת תמונה מדאיגה של ניסיון פסול להלך אימים על אזרחים, המבקשים לממש את זכותם החוקתית למחות נגד מדיניות ממשלתית פוגענית ולהביע עמדתם לקראת ההצבעה בכנסת, ולהניא אותם מפעילות פוליטית אזרחית."

בדוגמאות המובאות במכתב מסופר כי הנחקרים, שלא נחשדו בדבר, נשאלו אודות הפעילות הפוליטית שלהם ושל חבריהם. בחלק מהמקרים איימו החוקרים כי השתתפות בהפגנות עלולה להביא לפגיעה עתידית בפעילים – בלימודיהם האקדמיים ובסיכוייהם למצוא עבודה בעתיד.

זו אינה הפעם הראשונה שבה מוזמנים פעילים פוליטיים לשיחות אזהרה בשב"כ, אף מבלי שהם נחשדים בביצוע עבירה כלשהי. ביולי האחרון אף עתרה האגודה לזכויות האזרח נגד פרקטיקת "שיחות האזהרה" שנערכו לפעילים פוליטיים מתחומים שונים – בהם פעילים נגד הכיבוש ופעילי מחאה חברתית (בג"ץ 5277/13).

להלן פניית האגודה ועדאלה.

 

‏28 בנובמבר 2013

 

לכבוד                                                                        
מר יהודה וינשטיין                                                        
היועץ המשפטי לממשלה                                            
ירושלים                                                                      
בפקס:  02-6467001         
 
לכבוד
רב ניצב יוחנן דנינו
המפכ"ל
משטרת ישראל – המטה הארצי
ירושלים
בפקס:  02-5428118

 

שלום רב,

 

הנדון:  ניסיון פסול להרתיע אזרחים מהשתתפות במחאה נגד חוק פראוור-בגין

הרינו לפנות אליכם בעניין הניסיון הפסול להרתיע אזרחים מההשתתפות במחאה נגד חוק פראוור-בגין להסדרת התיישבות הבדואים בנגב, וזאת כדלקמן:

1. כידוע, בימים אלה מתקיימות הפגנות רבות בארץ נגד חוק פראוור-בגין השנוי במחלוקת. לצערנו הרב, אנו נדרשים לפנות אליכם שוב בעקבות תלונות שהגיעו אלינו מאזרחים, אשר זומנו לשיחות או לחקירות במשטרה ובשב"כ, על רקע השתתפותם בהפגנות אלה, שיחות וחקירות שבמהלכן נעשה ניסיון להרתיע אותם מהשתתפות בפעילות מחאה נוספת. מריבוי התלונות מצטיירת תמונה מדאיגה של ניסיון פסול להלך אימים על אזרחים, המבקשים לממש את זכותם החוקתית למחות נגד מדיניות ממשלתית פוגענית ולהביע עמדתם לקראת ההצבעה בכנסת, ולהניא אותם מפעילות פוליטית אזרחית. אנו פונים אליכם כעת, לקראת ההפגנות המתוכננות בשבת הקרובה, כדי להתריע שוב על הפסול החמור שבניצול לרעה של סמכות החקירה לצינון הדיון החופשי בנושאים שבמחלוקת, ועל מנת לבקש את התערבותכם הדחופה כדי להבטיח הגנה נאותה על חופש הביטוי של האזרחים, המשתתפים בהפגנות אלה.

