הצהרת אמונים למדינה יהודית – מסר משפיל לכל אזרחי ישראל שאינם יהודים

 

האגודה פנתה היום (7.10.10) לראש הממשלה ולשר המשפטים בקריאה להתנגד לדרישת "הצהרת האמונים" לישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ממתאזרחים שאינם יהודים: "נוסח הצהרת האמונים שמקדמת הממשלה הוא זה שחותר תחת אושיותיה הדמוקרטיות של מדינת ישראל". להלן המכתב במלואו.

 

7 באוקטובר 2010

 

לכבוד
מר בנימין נתניהו
ראש הממשלה
רח' קפלן 1
ירושלים


לכבוד
מר יעקב נאמן
שר המשפטים
רח' צלאח א-דין 29
ירושלים


שלום רב,

 

הנדון: הצהרת אמונים על ידי מתאזרחים


מן הפרסומים בתקשורת למדנו בדאגה רבה על החלטתכם לתמוך בתיקון חוק האזרחות, התשי"ב-1952 באופן שייקבע בו, כי תנאי להתאזרחות בישראל יהא הצהרת אמונים למדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. זאת, תחת נוסח ההצהרה הקבועה בחוק כיום: "אני מצהיר שאהיה אזרח נאמן למדינת ישראל".

משמעותו של התיקון לחוק, כי תנאי להתאזרחות בישראל על ידי מי שאינם יהודים לא יהיה עוד הצהרה על שמירה על חוקי המדינה, אלא הצהרת אמונים למדינה יהודית – כלומר, לאידאולוגיה. הצהרת האמונים, יש להדגיש, אינה בעלת משמעות סמלית בלבד. עלולות להיות לה השלכות מעשיות על מתאזרח שיתבטא בעתיד באופן שעלול להתפרש על ידי הרשויות כנוגד את האידאולוגיה של השלטון. מדינה הממשטרת אידאולגיה, דורשת להצהיר לה אמונים, ומפקחת על אמונות, על השקפות ועל דעות, אינה דמוקרטיה.

אכן, נוסח הצהרת האמונים, בו החלטתם לתמוך, חותר תחת אושיותיה הדמוקרטיות של מדינת ישראל. הצהרת אמונים למדינה יהודית שולחת מסר משפיל ומפלה לכל אזרחי ישראל שאינם יהודים, ובמיוחד למי שאינם יהודים וזה עתה ביקשו לרכוש אזרחות, כי המדינה אינה שייכת להם.

יחס שוויוני מתחייב בקרב המבקשים לרכוש מעמד ולהשתלב בחברה, וזאת משום שהפלייה –

"היא נגע היוצר תחושת קיפוח ותיסכול. היא פוגמת בתחושת השייכות ובמוטיבציה החיובית להשתתף בחיי החברה ולתרום לה." (בג"ץ 104/87 נבו נ' בית הדין הארצי לעבודה, פ"ד מד(4) 749, 760 (1990)).

השוויון, לעומתה –

"הוא ערך יסוד לכל חברה דמוקרטית… הפרט משתלב למירקם הכולל ונושא בחלקו בבניית החברה, ביודעו שגם האחרים עושים כמוהו… הצורך לקיים שוויון הוא חיוני לחברה ולהסכמה החברתית עליה היא בנויה… תחושת חוסר השוויון היא מהקשה שבתחושות. היא פוגעת בכוחות המאחדים את החברה. היא פוגעת בזהותו העצמית של האדם." (בג"ץ 953/87 פורז נ' ראש עירית תל-אביב-יפו, פ"ד מב(2) 309, 332 (1988)).

לצערנו, הצעת חוק זו היא נדבך נוסף בשורה של הצעות חוק בהן תומכת הממשלה, המבקשות לשחוק את הדמוקרטיה בישראל על ידי ביטול זהותם והדרתם של מי שאינם יהודים ואינם יכולים להיות שותפים לסמלים ולערכים יהודים, ובהם בעיקר בני המיעוט הערבי בישראל. אנו קוראים לממשלת ישראל לשים קץ למגמה זו. על הממשלה להתנגד להצעת החוק, לחדול מערעור הלגיטימציה של המיעוט הערבי בישראל ולפעול לאלתר למילוי חובתה להבטחת שוויון לכל אזרחי ישראל.

 

בכבוד רב,

עודד פלר, עו"ד

העתקים: שרי הממשלה

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: אזרחות ותושבות,גזענות ואפליה,דמוקרטיה,הזכות לשפה ולתרבות,זכויות אזרחיות,זכויות המיעוט הערבי

סגור לתגובות.