התנהלות המשטרה ומאבטחים

עתירה נגד הפעלת מאבטחים פרטיים בירושלים המזרחית

מאבטחים בירושלים המזרחיתמאבטחים בירושלים המזרחית

בג"ץ 8001/11 סיאם נ' ממשלת ישראל

עו"ד: קרן צפריר

 

האגודה לזכויות האזרח ותושבים פלסטינים מירושלים עתרו לבג"ץ ב-31.10.11 בדרישה לשים קץ להפעלתם של מאבטחים פרטיים במימון משרד הבינוי והשיכון בירושלים המזרחית.

כ-350 מאבטחים שומרים כיום על כ-2,000 תושבים יהודים המתגוררים בעשרות מתחמים בלב שכונות פלסטיניות בירושלים המזרחית. משרד השיכון מתקצב את המערך בכ-76 מיליון ש"ח בשנה, על אף שאבטחה אינה אחד מתחומי סמכויות המשרד. המאבטחים, המוצבים בסילוואן, בעיר העתיקה ובשכונות נוספות ברחבי ירושלים המזרחית, פועלים ללא פיקוח הולם, מתוך תפיסת כלל התושבים הפלסטינים כאיום ביטחוני. ועדת בדיקה בראשות האלוף (במיל.) אורי אור המליצה כבר בשנת 2006 להפסיק את פעולתם של המאבטחים בירושלים המזרחית, אלא שהמלצה זו לא אומצה.

בעתירה נטען כי הפעלת חברת שמירה פרטית באמצעות משרד השיכון מהווה הפרטה לא חוקית של סמכויות המשטרה והתפרקות של המדינה מחובתה להגן על כלל התושבים ללא אפליה. התוצאות של מדיניות לא סבירה ומפלה זו הן פגיעה בלתי מידתית בזכויות האדם של התושבים הפלסטינים, עד כדי סיכון חיים. מירי חי של מאבטחים נהרג עד היום תושב פלסטיני אחד, וכמה תושבים נפצעו.

בתגובתה לעתירה טענה המדינה כי יש להותיר את המצב על כנו. שבעה תושבים יהודים המתגוררים בשכונות ירושלים המזרחית ביקשו להצטרף כצד להליך. בחודש דצמבר 2012 התקיים הדיון הראשון בעתירה, ובעקבותיו הוציא בג"ץ צו על תנאי, המורה למדינה לנמק מדוע משרד הבינוי והשיכון הוא האחראי להפעלת המאבטחים, ולא המשרד לביטחון פנים. כמו כן התבקשה המדינה לשקול שוב את הגדרת סמכויותיהם של המאבטחים.

בדיון שהתקיים ביום 7.1.2014 הבהירו שופטי בג"ץ כי אין בכוונתם להביא לביטול העסקת המאבטחים בירושלים המזרחית, והמליצו לעותרים למשוך את העתירה. בעקבות זאת הגישו העותרים בקשה למחיקת העתירה.

 

העתירה, אוקטובר 2011

תגובת המדינה, ינואר 2012

תגובת התושבים היהודים לעתירה, מרץ 2012

תגובת העותרים לתגובת המשיבים לעתירה, ספטמבר 2012

הודעה מעדכנת מטעם המדינה, דצמבר 2012

פרוטוקול הדיון, 12.12.2012

צו על תנאי, 14.12.2012

תשובת המדינה לצו על תנאי, יוני 2013

תשובת התושבים היהודים לצו על תנאי, דצמבר 2013

עיקרי טיעון מטעם העותרים, דצמבר 2013

עיקרי טיעון מטעם התושבים היהודים, דצמבר 2013

עיקרי טיעון מטעם המדינה, ינואר 2014

בקשה למחיקת העתירה, ינואר 2014

 

הודעות לעיתונות:

מדוע מקצה משרד השיכון 370 מאבטחים להגנת 2,500 יהודים בירושלים המזרחית?, ינואר 2014

בג"ץ: מדוע משרד השיכון אחראי על הפעלת מאבטחים בירושלים המזרחית? דצמבר 2012

עתירה לבג"ץ נגד הפעלת מאבטחים פרטיים באמצעות משרד השיכון בירושלים המזרחית, אוקטובר 2011

‏האגודה: לשים קץ להפעלת מאבטחים פרטיים בירושלים המזרחית, ספטמבר 2010

 

קישורים:

 

דף מידע: פעילות מאבטחים מטעם המדינה בירושלים המזרחית, אוקטובר 2012

פניית האגודה לשר הבינוי והשיכון ולשר לביטחון פנים, יוני 2010

תשובת המשרד לביטחון פנים, יולי 2010

תשובת משרד השיכון, יולי 2010

מרחב לא מוגן, דוח האגודה לזכויות האזרח, ספטמבר 2010

פניית האגודה לראש הממשלה, לשר השיכון ולשר לביטחון פנים, אוקטובר 2010

עתירת חופש מידע לחשיפת נוהלי העבודה של המאבטחים הפרטיים, דצמבר 2010

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: התנהלות המשטרה ומאבטחים,זכויות תושבי ירושלים המזרחית

סגור לתגובות.