הזכות לבחור והזכות להיבחר

הזכות לבחור ולהיבחר – תושבי ביר הדאג'

אילוסטרציה: פטיש בית משפט

בג"ץ 4714/12 סלמאן אבו חמיד נגד שר הפנים

עו"ד: ראויה אבורביעה

 

האגודה לזכויות האזרח עתרה לבג"ץ נגד שר הפנים בשם תושבים מהיישוב ביר הדאג', בעניין אי רישומם של תושבי היישוב בפנקס הבוחרים.

היישוב ביר הדאג', הנמצא בתהליכי הסדרה, מתוכנן להשתייך מבחינה מוניציפאלית למועצה האזורית אבו בסמה. תוכניות המתאר הרלוונטיות ליישוב, שהליכי מימושן טרם הושלמו, מייעדות אותו גם לקבוצות אוכלוסייה שיושבות כיום מחוץ לגבולות המוניציפאליים של היישוב, כפי שאלה נקבעו בתוכניות, ואשר מתגוררים בשטח המועצה האזורית רמת הנגב.

 משרד הפנים מנהיג מדיניות פסולה המבחינה, לצורך שינוי המען הדרוש לשם רישום בפנקס הבוחרים, בין תושבים שמתגוררים בתוך שטח היישוב ביר הדאג' לאלו שמתגוררים מחוצה לו. תושבים הכלולים בפוטנציאל האכלוס של ביר הדאג' אך מתגוררים בשטח השיפוט של המועצה האזורית רמת הנגב, שביקשו לשנות את מענם לביר הדאג', נדחו בטענה שהם לא שייכים ליישוב. כך נקלעו התושבים למצב אבסורדי, שבו הם אינם יכולים לממש את זכותם החוקתית לבחור ולהיבחר.

בעתירה דורשת האגודה להסדיר את רישומם של תושבי ביר הדאג' בפנקס הבוחרים באופן שיאפשר מימוש זכותם לבחור ולהיבחר – בין אם למועצה האזורית רמת הנגב, שבשטחה הם מתגוררים, ובין אם למועצה האזורית אבו בסמה, שבשטחה נמצא יישובם.

הטענות המשפטיות בעתירה קשורות בעיקרן לזכויות היסוד להשתתף בבחירות לממשל המקומי ובזכות לשוויון – זכויות בעלות מעמד חוקתי. הזכות לבחור ולהיבחר היא זכות יסוד המוקנית לכל אזרח במדינת ישראל. מדיניות משרד הפנים, המונעת את רישומם של התושבים בפנקס הבוחרים של שתי המועצות האזוריות, שוללת מהם כליל את הזכות. מדיניות זו אף מהווה אפליה על רקע לאום.

בית המשפט דחה את העתירה בשל העובדה שהתושבים עדיין אינם שייכים למועצה האזורית אבו בסמה: "בעוד אין ספק בזכות לבחור ולהיבחר גם בבחירות מוניציפליות […], יתכנו מצבים של מניעה זמנית במימושה. [..] העותרים אמורים להיות שייכים למועצת אבו בסמה, אך לעת הזאת אינם מתגוררים בשטחה. תקדים של הצבעה מוניציפלית לתושבים פוטנציאליים של הרשות, להבדיל מתושבים בפועל, אינו ראוי ואין מקום ליתן לו יד".

העתירה

תגובה מקדמית מטעם משרד הפנים, יולי 2012

תגובה מטעם המועצה האזורית אבו בסמה, יולי 2012

תגובה מקדמית מטעם המועצה האזורית רמת נגב, יולי 2012

פסק הדין, 2.8.2012

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לבחור והזכות להיבחר,הזכות לשוויון,הכפרים הבלתי מוכרים,זכויות אזרחיות,זכויות המיעוט הערבי,עוד

סגור לתגובות.