לשכת רשות האוכלוסין בירושלים המזרחית – תנאי כניסה בעייתיים ומפלים

בפני תושבי ירושלים המזרחית המבקשים לקבל שירותים בסיסיים בלשכת רשות האוכלוסין עומדים מכשולים רבים, באופן הפוגע בזכותם לשוויון ולכבוד, ומקשה לאין ערוך על נגישותם לשירותים אלו: הבידוק הביטחוני הקפדני בכניסה ללשכה הינו חמור ומשפיל, באופן שאין לו אח ורע בלשכות אחרות ברחבי הארץ; כתוצאה מכך, התור בכניסה ללשכה ארוך וההמתנה ממושכת ביותר; והממתינים נתקלים גם ביחס מתעמר ובגסות רוח מצד המאבטחים. האגודה פנתה בעניין אל מנהל אגף לשכות ירושלים ברשות האוכלוסין, ולהלן הפניה.

בעקבות מידע שהעבירה האגודה לערוץ 2, שודרה בחדשות הערוץ ב-19.10.09 כתבה, המלווה בתמונות שצולמו במצלמה נסתרת, ומתארת את התנאים הקשים בכניסה ללשכה.

16 באוגוסט, 2009

לכבוד
מר אבי לקח
מנהל אגף לשכות ירושלים
רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול
משרד הפנים

שלום רב,

הנדון: לשכת רשות האוכלוסין בירושלים המזרחית – תנאי כניסה בעייתיים ומפלים

1. הרינו לפנות אליך בעניין תנאי הכניסה הבעייתיים והמפלים ללשכת רשות האוכלוסין בירושלים המזרחית בבקשה להתערבותך לשינוי ולשיפור התנאים.

2. ממידע שהגיע לידינו ומסיור שערכנו במקום עולה, כי הבידוק הביטחוני הקפדני בכניסה ללשכה הינו חמור ומשפיל, באופן שאין לו אח ורע בלשכות אחרות ברחבי הארץ. המאבטחים מחייבים את כל הנכנסים לבניין, ללא יוצא מהכלל, לרבות זקנים, נשים, ילדים ועורכי-דין, להוריד את נעליהם, וכן כל חפץ על גופם פרט לבגדיהם, קרי: משקפי ראייה, שעוני יד, סיכות שיער ותכשיטים. כל זאת עוד טרם עברו הנכנסים ולו פעם אחת את מכשיר השיקוף. בנוסף לכך, נערך בידוק קפדני בתיקים של הנכנסים, וחלק מחפציהם האישיים, כגון מראות, כלי איפור, מברשות שיער ובקבוקי מים מוקפאים, מופקדים באחסון, ואין מאפשרים את כניסתם למתחם הבניין.

3. הבידוק הקפדני הנערך בכניסה לבניין מעלה חשד כבד לאפליה כנגד תושבי ירושלים המזרחית. אין חולק כי על פי החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, תשנ"ח-1998 וחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, תשס"ה-2005, רשאי מאבטח מוסמך לערוך חיפוש על גופו ובכליו של אדם שנכנס לבנין, "לשם שמירה על ביטחון הציבור" (סעיף 3(א) לחוק). עם זאת, אין המאבטחים רשאים לקיים את הבידוק הביטחוני באופן מפלה, ולהכפיף תושבים בלשכה בירושלים המזרחית לבדיקות מיוחדות, אשר, ככל הידוע לנו, אינן נערכות באף לשכה אחרת של רשויות השלטון בארץ. כך, לשם השוואה, בכניסה ללשכת רשות האוכלוסין במערב ירושלים, כל שנדרש מהמבקרים הוא לעבור במכשיר השיקוף ולעבור בדיקת חפצים, ומלבד נשק אין כל צורך בהפקדת חפצים.

4. כמובהר בסעיף 1 לחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, הסמכויות שניתנו בו למאבטחים הוענקו "לשם שמירה על ביטחון הציבור מפני פעילות חבלנית עוינת ומפני אלימות, וזאת במקום ובדרך שיבטיחו שמירה מרבית על כבוד האדם, פרטיותו וזכויותיו". הבדיקות המחמירות הנערכות בלשכה בירושלים המזרחית מהוות משום פגיעה חמורה בעקרון השוויון ופגיעה בזכותם היסודית של תושבי ירושלים המזרחית לכבוד. החובה להפעיל את סמכויות החיפוש שהוענקו בחוק, באופן המבטיח שמירה על כבוד האדם וזכויותיו, כוללת כמובן את החובה להפעילן באופן שווה, ללא אפליה פסולה על רקע לאום, ותוך שמירה על מידתיות הבידוק ושיקול דעת בנעשה.

