מבקשי מקלט ופליטים

סיוע הומניטרי לפליטים או העסקתם – עברה פלילית

by: Trillia Fidei Bagwellby: Trillia Fidei Bagwell

הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט)(תיקון מס' 4)(איסור העסקה), התשע"ב–2012

שתי הצעות חוק שהניחו ח"כ אופיר אקוניס וח"כ מירי רגב, ושעניינן ענישה פלילית של תושבי ישראל אשר מבקשים, ביודעין או שלא ביודעין, לסייע למבקשי מקלט בדרך של העסקה או הלנה. ארגוני הפורום לזכויות פליטים, שבו חברה האגודה לזכויות האזרח, התנגדו הלצעות מאחר והן מבקשות להפליל סיוע הומניטרי בישראל ולהפוך תושבים שומרי חוק לעבריינים אך ורק בשל רצונם לפעול באופן אנושי, ועל פי רב אף בתמימות. הצעות חוק אלו מטעות ואף פוגעות בציבור בישראל בשני אופנים – גם באופן הצגת מבקשי המקלט והמציאות הקיימת בישראל, וגם בניסיון להפוך אזרחים תמימים לעבריינים.

במקום לגבש מדיניות ופתרונות סדורים למבקשי מקלט, הממשלה נסחפת אחרי יוזמות שרירותיות וקיצוניות, שיש בהן לפגוע הן בזכויות מבקשי המקלט והן בזכויות היסוד של תושבי ישראל. הצעדים שהממשלה החליטה עליהם עד כה אין בהם מענה למי שנמצאים בישראל כיום ושאין לממשלה כל כוונה לגרשם מישראל בעתיד הנראה לעין, ואין בהם מענה לתושבי האזורים בהם מתגוררים מבקשי המקלט. הצעות החוק שבנדון לא רק שלא יפתרו את הבעיה אלא שיש בהן לדרדר את המצב של מבקשי המקלט ושל תושבי המדינה.

אנו סבורים שיש פתרונות ראויים ונכונים לטיפול במצבם של מבקשי המקלט: על ממשלת ישראל לאפשר להם לעבוד, לשכור דירות ולקבל שירותי בריאות ורווחה דרך המערכת הציבורית. פעולות אלה תסייענה בהיחלצות מבקשי המקלט ממעגל המצוקה, בפיזור של האוכלוסייה ובהפחתת הנטל על אזורים מוחלשים בישראל. יש להשקיע בשכונות, בהן מתגוררים מבקשי המקלט, כדי לשפר את התשתיות בהן עבור כל תושביהן. לצד כל אלה, יש לקיים הליך אמיתי לבדיקת בקשות מקלט ולהכרה בפליטים.

סטאטוס: הצעות החוק עברו בקריאה טרומית בכנסת ה-18 ואוחדו בהכנה לקריאה ראשונה. במהלך הדיונים בוועדת הפנים נקבע כי האיסור יוחל רק לגבי העסקה, ולא לגבי הלנה והסעה. ביולי 2013 אישרה ועדת השרים של הכנסת ה-19 החלת דין רציפות על ההצעה.

הנוסח שעבר בקריאה ראשונה

נוסח הצעת החוק של חה"כ אקוניס

נוסח הצעת החוק של חה"כ מירי רגב

עמדת ארגוני הפורום לזכויות פליטים, יולי 2012

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:,

קטגוריות: זכויות אזרחיות,מבקשי מקלט ופליטים

סגור לתגובות.