הזכות לדיור נאות וזכויות תכנון

חוק הדיור הציבורי נכנס לתוקף – שאלות ותשובות

מתוך סרטון של האנימטור יוני גודמןמתוך סרטון של האנימטור יוני גודמן

14 שנה לאחר חקיקתו, נכנס לתוקף ב-1.1.2013 חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה), התשנ"ט-1998. החוק שהוביל ח"כ רן כהן נועד לאפשר לדיירים בדיור הציבורי לרכוש את דירותיהם בהנחה. כמו כן החוק קובע כי ההכנסות ממכירת הדירות ייועדו לחידוש המאגר.

החוק הוקפא לראשונה בחוק ההסדרים לשנת 1999, חודשים ספורים לאחר חקיקת החוק, על ידי תיקון עקיף של סעיף תחילת החוק, שנקבעה ליום 1.1.2001. ריטואל זה חזר על עצמו מדי שנתיים, והממשלה הצליחה שוב ושוב לדחות את תחילת החוק. הפעם, ככל הנראה בשל חוסר תשומת לב או בשל הרגישות של תקופת הבחירות, לא פעלה הממשלה לדחייה נוספת של החוק, והוא נכנס לתוקף ב-1.1.2013.

בשנים האחרונות אף נעשו ניסיונות לבטל את החוק לחלוטין, אך אלה לא צלחו. כך למשל הגישה הממשלה הממשלה הצעת חוק בנושא במושב האחרון של הכנסת היוצאת, אך לא הספיקה לסיים את הליכי החקיקה. אין ספק כי לאחר הבחירות הממשלה תנסה לבטל את החוק.

מה הרציונל של חוק הדיור הציבורי? 

חוק הדיור הציבורי נועד לאפשר למשפחות ותיקות בדיור הציבורי לרכוש את דירתם במחיר מופחת ועל ידי כך להפוך לראשונה לבעלים של הון הניתן להורשה, וכך לשפר את מעמדן הכלכלי-חברתי. החוק גם נועד לתקן עוול היסטורי שנגרם למשפחות שעלו לישראל בשנות החמישים, בעיקר ממדינות ערב, ואשר שוכנו בשיכונים של דיור ציבורי בשכונות עוני ובערי פיתוח בפריפריה.

אבל מכירת הדירות פוגעת במי שממתין לדירה?

בחוק יש מנגנון הקובע כי כל הכסף שייכנס ממכירת הדירות יושקע בחידוש המאגר. עד היום, בשל הקפאת החוק, הממשלה השתמשה בכספים שהצטברו, כ-3 מיליארד שקלים,  למטרות אחרות, בניגוד למה שנקבע בחוק. נוסף על כך, אפשר להכניס בחוק מספר שינויים כדי לאזן נכון יותר בין הצורך לשמור על מאגר הדירות לבין המטרות החברתיות החשובות של החוק (ראו עמדת האגודה בנושא כאן).

כמו כן, הממשלה צריכה להשקיע בחידוש המאגר גם בלי קשר לחוק. בכנסת היוצאת הוצעה הצעת חוק שתחייב כי 5% מכל תכנית בניה בקרקע ציבורית תישאר בידי המדינה ותהיה דיור ציבורי. חרף תמיכה מכל סיעות הבית ותמיכת משרד השיכון, ועדת השרים לענייני חקיקה דחתה אותה בלחץ האוצר. המאבק על הצעת החוק יתחדש לאחר הבחירות.

מי זכאי לרכוש את דירתו?

מי שמתגורר כדין בדירה ציבורית חמש שנים רצופות לפחות, ואין ולא היו בבעלותו, או בבעלות קרובו, מהמועד שבו חתם על חוזה להשכרה ציבורית, דירה או מקרקעין אחרים ששוויים עולה על 350,000 ש"ח.

מה מחיר הדירה לזכאים?

מחיר הדירה הוא מחירה בתנאי שוק חופשי בניכוי מענק בסיסי ומענק לפי ותק. המענק הבסיסי נע בין 20% ל-65% ממחיר הדירה, תלוי בהרכב המשפחה ובמקום המגורים. לכך מצטרף מענק נוסף לפי ותק בדירה. ככל שהדייר ותיק יותר, ההנחה גדולה יותר.

למי צריך לפנות כדי לרכוש את הדירה?

עקרונית, על פי החוק, יש לפנות למשרד השיכון ולחברה המשכנת. יש לציין כי נציגי משרד השיכון מסרו לכלי התקשורת כי כרגע לא ימכרו דירות, וממה שידוע לנו אף סירבו לקבל בקשות של זכאים לרכוש את הדירות. נכון לאמצע פברואר 2013, זכאים שפנו לחברות המשכנות בבקשה לרכוש את דירתם נענו בשלילה. ברור כי אם הממשלה לא תפעל על פי החוק, היא תחשוף עצמה לעתירות משפטיות.

למי שרואה עצמו זכאי ומגיש בקשה, מוצע לשמור סימוכין על הגשת הבקשה באמצעות דואר רשום או אישור פקס, גם אם נאמר לכם כי כעת לא מטפלים בבקשות אלו.

מה לעשות אם הבקשה נדחית?

אם התקבל מכתב דחייה מומלץ להשיב עליו ולהבהיר כי הנכם עומדים על זכותכם לרכוש את הדירה בהנחה. אפשר גם לפנות לבית המשפט. להרחבה על אפשרויות הפעולה ראו דף מידע מטעם הפורום לדיור ציבורי, שבו חברה האגודה לזכויות האזרח.

האגודה לזכויות האזרח עוקבת אחר העניין ונעדכן דף זה בהתאם להתפתחויות.

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: דיור ציבורי,הזכות לדיור,זכויות חברתיות

סגור לתגובות.