חקירות טורדניות שנועדו להרתיע פעילים חברתיים בירושלים המזרחית

בעקבות זימונו של הפעיל ג'ואד סיאם לחקירה על-ידי היועץ לענייני ערבים במחוז ירושלים, דורון זהבי, פנתה האגודה למשטרה: חקירות כאלה, שנועדו לכאורה לערער את ביטחונם של פעילים ערבים ואת מעמדם כבעלי זכויות, פוגעות בצורה אנושה בחיות המשטר הדמוקרטי

‏22 פברואר 2010

לכבוד
תת ניצב עו"ד שאול גורדון,
היועץ המשפטי, משטרת ישראל
המטה הארצי,ירושלים

א.נ.,

הנדון: שימוש פסול בחקירות משטרה

1. אנו פונים אליך בבקשה לנקיטת צעדים שיביאו להפסקת חקירות טורדניות שנועדו לכאורה להרתיע אנשים מהשתתפות בפעילות חברתית וקהילתית בירושלים המזרחית, ולרענון נהלי וסמכויות החקירה על פי דין לכל הנוגעים בדבר, כך שמקרה כמתואר להלן לא ישנה.

2. אנו עדים בשנים האחרונות לתופעה מדאיגה ביותר של זימון תושבים מירושלים המזרחית לחקירות "אזהרה" במשטרה, אשר נראה כי נועדו להניא אותם מהשתתפות במחאה או בפעילות חברתית, קהילתית או פוליטית, כמו גם לדלות מהם מידע על פעילות פוליטית של אחרים. מדובר בתופעה, אשר פוגעת באופן עמוק בזכויות חוקתיות של הפרט, ואשר מאיימת לרסק את היסודות העדינים עליהם מושתתת הדמוקרטיה הישראלית.

3. במדינה דמוקרטית כל אדם זכאי להשתתף בפעילות פוליטית חברתית וקהילתית כראות עיניו. הוא אינו חייב הסבר למאן דהוא ביחס לעמדותיו הפוליטיות או לאמונותיו, ולא ניתן "לקרוא אותו לסדר" או לנקוט בצעדים כלשהם על מנת ליצור אצלו את התחושה, כי פעילותו עלולה לעמוד לו לרועץ. מובן שכשאדם עובר על החוק במסגרת פעילות, ניתן לזמנו לחקירה פלילית ולשקול נקיטת צעדים נגדו; אולם הניסיון לעשות שימוש בסמכויות חקירה כדי "להרתיע" פעילים תושבי ירושלים המזרחית, הוא פסול מכל וכל.

4. בשנים האחרונות הגיעו אלינו כמה וכמה תלונות נגד משטרת מחוז ירושלים המעידות כי זו עושה שימוש תדיר בחקירות "אזהרה" של פעילים מקומיים. האיומים בחקירות עשו את שלהם, כיוון שמרבית המתלוננים ביקשו ששמם לא ייחשף. התלונה הבאה היא יוצאת מהכלל מבחינת הנכונות להיחשף ומעידה על שיטה. מדובר בזימונו של מר ג'ואד סיאם, חבר ועד תושבי וואדי חלוה סילואן, לחקירה במשטרה, בפעם האחרונה לפני כשלושה שבועות. במשך כשעתיים וחצי נחקר ג'ואד על פעילותו הקהילתית בשכונה. במקרה של ג'ואד אין מדובר באירוע חד פעמי, אם כי בריטואל החוזר על עצמו מדי כמה חודשים: בשנה האחרונה זומן ג'ואד שלוש פעמים לחקירה. באף אחת מהחקירות הוא לא הוחשד במעשה פלילי קונקרטי.