להלן תיאור חלק מהתלונות שהגיעו אלינו, כפי שנמסרו לנציגי עדאלה:

2. פ' ע' בת 21 וסטודנטית לפסיכולוגיה ומשאבי אנוש באוניברסיטת חיפה, התייצבה בתחנת משטרת משגב ביום 20.11.13, לאחר שקיבלה מכתב זימון.         גב' ע' היא פעילה פוליטית-חברתית, העובדת בעמותה למען זכויות נשים בכפרה עראבה. במהלך החקירה שאל אותה החוקר שאלות על ההפגנות נגד מתווה פראוור, שיערכו בעראבה בסוף השבוע הקרוב: מי מארגן את ההפגנות? האם לה יש חלק בארגונן? כן נשאלה גב' ע' על השתתפותה בהפגנות נגד מתווה פראוור בעבר והאם בכוונתה להשתתף בהפגנה שתיערך ביום 30.11. החוקר הבהיר, כי מטרת החקירה היא לבדוק את הקרקע והכוונות של המפגינים, ולהיות מוכנים למה שעשוי לקרות בהפגנות ה-30.11. במהלך החקירה הציע החוקר מספר פעמים שיהיה "קשר" בין גב' ע' לבינו, לפני ההפגנות והפעילויות הפוליטיות, ואף הרחיק והציע לה לחשוב על עצמה ועל טובתה ולהתרחק מעניינים, עליהם "אין לה שליטה".

3. פ' ש' היא בת 30 מלוד, עובדת בארגון אלאהל ובבית ספר בלוד עם נערות בסיכון, ובמקביל החלה השנה תואר שני במגדר באוניברסיטת בר אילן. ביום 13.11.13 התייצבה במשטרת רמלה בעקבות זימון לחקירה: בטלפון נמסר לה, כי עליה להגיע על מנת למסור מידע בקשר לחקירת שב"כ תלויה ועומדת, כדי שניתן יהיה לסיים את החקירה ולסגור את התיק. אולם משהגיעה לתחנה נאמר לה, כי למעשה זוהי מעין שיחת היכרות – והיא לא נשאלה כלל על חקירה קונקרטית כלשהי. במהלך השיחה היא נשאלה אודות פעילותה הפוליטית ועמדותיה, וביחס למניעיה בארגון הפגנות והשתתפות בהן. כן היא נשאלה על חבריה ועל פרסומיה בפייסבוק. גב' ש' נשאלה אם היא מתכננת להמשיך ולהשתתף בפעילויות פוליטיות ונאמר לה כי עליה להיזהר, כיוון שהיא קרובה מאוד לחציית הקו האדום של פעילות נגד המדינה. במהלך השיחה/חקירה הציע החוקר לפ' לשמור אתו על קשר ו"לעדכן" אותו.

4. מ' ז' הוא סטודנט להנדסת מכונות בטכניון מכפר מנדא, אשר זומן לבירור בתחנת משטרת משגב ביום 18.11.13. בחקירתו, שנוהלה על ידי נציגי שב"כ, הוא הואשם בכך כי הוא משתתף בפעילות פוליטית גזענית, ויוחסו לו אמונות גזעניות. הוא נשאל על ההפגנות נגד מתווה פראוור והואשם כי זרק אבנים על שוטרים במהלך ההפגנות שנערכו ב 15 ביולי. בחקירתו הוא לא נדרש לספק מידע, ואופי החקירה היה כשיחת איום והפחדה. חלק משמעותי מהשיחה הוקדש ללימודיו של מ', בדוגמאות של אנשים שנעצרו בגין פעילותם הפוליטית שחרגה מן המותר בעיני המשטרה ולאחר מכן הופסקו לימודיהם. אנשי השב"כ ייעצו למ' לא ללכת להפגנות ולחסוך מעצמו לסכן את לימודיו ועתידו. הובהר לו כי פעילותו הפוליטית תזיק ללימודיו האקדמיים ולסיכויים שלו למצוא עבודה.

