הזכות לבחור והזכות להיבחר

לקבוע מועד לבחירות במועצות האזוריות נווה מדבר ואל קסום

תראבין א-צאנע. CC-BY-SA: Idobiתראבין א-צאנע. CC-BY-SA: Idobi

האגודה לזכויות האזרח ועדאלה פנו לשר הפנים גדעון סער בבקשה שיקבע בהקדם מועד לקיום הבחירות במועצות האזוריות נווה מדבר ואל קסום. מועצות אזוריות אלה כוננו בעקבות פיצול המועצה האזורית אבו בסמה, ומאגדות בתוכן את הישובים: אום בטין, אלסייד, דריג'את, כחלה, מולדה, מכחול, תראבין א-צאנע, אבו קרינאת, אבו תלול, באר הדאג' וקצר א-סר.

המועצה האזורית אבו בסמה הוקמה ביום 28.12.03 כפועל יוצא של מאבקם הממושך של התושבים הבדווים בנגב להכרה בכפריהם, ובמטרה לשמש מסגרת מוניציפאלית ותכנונית להקמת יישובים חדשים לאוכלוסייה הבדווית בנגב. המועצה איגדה לפני פיצולה 11 ישובים מוכרים המונים יחד כ-30,000 תושבים, וכן הייתה אחראית על אספקת שירותים מוניציפאליים בתחום החינוך, הרווחה והגנת הסביבה לכ- 40,000 תושבים נוספים בכפרים סמוכים.

לאחר שחלפו שבע שנים מהקמת המועצה וקיומן של בחירות מקומיות לא נראה באופק, עתרו האגודה לזכויות האזרח בישראל ועדאלה ביום 27.4.2010 לבג"ץ בדרישה לקיים בחירות ראשונות למועצה (בג"ץ 3183/10 אלרפאיעה נ' שר הפנים). בפסק הדין, שניתן ב-9.2.2011, נקבע מועד לקיום הבחירות הראשונות במועצה האזורית אבו בסמה והוא 4.12.2012.  אולם בטרם הגיע המועד, החליטה ועדה שמינה מנכ"ל משרד הפנים לפצל את המועצה. עם פרסום הצו בעניין פיצול המועצה בוטלו באופן רשמי הבחירות המתוכננות, ובכך נשללה פעם נוספת זכותם של אלו שהיו עד לא מזמן תושבי המועצה אזורית אבו בסמה לבחור ולהיבחר.

בפנייה לשר הפנים טוענים עו"ד ראויה אבורביעה מהאגודה לזכויות האזרח ועו"ד אראם מחאמיד מעדאלה כי שינוי בחלוקה הגיאוגרפית של שטחי מועצת אבו בסמה בין שתי המועצות אינו מצריך דחייה נוספת בשרשרת הדחיות הכרונית של הבחירות. במצב עניינים זה, הימנעות משרד הפנים מקביעת מועד לקיום בחירות בהקדם האפשרי תפגע באמון הציבור במועצות האזוריות, אמון שנשען על קיום בחירות חופשיות במועדים קבועים מראש, במיוחד כאשר נעשו כבר כל ההכנות הדרושות לקיום בחירות ראשונות בחודש דצמבר בשנה שעברה. אי קיום הבחירות בהקדם יפגע בצורה ברורה ובלתי מידתית בזכותם החוקתית של התושבים של המועצות האזוריות אל-קסום ונווה מדבר לבחור ולהיבחר, וכן בזכותם לשוויון, וזאת נוכח מחדליו של משרד הפנים על פני עשור.

פניית האגודה ועדאלה לשר הפנים

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לבחור והזכות להיבחר,הכפרים הבלתי מוכרים,זכויות אזרחיות,זכויות המיעוט הערבי

סגור לתגובות.