חופש הביטוי

"הצעת חוק ג'נין ג'נין"

הצעת חוק איסור לשון הרע (תיקון – לשון הרע על לוחמי צה"ל), התשע"ג-2013

הצעת החוק היא תגובה לסרטו של מוחמד בכרי, ולפסק הדין שדחה את תביעת הדיבה, שהגישה נגדו קבוצת חיילים שלחמה בג'נין. בדברי ההסבר להצעה נטען, שהתיקון נדרש כדי למנוע "פגיעה חמורה הנגרמת לחיילי צה"ל הנותרים ללא כל אפשרות להגן על שמם הטוב". הנחה זו בטעות יסודה: פסק הדין בעניין "ג'נין ג'נין" דחה את התביעה רק לאחר שבית המשפט הגיע למסקנה, שלשון הרע, שהסרט מוציא על "קבוצת לוחמים", לא דבקה באף אחד מהלוחמים באופן אישי.

הצעת החוק מבקשת ליצור פיקציה משפטית: פרסום שמותח ביקורת על צה"ל או על "כוח צה"ל" בשל פעולה מבצעית יאפשר לכל חייל או לכל לוחם ב"כוח" להגיש תביעת דיבה ייצוגית, למרות שלא נגרמה פגיעה, ולו משתמעת, בשמו הטוב. פיקציה זו נועדה לנצל לטובת אינטרסים ציבוריים את הפגיעה בחופש הביטוי, שהחוק מאפשר על מנת להגן על זכותו של האדם היחיד. ואכן, לפי דברי ההסבר של התיקון המוצע, מטרתו למנוע "פגיעה חמורה שנגרמת לישראל בשל האשמות הכוזבות המופנות" נגד צה"ל. אבל תכלית זו אינה "מתיישבת עם ערכיה של מדינת ישראל" וסותרת את חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

 בית המשפט העליון הזהיר ש"הפרטה" של הזכות לתבוע בגין "לשון הרע על ציבור" תעודד תביעות סרק, ותיצור אפקט מצנן בנושא ציבורי חשוב מעין כמוהו – הפעלת כוח צבאי בידי המדינה. האיום ואפקט ההשתקה לא יפעלו רק נגד פרסומים דוגמת "ג'נין ג'נין" אלא נגד כל מי שיעז למתוח ביקורת, לפרסם עדות או רק להביע דעה על פגיעה חסרת הצדקה בחיילי אויב, ואף בפלסטינים או באזרחים ישראליים בשטחים.

סטאטוס: ההצעה עברה בקריאה טרומית במליאה ביום 22.5.2013.

נוסח הצעת החוק

להצבעה בקריאה טרומית מאתר הכנסת

עמדת האגודה לזכויות האזרח, מאי 2013

 

קישורים:

וינשטיין: הצעת החוק "ג'נין ג'נין" פוגעת בחופש הביטוי באופן בלתי מידתי, הארץ, 25.6.2013

מרדכי קרמניצר ועמיר פוקס, צבא ההגנה על שמה הטוב של ישראל, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 11.6.2013

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:,

קטגוריות: דמוקרטיה,זכויות אזרחיות,חופש הביטוי,יוזמות אנטי-דמוקרטיות

סגור לתגובות.