הזכות לחיי משפחה

"חוק האזרחות": הוראת השעה ה"זמנית" נכנסת לשנתה העשירית

מליאת הכנסת צפויה לדון ולהצביע היום (22.4.2013) על הארכה נוספת של תוקף הוראת השעה המוכרת בשם "חוק האזרחות". הוראת השעה מונעת מעמד בישראל מבני זוג פלסטינים של אזרחים ישראלים.

על פי ההערכות, עשרות אלפי ישראלים ובני זוגם הפלסטיניים נפגעים מהחוק. חלק מהזוגות חיים בפירוד כפוי; במקרים אחרים, שוהים בני הזוג הפלסטינים בישראל באישור ארעי, שאינו מתיר להם לעבוד או לנהוג, ומבלי שתהיה להם אפשרות להיות מבוטחים בביטוח לאומי או להצטרף לקופת חולים. במקרים אחרים, אזרחים ישראליים שבעקבות החוק נאלצו לעבור לחיות בשטחים עם בני זוגם, איבדו את הזכויות הסוציאליות המגיעות להם מהיותם תושבי ישראל, כאילו בחרו לעזוב את המדינה מרצונם החופשי.

לחוק האזרחות הגזעני אין אח ורע בעולם, ומהותו היא ענישה קולקטיבית ופגיעה קשה בזכות לחיי משפחה של אזרחים ערבים בישראל. מטבע הדברים, הפגיעה העיקרית של החוק היא במיעוט הערבי בישראל, המקיים קשרי משפחה ונישואין עם הציבור הפלסטיני בשטחים.

המדיניות המעוגנת בחוק קיימת מאז שנת 2002, אז החליטה הממשלה להקפיא באופן גורף את כל הליכי ההתאזרחות בישראל של בני זוג של אזרחים ישראלים שהינם ממוצא פלסטיני. ביולי 2003 עוגנה המדיניות כהוראת שעה. מאז ועד היום, מאריכה הכנסת שוב ושוב את תוקף החוק ה"זמני".

עתירות לבג"ץ נגד החוק נדונו בשני סבבים: בפעם הראשונה, במאי 2002 עתרו האגודה לזכויות האזרח וגורמים נוספים לביטול החוק. העתירות נדחו במאי 2006 ברוב של 6 שופטים נגד 5. בשנת 2007, עתרו שוב האגודה וגורמים נוספים, בטענה שהחוק אינו עוד מדיניות זמנית. העתירות נדחו בינואר 2012 , גם הפעם ברוב של 6 שופטים נגד 5.

עו"ד עודד פלר, ראש תחום הגירה ומעמד באגודה: "מזה עשור מוארך תוקפו של החוק מעת לעת בהליך כמעט אוטומטי. איש אינו מהרהר עוד בתוצאותיו ההרסניות ובפגיעתו האיומה והנמשכת בבני זוג, בהורים ובילדיהם. חוק הקובע באופן גורף, כי כל הפלסטינים באשר הם מהווים סכנה ומשום כך אינם יכולים לרכוש מעמד, הוא חוק גזעני. מדינת ישראל צריכה לבדוק בקשות למעמד, ואם נשקפת סכנה, עליה לסרב לאשר אותן. ואולם, הבדיקה צריכה להיות בכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו."

עוד על "חוק האזרחות" באתר האגודה

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: אזרחות ותושבות,הזכות לחיי משפחה,הזכות לחיי משפחה,זכויות אזרחיות,זכויות המיעוט הערבי

סגור לתגובות.