5. ב' ע', בן 18 מעראבה, זומן לחקירה בתחנת משגב בערב חג הקורבן, 13.10.13. לשאלת אביו, אשר שוחח עם השוטר בטלפון, נאמר לו כי מדובר בחקירה בשב"כ. יצוין כי מר ע' נעצר ללילה אחד בעקבות הפגנות ה-15 ביולי נגד מתווה פראוור. כאשר התייצב בתחנה, נפגש מר ע' עם נציג השב"כ אשר שאל אותו שאלות רבות אודות אביו, אסיר ביטחוני לשעבר. לאחר מכן נשאל מר ע' כמה שאלות על מתווה פראוור ועל פעילותו הפוליטית הקשורה לעניין זה, לרבות השתתפות בהפגנות. לאורך השיחה, נשאל מר ע' שאלות הנוגעות לחברים ופעילים אחרים והתבקש לשתף פעולה עם שירותי הביטחון. משהבהיר מר ע' שאין בכוונתו לעשות כן, הסתיימה השיחה באזהרה, לפיה אם הוא מתכוון להשתתף עוד בהפגנות, מומלץ שיהיה רק משתתף ושיימנע מלארגן ולעודד אנשים נוספים להצטרף להפגנות אלו.

6. כזכור, בעקבות פניה קודמת של האגודה לזכויות האזרח בנוגע לזימון פעילים במסגרת המחאה החברתית למשטרה בקיץ 2012, הדגיש המפכ"ל את מחויבות המשטרה להגנה על חירות הביטוי והמחאה, והבהיר בצורה חד משמעית, כי בעוד המשטרה רשאית, במסגרת היערכות להפגנות, לקיים הידברות עם המארגנים והפעילים על מנת להתכונן לאירועים ולשמור על הסדר הציבורי במהלכם, "פעילות מקדימה" מסוג זה אינה כוללת זימונים לחקירות למטרות בירור "והדבר אינו מתיישב עם מדיניות משטרת ישראל". על רקע זה, הורה המפכ"ל על ביטול הזימונים שהוצאו אותה עת והבהיר, כי "ככל שמי משוטרי משטרת ישראל עשה שימוש בהליך הידברות כאמור על מנת להניא את מבקשי המחאה מלממש זכותם הדמוקרטית להפגין כדין – וחמור מכך – נקט בלשון מאיימת ובהפעלת לחץ פסול לצורך זה, הרי שפעל שלא כדין וצפוי יהא לעמוד, למצער, לדין משמעתי המתחייב בנסיבות העניין" (העתק תשובת עוזר המפכ"ל מיום 18.6.12 מצ"ב לנוחיותכם).

7. עוד יוזכר, כי ביום 24.7.13 הגישה האגודה לזכויות האזרח עתירה (בג"ץ 5277/13 האגודה לזכויות האזרח נ' שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל), נגד הפרקטיקה הפסולה של זימון פעילים ל"שיחות אזהרה" בשב"כ.

8. ההתנהלות החמורה המתוארת לעיל אינה מתיישבת, בלשון המעטה, עם חובת הרשויות להבטיח את חופש הביטוי והמחאה במדינה דמוקרטית. יש בה כדי לחתור תחת מעמדם של הפעילים כאזרחים במדינה דמוקרטית, ולשדר את המסר הפסול, שמי שמשתתף במחאה "נמצא על הכוונת". כן יש בה כדי לשדר מסר פסול ומפלה לציבור הערבי בישראל, לפיו מחאתו אינה נתפסת כמחאה אזרחית לגיטימית הראויה להגנה, וכי מימוש חירויותיו היסודיות אינו מובן מאליו. בדומה למחאה החברתית, המחאה סביב חוק בגין-פראוור מהווה חלק חיוני מהדיון הציבורי בישראל אודות שאלות פוליטיות השנויות המחלוקת

על יסוד האמור לעיל אנו מבקשים את התערבותכם הדחופה על מנת לשים קץ לניסיון הקשה לצנן מחאה זו ולהרתיע אזרחים מהשתתפות חופשית בה.

 

בברכה,

 
נדים שחאדה, עו"ד                                                          לילה מרגלית, עו"ד
עדאלה                                                                  האגודה לזכויות האזרח בישראל

 

העתקים:
יועמ"ש השב"כ
עו"ד דנה בריסקמן, מחלקת הבג"צים, פרקליטות המדינה

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: זכויות אזרחיות,חופש הביטוי

סגור לתגובות.