עתירות מסאפר יטא: בג"ץ מתח ביקורת חריפה על התנהלות הפרקליטות

צילום: משכית בנדל וליזה רוזובסקיצילום: משכית בנדל וליזה רוזובסקי

זאת בעקבות השתהותה של המדינה בהגשת תגובה לעתירות


 

ב-16 בינואר השנה הגישה האגודה לזכויות האזרח עתירה חדשה נגד גירוש תושבי הכפרים הנמצאים באזור שהוכרז על-ידי הצבא כשטח אש 918. באותו היום בית המשפט הורה למדינה שלא לגרש את התושבים עד להכרעה בתיק ולהשיב לעתירה תוך 60 יום. המדינה הגישה "תגובה מקדמית" חלקית ביותר בסוף חודש מרץ, אשר כלל לא התייחסה לעתירה לגופה, ובה הודיעה שהיא עורכת "את הבדיקות הנדרשות באשר לטענות העובדתיות והמשפטיות העולות בעתירות" וכי היא "נכונה להגיש תשובה מקדמית משלימה בתוך 90 ימים" ביחס לסעדים העיקריים בעתירה.

התקופה שהפרקליטות הקצתה לעצמה הסתיימה בסוף יוני, אך תגובה משלימה לא הוגשה. למעשה, המדינה לקחה לעצמה ארכה, מבלי לבקשה מבית המשפט, וגם בה לא עמדה. בתשובה לפניות האגודה לזכויות האזרח טענה הפרקליטות כי היא רשאית להגיש את תגובתה עד שלושה ימים לפני מועד הדיון, שנקבע ל-15 ביולי. לוח זמנים כזה לא היה מאפשר לעותרים להתכונן כראוי לדיון. האגודה לזכויות האזרח הגישה לבית המשפט בקשה להורות למשיבים להגיש את תגובתם עד ה-7 ביולי – שבוע לפני הדיון.

אתמול (7.7.2013) פרסמה המשנה לנשיא נאור החלטה ארוכה ומנומקת, בה מתחה ביקורת חריפה על הפרקליטות.

בין היתר, הבהירה השופטת נאור, כי "אין לכלול בגוף מסמך שעל פניו נראה כתגובה, גם בקשה להארכת מועד. בקשה כזו צריכה להיות נפרדת (הדגשה במקור). מעבר לכך, בשום שלב לא ניתנה למשיבים ארכה נוספת להגשת תגובה מקדמית מטעמם, וממילא לא ניתן להם היתר להגשת תגובה מקדמית 'משלימה'. בנסיבות אלה, המשיבים אינם יכולים לטעון כי […] הם 'רשאים' להגיש את תגובתם לשניים מהסעדים העיקריים בעתירה עד שלושה ימים לפני מועד הדיון. גם אין זה ראוי בנסיבות שתוארו כי העותרים יקבלו את תגובתם של המשיבים שלושה ימים לפני מועד הדיון".

השופטת קבעה כי על המשיבים להגיש את תגובתם לא יאוחר מהמועד, שבו התחייבו לעמוד – 12 ביולי – והורתה למזכירות לקבוע מועד חדש לדיון לאחר הפגרה.

החלטת השופטת נאור וכל כתבי בית הדין בתיק

רקע על תושבי הכפרים הנמצאים בשטח אש 918 על ההליכים המשפטיים בעניינם

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לדיור,זכויות האדם בשטחים הכבושים

סגור לתגובות.