ביטול חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה)

תזכיר הצעת חוק לשינוי חברתיכלכלי (תיקוני חקיקה) (דיור), התשע"ב-2012

חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה), שאפשר לדיירים ותיקים בדיור הציבורי לרכוש את הדירות שבהן התגוררו, התקבל בכנסת בשנת 1998, ומאז הוקפא בחוק ההסדרים ויישומו נדחה שוב ושוב. כעת פרסם משרד האוצר תזכיר חוק שבו מוצע (ולא בפעם הראשונה) לבטלו כליל.
בניגוד לאמור בתזכיר החוק, חוק הדיור הציבורי אינו הגורם למחסור בדירות של הדיור הציבורי, אלא החלטה "לייבש" את הדיור הציבורי ולא לחדש את המאגר על ידי בנייה או רכישה של דירות חדשות. האגודה לזכויות האזרח מציעה שהחוק יתוקן וייכנס לפועל, כך שלדיירים ותיקים, שנכנסו לדירה עד שנות התשעים, תמשיך להינתן הזכות לרכוש את הדירה, כמו גם לדיירים הממשיכים, וזאת ככלי של צדק מתקן.

תזכיר החוק

עמדת האגודה לזכויות האזרח, יולי 2012

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:,

קטגוריות: דיור ציבורי,הזכות לדיור,זכויות חברתיות

סגור לתגובות.