האגודה לליברמן: אין להפלות בקבלה לקורס צוערים את מי שלא שירת בצבא

האגודה פנתה לשר החוץ ליברמן, בעקבות הפרסום על כוונתו למנוע קבלה לקורס צוערים ממי שלא שירתו בצבא. אפליה בקבלה לעבודה נגד מי שלא שירת בצבא מפלה לא רק נגד ערבים וחרדים, אלא גם נגד אנשים עם מוגבלות פיזית או נפשית, ואינה חוקית

האגודה פנתה היום (24.8.09) במכתב דחוף לשר החוץ אביגדור ליברמן, בעקבות הפרסום על כוונתו למנוע קבלה לקורס צוערים ממי שלא שירתו בצבא או שלא ביצעו שירות לאומי או אזרחי. עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח, מזכיר במכתב כי צה"ל עצמו פוטר משירות מסיבות רבות ומגוונות, ובהן פטור מסיבות רפואיות, פטור בשל אי התאמה, מטעמי מצפון, ועוד. יתרה מכך, האגודה לזכויות האזרח נאלצה לעתור לבג"צ לפני מספר שנים בדרישה לאפשר לנשים ערביות ולגברים להתנדב לשירות לאומי; רק בעקבות הגשת העתירה שונו התקנות בעניין זה.

עו"ד יקיר מתאר במכתבו מקרה של בחור אשר עתר באמצעות האגודה לזכויות האזרח, בדרישה לעיין בתיקו הרפואי ולדעת מדוע לא גויס לצבא. לאחר שהצבא נעתר לבקשת הצעיר, והותר לו לעיין בתיקו הרפואי, הוא ערער על ההחלטה שלא לגייסו, אך לשווא. כאשר אותו בחור ביקש להתקבל לעבודה בעיריית ת"א כעובד תברואה, הוא נדחה בשל העובדה שלא שירת בצבא.

לסיכום מציין עו"ד יקיר כי המדיניות שמבקש שר החוץ לבסס מפלה לא רק נגד ערבים וחרדים, אלא גם נגד אנשים עם מוגבלות פיזית או נפשית, וחמור מכך – מהווה עידוד למעסיקים להפר את החוק ולפגוע בזכויות האדם של קבוצה גדולה, שרבים ממנה דווקא זקוקים לסיוע.

האגודה לזכויות האזרח דורשת משר החוץ לחזור בו מכוונתו למנוע ממי שלא שירת בצבא להתקבל לקורס צוערים.

24 באוגוסט 2009

לכבוד
מר אביגדור ליברמן
שר החוץ
ירושלים

א' נ',

הנדון: אפליה בקבלה לקורס צוערים נגד מי שלא שירת בצבא

קראנו בדאגה רבה על כוונתך למנוע קבלה לקורס צוערים ממי שלא שירתו בצבא או שלא ביצעו שירות לאומי או אזרחי.

כידוע, התופעה של אי גיוס לצבא התרחבה מאד בשנים האחרונות הן בשל גידול חד במספר תלמידי הישיבות, שאינם מתגייסים, והן בשל כך שצה"ל אינו זקוק למלוא מחזורי הגיוס הגדולים, והקל מאד על האפשרות להשתחרר משירות בצבא. צה"ל פוטר משירות מסיבות רבות ומגוונות, ובהן פטור מסיבות רפואיות, פטור בשל אי התאמה, פטור מטעמי מצפון, פטור לנשים שומרות מסורת ועוד. יש מבעלי הפטור שתורמים לקהילה בדרכים שונות ומגוונות, ויש העושים זאת במסגרת התנדבות לשירות לאומי. יתרה מזו, האגודה לזכויות האזרח נאלצה לעתור לבג"ץ לפני מספר שנים בדרישה לאפשר לנשים ערביות ולגברים להתנדב לשירות לאומי. רק בעקבות הגשת העתירה שונו התקנות בעניין זה.

יחד עם זאת אין זה חוקי להפלות בקבלה לעבודה נגד מי שלא שירת בצבא. כיוון שסיום קורס צוערים הוא תנאי בקבלה לעבודה בשירות החוץ, אף אפליה בקבלה לקורס היא אפליה בקבלה לעבודה. כבר לפני מספר שנים קבע בית הדין לעבודה, כי הגבלת משרה למי ששירתו בצבא בלבד היא עבירה בניגוד לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה. מדיניות שכזו מפלה לא רק נגד ערבים וחרדים, אלא גם נגד אנשים עם מוגבלות פיזית או נפשית. כל עוד לא נקבעה בחוק חובת שירות לאומי, אף אין להתנות את הקבלה לקורס בהתנדבות כלשהי.

גם הניסיון להבחין בין מי ש"השתמט" לבין מי שקיבל פטור הוא פסול. אין לדרוש ממועמד לעבודה להתערטל בפני מראייניו, להסכים לפגיעה קשה בפרטיותו ולפרט את בעיותיו הרפואיות או את אמונותיו ודעותיו כדי להצדיק את אי גיוסו. החוק אף אוסר מפורשות על מעביד לדרוש ממועמד לעבודה את הפרופיל הצבאי שלו.

מקרה שטיפלנו בו לפני שנים יוכיח עד כמה רעה פגיעתה של מדיניות מעין זו, ועד כמה היא פוגעת באוכלוסיות מוחלשות, הזקוקות לעזרה כדי להשתלב בחברה: בחור, שעז היה רצונו לשרת בצבא, לא גוייס מטעמים רפואיים. הוא ביקש לערער על הפרופיל שנקבע לו, אך צה"ל סירב לאפשר לו לעיין בתיק הרפואי כדי להגיש חוות דעת נגדית. רק בעקבות עתירה לבג"צ, שהגישה האגודה לזכויות האזרח בשמו, התאפשר לו לעיין בתיקו הרפואי, ושר הביטחון אף נענה לדרישה שבעתירה, והתקין תקנה, שמעגנת את זכותו של מועמד שלא גויס לעיין בתיקו הרפואי. אך גם הערר לא הועיל, והבחור לא גוייס לצה"ל. כשביקש להתקבל לעבודה בעיריית ת"א כעובד תברואה נדחה בשל כך שלא שירת בצבא.

כוונתך זו מהווה עידוד למעסיקים להפר את החוק ולפגוע בזכויות האדם של קבוצה גדולה, שרבים ממנה דווקא זקוקים לסיוע.

לפיכך נבקשך לחזור בך מהכוונה למנוע ממי שלא שירת בצבא להתקבל לקורס צוערים.

בכבוד רב,

דן יקיר, עו"ד
היועץ המשפטי

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: גזענות ואפליה,גזענות ואפליה,הזכות לעבוד,הזכות לשוויון,זכויות אנשים עם מוגבלות,זכויות המיעוט הערבי,זכויות חברתיות

סגור לתגובות.