זכויות של אנשים חסרי בית

אין פגיעה קשה יותר בזכות לדיור מאשר היותו של אדם חסר בית, הנאלץ, בשל עוניו או עקב נסיבות חייו, ובהיעדר פתרון אחר, ללון בפארקים או ברחובות, במקלטים, בדירות שאינן ראויות למגורי אדם או להידפק על דלתות קרובים ומכרים ולהיות תלוי בחסדיהם.

החיים כחסר בית פוגעים באפשרותו של אדם לחיות בכבוד, לממש את חיי משפחתו ואת פרטיותו. חסר הבית חשוף יותר לסיכון לחיים ולשלמות הגוף, לפגעי מזג האוויר, לסכנות הרחוב ולבעיות בריאות. חסר הבית חשוף לעתים לסנקציות פליליות בעוון שוטטות או הפרעה, וחירותו נמצאת בסכנה. חיים כחסר בית מקשים מאוד על אדם לנהל סדר יום רגיל, לשמור על מקום עבודה קבוע או לצבור רכוש. חסר הבית סובל לעתים קרובות מסטיגמות ומדעות קדומות, שגוררות יחס מנוכר ועוין כלפיו, ועלולות להוביל לאפלייתו ולפגיעה בכבודו.

בין חסרי הבית יש כאלו שעבורם חסרות הבית מתמשכת, ועבור אחרים היא נמשכת ימים או שבועות ספורים. יש חסרי בית יחידים, משפחות וקשישים, יש גברים ויש נשים. יש כאלו שלהם זו חוויה חד-פעמית, ויש כאלו שבעבורם חוויה זו חוזרת על עצמה. הגורמים הדומיננטיים לחסרות בית הם מבניים: משבר כלכלי, מחסור בדיור בר השגה, רשויות רווחה בלתי מתפקדות. יש מי שמושפעים מכך יותר, ועל כן נמצאים בסיכון רב יותר לחסרות בית, כמו מהגרים, שאין להם רשת חברתית, או מי שחווה משבר משפחתי או בריאותי.

המדיניות כלפי חסרי הבית לקויה. לחסרי הבית אין כתובת ורשויות שונות מטילות את האחריות לטיפול בהם אחת על השניה. משרד הרווחה והשירותים החברתיים מסייע רק לחסרי בית המוגדרים "דרי רחוב". ההגדרה של דר רחוב היא מצומצמת וכוללת רק חסרי בית הלנים בתנאים הקשים ביותר, ברחוב או במקומות ציבוריים, ובנוסף מאופיינים בבעיות אישיותיות שונות. למשרד הרווחה אין פתרונות דיור, אשר נמצאים באחריותו של משרד השיכון. גם למשרד השיכון אין פתרונות דיור המותאמים למציאות חייהם של חסרי הבית. בנוסף, אין מדיניות מניעה סדורה, מערך הדיור לשעת חירום לוקה בחסר, ופתרונות הדיור המוצעים לחסרי הבית אינם הולמים את זכויותיהם.

האגודה לזכויות האזרח פועלת לקידום זכויותיהם של חסרי הבית, שינוי המדיניות הקיימת וגיבוש מדיניות מניעה ומדיניות סיוע הוליסטית רב-משרדית.

קישורים:
אין כתובת: הפרת זכויות האדם של חסרי הבית בישראל – דוח האגודה בשיתוף התוכנית למשפט ורווחה באוניברסיטת תל אביב, מאי 2009
עתירה: לא לשלול סיוע ללא הודעה מוקמת ושימוע
עתירה: לאפשר לאסיר לפני שחרור לקבל סיוע בשכר דירה

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לדיור,הזכות לכבוד,זכויות אזרחיות,זכויות חברתיות,חסרי בית

סגור לתגובות.