5. בפעם האחרונה קיבל ג'ואד ביום 18.1.10 זימון רשמי להתייצב למחרת בתחנת המשטרה "שלם" לחקירה. כאשר הגיע לתחנה ביום 19.1.10 כנדרש, הוא נחקר על ידי השוטר דורון זהבי (מצ"ב כרטיס ביקור) אשר הציג את עצמו כיועץ לענייני ערבים במחוז ירושלים. החקירה התנהלה בערבית. במהלך החקירה נשאל מר סיאם שאלות שונות ומשונות על פעילותו הקהילתית בשכונה ועל חייו הפרטיים. בין השאר, הוא תוחקר על השלט של המרכז למידע אלטרנטיבי שהוקם בשכונה על ידי התושבים. זהבי טען שהשלט המוצב בכניסה למרכז מכיל סמל של הרשות הפלסטינית, מר סיאם הכחיש האמור, והחוקר טען שיש לו תמונות המעידות על כך. ג'ואד התעקש שיראה לו אותן כי אין אמת בדבר, אך החוקר בחר שלא לעשות זאת, ועבר לתחקר אותו בעניין מבנה המרכז, בטענה שהמבנה אינו חוקי ובאומרו לג'ואד שהוא יודע שהמקום לא חוקי ושהוא צריך להרוס אותו. כשענה ג'ואד שהעניין נמצא בבירור בהליך משפטי, השיב החוקר שאם ג'ואד רוצה הליך משפטי, הוא יראה לו מה זה הליך משפטי, ושהוא יודע שבבית של ג'ואד קיימות כל מיני תוספות בנייה, שגם אותן יהרסו.

6. ג'ואד גם נחקר ארוכות על מקור פרנסתו ועל מימון וגיוס הכספים לארגונים בהם עובד, בין היתר גם על פרויקט ילדי הסלים במתנ"ס לב העיר בירושלים. החוקר איים על ג'ואד שבכוונתו לבדוק עם האחראי עליו, מר אורי עמדי, איך הוא נותן לג'ואד משכורת. בנוסף החוקר הכפיש את ג'ואד לאורך כל החקירה וקרא לו בשמות גנאי "עבריין" ו"אזער" במובן של מאפיונר ומפר חוק.

7. אחד הנושאים שתפסו נתח מרכזי בחקירה הייתה פעילות ועד תושבי וואדי חילוה, שג'ואד חבר בו. החוקר התלונן על כך שג'ואד וחברי הוועד מבקשים לקדם עניינים קהילתיים בשכונה ולשם כך גם נוקטים צעדים חברתיים, משפטיים ותקשורתיים. החוקר אמר מפורשות שאין לו בעיה שהם מביאים תקשורת, אבל שצריך להגיד לתקשורת את האמת, שהוועד הוא זה שעוצר את הפרויקט של תיקון הכביש כבר שנה ושג'ואד לא יודע מה יש במנהרות למטה וכי אין שם חפירות, רק מנקים את הלכלוך שם. החוקר גם התייחס לפעולת הוועד בהגשת העתירה כנגד עיריית ירושלים, פמ"י ועמותת אלעד, שהביאה לעצירת ביצוע עבודות הפיתוח בשכונה. יצוין כי בעתירה זו מייצגת את הוועד האגודה לזכויות האזרח והח"מ. הוא איים ולחץ על ג'ואד בכדי שיפעל להסרת המניעה מביצוע העבודות, והבטיח לפתוח לו דף חדש במשטרה אם יעשה כך. עוד נחקר ג'ואד על זהות החברים בוועד השכונה, ונדרש למסור מידע לגבי חברי הוועד ועיסוקיהם.

8. בנוסף לכל אלו, ניסה החוקר גם לדלות מידע על זהות קרובי משפחתו של ג'ואד ועל קשריו עם ארגונים ישראלים. כשענה לו ג'ואד כי כל פעילותיו ופעולות הוועד הם במסגרת החוק וכי כל צעד ננקט לאחר התייעצות מקצועית, השיב לו החוקר, שלא יחשוב שהוא [החוקר] מפחיד אותו הקשרים של ג'ואד, ואף אמר לו שילך אליהם [לארגונים הישראלי והקשרים של ג'ואד] ויומר להם שהחוקר זהבי אמר זאת וכי איים עליו .