5. בנוסף, הבדיקות המחמירות בכניסה ללשכה בירושלים המזרחית אורכות זמן ממושך, וכתוצאה מכך נוצר תור ארוך מאד בכניסה לבניין. כך, למשל, בסיור שערכנו ביום 16.7.09 בלשכה, נאלצנו להמתין שעה תמימה בתור עד להגעה לבידוק הביטחוני. אין זה סביר כי אנשים המגיעים ללשכת רשות האוכלוסין לצורך קבלת שירותים בסיסיים ויום-יומיים הנוגעים לזכויות היסוד שלהם, נאלצים להמתין זמן כה רב לצורך קבלת שירותים אלו. כמו כן, כידוע לכם, הבניין בו ממוקמת לשכת רשות האוכלוסין בירושלים המזרחית משמש גם למספר משרדים ממשלתיים נוספים, כגון לשכת התעסוקה ולשכת קציני מבחן לנוער. כך, כל החפץ לקבל שירות ולו הפשוט ביותר מאחד מהמשרדים בבנין, נאלץ להמתין בתור הארוך המשתרך בכניסה לבניין.

6. בעיה נוספת בה נתקלנו בכניסה ללשכה הינה היחס המתעמר וגסות הרוח של המאבטחים כלפי תושבים המגיעים ללשכה. המאבטחים, אשר בידם מוטלת הסמכות להחליט על קצב כניסת התושבים לבניין ומי מוכנס ומי לא, עושים לעתים שימוש לרעה בסמכויות המוקנות להם. כך לדוגמא, סירב מאבטח להכניס ללשכה אישה אשר הייתה בשעות הבוקר בלשכה ונשלחה להביא תדפיס חשבון בנק, ובשובה, בהסכמת יתר המחכים בתור, לא המתינה בתור אלא הגיעה ישירות לתחילתו. העניין התפתח לכדי וויכוח מילולי סוער, והמאבטח הסכים להכניסה רק לאחר שהמתינה כרבע שעה וחזרה מספר צעדים לאחור. לא אחת המאבטחים מעכבים את התור ומסרבים להכניס אנשים לבידוק הביטחוני כל עוד האנשים המחכים אינם עומדים בתור כמו "חיילים במסדר", כהגדרתם המילולית לממתינים.

7. בעיה פרוצדוראלית נוספת הינה שתושבים אשר מגיעים ללשכה בשעות המוקדמות של היום ומתבקשים על ידי הפקידים להביא מסמכים נוספים (כדוגמת תדפיס חשבון בנק) ולחזור לאותו פקיד, נאלצים להמתין בתור בכניסה לבניין פעם נוספת. כך, בהיעדר הליך אשר יאפשר לאותם תושבים להיכנס ללשכה במסלול מזורז וקצר יותר, ולחילופין, בהיעדר תיבת שירות בה יוכלו להניח את המסמכים הנוספים המתבקשים מהם, נאלצים תושבים להמתין שוב בתור ולעבור שוב את אותו בידוק ביטחוני קפדני.

8. מכל האמור לעיל עולה, כי בפני תושבי ירושלים המזרחית המבקשים לקבל שירותים בסיסיים בלשכת רשות האוכלוסין עומדים מכשולים רבים, באופן הפוגע בזכותם לשוויון ולכבוד, ומקשה לאין ערוך על נגישותם לשירותים אלו.

9. הפגיעה בתושבים הינה קשה במיוחד לאור חשיבות השירותים הניתנים בלשכה לשגרת חייהם היום יומית ונגיעת השירותים לשורש זכויותיהם למעמד, לכבוד, לחירות, לחופש תנועה, לחיי משפחה, לבריאות ולשוויון (ר' בג"ץ 2783/03 ג'ברא נ' שר הפנים, פ"ד נח(2) 437).

10. לפיכך, נבקש את התערבותך לשיפור התנאים בכניסה ללשכת רשות אוכלוסין בירושלים המזרחית, וכן נבקשך להנחות בדחיפות את המאבטחים הפועלים בכניסה ללשכה:
א. להפעיל את הסמכויות שניתנו להם באופן שוויוני, כבכל לשכה של רשות האוכלוסין, וללא אפליה על רקע מוצא או לאום;
ב. להפעיל את הסמכויות שניתנו להם במסורה ובמידתיות, באופן העולה בקנה אחד עם התכלית המצומצמת של הסמכות – מניעת פעילות חבלנית או אלימה בלשכה;
ג. להקפיד על שמירת יחס נאות ומכבד כלפי התושבים המגיעים ללשכה.

11. נודה לקבלת תשובתך בהקדם האפשרי.

בכבוד רב,

מיכל פומרנץ
המחלקה המשפטית

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לכבוד,זכויות אזרחיות,זכויות תושבי ירושלים המזרחית,עוד,תושבות ומעמד

סגור לתגובות.