הזכות להליך הוגן

הבהרה בעקבות פניית האגודה: גם מי שאין לו מספר זהות יכול לפנות לבתי המשפט

CC-BY: רון אלמוגCC-BY: רון אלמוג

בתחילת אוגוסט פנתה האגודה לזכויות האזרח לשר המשפטים בעקבות פרסומה של תקנה חדשה, המחייבת לציין מספר תעודת זהות או דרכון על כתבי בית דין. התקנות אינן חלות על הליכים שנערכים בבג"ץ, בבתי המשפט לעניינים מינהליים ובבתי הדין לעבודה; הן חלות על תביעות אזרחיות והליכים בבתי המשפט לענייני משפחה. האגודה טענה כי משמעות הדבר היא כי פלסטינים תושבי השטחים הכבושים, פליטים ומחוסרי אזרחות, אשר אינם מחזיקים בדרכונים, לא יוכלו לנהל הליכים משפטיים כאלה, משום שכתבי הטענות שיגישו לא יתקבלו. בפנייה הדגשנו את הפגיעה בזכות הגישה לערכאות ודרשנו משר המשפטים לתקן את התקנה.

בתשובת משרד המשפטים נמסר כי השינוי הוא טכני, כי התקנה אינה משנה את המצב החוקי הנוהג מאז שנת 1992, שמצריך רישום מספר זהות בטופס פתיחת הליך אזרחי, וכי היא מכוונת למי שמחזיק או זכאי להחזיק תעודת זהות או דרכון. עם זאת הבטיחו במשרד לבדוק את ניסוח התקנה עד למועד כניסתה לתוקף.

היום (30.8.2012), יום לפני כניסת התקנה לתוקף, הודיע משרד המשפטים כי שר המשפטים חתם על תיקון נוסף לתקנה, המבהיר כי הדרישה לציין את מספר הזהות רלבנטית רק למי שמחזיק בתעודת זהות או דרכון, ולא תפגע באפשרותם של מי שאין להם תעודת זהות או דרכון לפנות לבתי המשפט.

להלן פנייתה של האגודה מתחילת החודש.
 

2 באוגוסט 2012

 

לכב'
מר יעקב נאמן
שר המשפטים
רח' צלאח א-דין 29
ירושלים

 

שלום רב,

 

הנדון: תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס' 4), התשע"ב-2012

 

אתמול, 1.8.2012, פורסם בקובץ התקנות 7150 תיקון מס' 4 לתקנות סדר הדין האזרחי, אשר ייכנס לתוקפו בתוך 30 ימים.

על פי התיקון תוסף לתקנות תקנה 7א, ולפיה "לא יקובל כתב בי-דין לרישום אם לא צוין בראשו מספר זהותו של מגיש כתב בי-הדין." לתקנה 1 לתקנות הוספה הגדרה למספר זהות. על פי ההגדרה, מספר הזהות של מי שאינו תושב ישראל הוא מספר דרכונו.

תוצאת התיקון היא כי פלסטינים תושבי השטחים הכבושים, פליטים ומחוסרי אזרחות, אשר אינם מחזיקים בדרכונים, לא יוכלו לנהל הליכים משפטיים, משום שכתבי הטענות שיגישו לא יתקבלו. זכות הגישה לערכאות – זכות יסוד במשפט הישראלי, הזוכה לעיגון ספציפי גם בסעיף 16 לאמנה בדבר מעמדם של פליטים (1951) ובסעיף 16 לאמנה בדבר מעמדם של מחוסרי אזרחות (1954) – היתה למרמס.

נבקשך לפעול לאלתר לתיקון התקנות, באופן שיתקבלו כתבי טענות גם של מי שאינם מחזיקים בדרכון.

 

                                                                                       בכבוד רב,

                                                                                       עודד פלר, עו"ד

 

העתק: גב' אורית קורן, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (חקיקה)

 

קישורים:

נאמן: זכות הפנייה לבית המשפט לא תימנע מתושבים זרים, גלובס, 30.8.2012

קנת מן, נאמן, בטל את התקנות החדשות, הארץ, 10.8.2012

לבטל את התיקון, הארץ (מאמר המערכת), 8.8.2012

עופר שלח, ההיגיון בשיגעון של נאמן, nrg-מעריב, 7.8.2012

 משרד המשפטים יבחן מחדש את האיסור על מהגרים ופלסטינים לפנות לבתי משפט, הארץ, 6.8.2012

מחוסרי אזרחות לא יוכלו לפנות לבתי משפט בישראל, הארץ, 6.8.2012

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות להליך הוגן,זכויות אזרחיות,זכויות האדם בשטחים הכבושים,מבקשי מקלט ופליטים,מהגרי עבודה,שונות

סגור לתגובות.