9. החוקר גם ניסה להטיל אחריות אישית על ג'ואד לכל המתרחש בסילואן. בתוך כך, הוא אמר לו שהוא אחראי לכל הבעיות שהיו עם אחמד קראעין, שנורה ונפצע על ידי חייל בחופשה לפני כמה חודשים בוואדי חלוה; ושמהיום והלאה הוא נתפס כאחראי על כל הבעיות שיהיו בסילואן. לבסוף, הוא אף ניסה לשדל את ג'ואד לשיתוף פעולה בהעברת מידע על כל המתרחש בסילואן והעביר לו כרטיס ביקור אישי ועוד ועוד. לא מיותר לציין, כי החקירה התנהלה בטונים גבוהים ובמתח רב ובשפה מאיימת שלוותה בהטחת אשמות וכינויים משפילים במר סיאם.

10. חשוב להדגיש כי במהלך החקירה שאל ג'ואד את החוקר כמה וכמה פעמים במה הוא חשוד האם עשה מעשה פסול, והאם החוקר מתכוון לעצור אותו. אך תמיד ענה לו החוקר שהוא לא רוצה לעצור אותו, וכי אף אחד לא מדבר על מעצר ואף אחד לא רוצה לכלוא אותו אבל יום אחד הוא עוד ייפול. החוקר אף ציין בפניו, שהוא כבר מזמן מתכנן לשבת עמו, כי כל המשטרה כועסת עליו ואפילו אבי כהן, ראש תחנת שלם, אמר לחוקר זהבי איך אתה יושב עם אדם כזה שעושה בעיות.

11. מהמבואר לעיל עולה, כי נסיבות החקירה ואופן ניהולה מצביעים בבירור על מטרתה הפסולה: להראות למר סיאם, כי הוא נמצא על הכוונת של המשטרה ולהרתיע אותו באיומים ממעורבות קהילתית חברתית בולטת. חקירות מעין אלה, אשר נועדו לכאורה לערער את ביטחונם העצמי של פעילים תושבים ירושלמים ערבים ואת מעמדם כבעלי זכויות, כמו גם להשתמש בהם כאמצעי לאיסוף מידע, פוגעות בצורה אנושה בחיות המשטר הדמוקרטי. רק במשטרים אפלים מוזמנים אזרחים לשיחות "אזהרה", כדי לתת הסברים אודות פעילויותיהם ועמדותיהם. דווקא בתחום הרגיש של חופש הביטוי והתארגנות קהילתית חברתית, יש לנקוט משנה זהירות על מנת להבטיח כי פעולות חקירה לא יביאו לצינון הדיון החברתי החופשי: לנקוט הליכים פליליים רק במקרים בהם יש ראויות למעשה עבירה, ולהימנע לחלוטין מחקירות "אזהרה" מהסוג המתואר, שאין למשטרה כל סמכות לקיימן.

12. לאור כל האמור לעיל, אנו פונים אליך בבקשה לנקיטת צעדים שיביאו להפסקת ביצוע חקירות טורדניות, ולהבטיח שלהבא תושבים לא יזומנו לחקירות במשטרה, שמטרתן לאסוף באמצעותם מידע על פעילות ופעילים חברתיים קהילתיים ו/או להזהיר או להרתיע אותם באיומים מפעילות שכזו. כן אנו מבקשים לשוב ולרענן את הנהלים לחוקרי המשטרה תוך הבהרה ברורה לגבי מגבלות סמכויותיהם בכל הקשור לחקירות אלה.

13. נודה לתשובתך בהקדם האפשרי

בכבוד רב,

נסרין עליאן, עו"ד

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: התנהלות המשטרה ומאבטחים,זכויות אזרחיות,זכויות תושבי ירושלים המזרחית,חופש הביטוי,עוד

סגור לתגובות.