זכויות אנשים עם מוגבלות

הממשלה אשררה את האמנה לזכויות אנשים עם מוגבלות של האו"ם

האמנה הבינלאומית לזכויות אנשים עם מוגבלות אושררה ב-10 בספטמבר על ידי ממשלת ישראל.

במרץ 2007 חתמה ישראל חתמה על האמנה, הידועה באנגלית בשם CRPD: Convention on the Rights of People with Disabilities. עתה הצטרפה לרוב מדינות העולם ואשררה אותה, לאחר בחינת ההלימה בין חוקי המדינה לבין דרישות האמנה.

עקרונות האמנה:

(א) יחס מכבד כלפי כבוד טבוע, אוטונומיה פרטית לרבות חירות האדם לבחור בעצמו, ועצמאות בני האדם;

(ב) אי-הפליה;

(ג) השתתפות מלאה ומועילה בחברה, והשתלבות בה;

(ד) כבוד לשונות וקבלת אנשים עם מוגבלויות כחלק מהמגוון האנושי וכחלק מהאנושות;

(ה) שיוויון הזדמנויות;

(ו) נגישות;

(ז) שיוויון בין גברים לנשים;

(ח) כבוד ליכולות המתפתחות של ילדים עם מוגבלויות וכבוד לזכותם של ילדים עם מוגבלויות לשמר את זהויותיהם.

הסטנדרטים הללו חלים על פי האמנה בתחומי החיים השונים: חינוך, מגורים בקהילה, בריאות ושיקום, נגישות, הכרה בכשרות משפטית, משפחה והורות, נגישות לצדק, תעסוקה ועוד.

בהודעה שפרסם היום משרד המשפטים נמסר, כי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ביחד עם מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, נציגי משרד החוץ ו"בזכות", המרכז לזכויות אדם של אנשים עם עם מוגבלויות, היו שותפים לניסוח האמנה ולהתוויית העקרונות הכלולים בה, בין היתר בנוגע לזכות של כל אדם לגור בקהילה, הזכות לנגישות בכלל ולמערכת המשפט בפרט, והזכות לתעסוקה. ארגון "בזכות", מייסודה של האגודה לזכויות האזרח, פעל בשנים האחרונות במהלכים סנגוריים להביא לאשרורה של האמנה, לשתף את החברה האזרחית בהליכי האשרור, ולצמצם את ההסתייגויות מסעיפים שונים של האמנה.

אחיה קמארה, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים, אמר עם האשרור כי "מבחננו כחברה הוא בהפיכת החזון של שילוב מלא של אנשים עם מוגבלות למציאות".

  • לעיון בנוסח האמנה בשפה האנגלית והעברית: ראו כאן
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:,

קטגוריות: הזכות לשוויון,זכויות אנשים עם מוגבלות

סגור לתגובות.