דיון בעתירה בנושא העדר מסגרות חינוך מיוחד לילדים ערבים

בג"ץ הוציא צו על-תנאי המורה למשרד החינוך לנמק מדוע מאות ילדים בעלי מוגבלויות שכליות ונפשיות ובעלי צרכים מיוחדים ביישובים ערבים נמצאים מתחילת שנת הלימודים ללא מסגרות הולמות. השופט לוי בדיון: זו חרפה שיש להסירה

בדיון שהתקיים היום 25.2.01, הוציא בג"ץ צו על-תנאי בעתירה שהגישו האגודה לזכויות האזרח, ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי ועמותת "בזכות", המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות, בעניין מחסור חמור בכיתות של חינוך מיוחד ביישובים ערבייים. בית המשפט הורה למשרד החינוך להשיב בתוך חודשיים מדוע אינו מספק מסגרות הולמות לחינוך מיוחד עבור מאות ילדים עם מוגבלויות שכליות או נפשיות, ובעלי צרכים מיוחדים ביישובים נצרת, סכ`נין, טמרה, דיר חנא, כאבול וביישובים ערביים אחרים. עוד קבע בג"ץ, כי הדיון יתקיים בהקדם האפשרי. העתירה הוגשה על-ידי עו"ד עאוני בנא מהאגודה לזכויות האזרח.

בדיון שהתקיים בפני המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט שלמה לוין והשופטים דליה דורנר ואדמונד לוי, פנה השופט לוי לעו"ד בנא ואמר: "אתה לא צריך לשכנע אותנו. זו חרפה שיש להסירה בהקדם האפשרי". כמו כן הביעו השופטים תמיהה, כי בעוד שבתשובות משרד החינוך טרם הגשת העתירה, נאמר כי הסיבה להעדר אותן מסגרות לחינוך מיוחד היא מחסור בתקציב, כעת טוען משרד החינוך בתשובה שהגיש לבג"ץ, כי הסיבה היא מחסור בכוח-אדם; כלומר במורים שעברו הכשרה ללמד בחינוך המיוחד.

העתירה הוגשה בשם שישה ילדים בעלי מוגבלויות, אשר עברו בקיץ האחרון ועדות השמה של משרד החינוך לפי הוראות חוק חינוך מיוחד, ונקבעה לפי החוק זכאותם ללמוד במסגרת של חינוך מיוחד. ילדים אלו אינם לומדים כיום במסגרת כלשהי של חינוך מיוחד, או שהם נמצאים במסגרות חינוכיות שאינן מתאימות להם ולצרכיהם.

בחודש נובמבר האחרון פנה עו"ד בנא מספר פעמים אל מנהלת האגף לחינוך מיוחד במשרד החינוך ואל היועצת המשפטית של המשרד. לאחר שלא זכה לכל מענה, פנה עו"ד בנא לפרקליטות המדינה בדרישה להתערבותה המיידית. לאחר שעד ליום זה, לא נתקבלה תשובה מפרקליטות המדינה ולא ננקט כל צעד להבטחת לימודים סדירים במסגרות מתאימות לאותם ילדים בעלי צרכים מיוחדים, עתרה אתמול האגודה לזכויות האזרח לבג"ץ.

עו"ד בנא מציין בעתירה, כי למרות שחלפו מעל לחמישה חודשים מאז תחילת שנת הלימודים הנוכחית ובניגוד להוראות החוק ולחוזרי מנכ"ל משרד החינוך בעניין, לא נפתחו כיתות לימוד והוקצו מסגרות מתאימות עבור מאות ילדים בעלי מוגבלויות שכליות או נפשיות. עד כה נאלצים ילדים אלה, שמופלים לרעה הן על רקע לאומם והן על רקע מוגבלותם, ללמוד במסגרות שאינן מתאימות לצורכיהם המיוחדים.

כך למשל, אחד העותרים הוא ילד בן 9 תושב הכפר כאבול, עם פיגור שכלי קל. בחודשי הקיץ האחרון, עבר הילד יחד עם ילדים נוספים מכפרו, אבחון בועדות השמה לפי הוראות החוק, ונקבעה זכאותו לחינוך מיוחד. למרות שהמפקח האזורי על החינוך המיוחד של משרד החינוך אישר פתיחת כיתת ד` חדשה עבור 14 תלמידים עם פיגור שכלי קל, ביניהם העותר, לא העביר משרד החינוך את התקן הנדרש לפתיחת הכיתה החדשה ולפיכך נאלץ העותר ללמוד במסגרת של חינוך רגיל, ללא כל תמיכה.

בעתירה נאמר, כי העדר מסגרת לימודית מתאימה לילדים בעלי הצרכים המיוחדים בשנת הלימודים הנוכחית, עלול לגרום לנסיגה משמעותית בהתפתחותם ובהישגיהם עד כה. בעתירה מצויין, כי בשל מחדלו של משרד החינוך, נשארים ילדים רבים בבתיהם, אינם זוכים ללמוד במסגרת כלשהי של חינוך מיוחד, ונשללת מהם כל פעילות חינוכית או מקצועית ראויה. ילדים אחרים לומדים במסגרות של חינוך רגיל ואינם מקבלים כל תמיכה. אחרים נאלצים ללמוד במסגרות שאינן עונות על רמת תנאים מינימאלית הנדרשת לפי תקני החינוך. בעתירה מתואר מצב קשה לפיו לומדים באותן כיתות ובתנאי צפיפות קשים, ילדים רבים בני גילאים שונים ובעלי מוגבלויות שונות, מצב שאינו מאפשר טיפול פרטני-מקצועי. בעתירה מודגש, כי הנזק שעלול להיגרם לאותם ילדים, במידה ולא יועברו למסגרות הראויות להם, הינו קשה וממשי, ובמקרים מסוימים אף בלתי-הפיך.

עו"ד בנא מדגיש, כי מחדל זה של משרד החינוך, מהווה הפרה בוטה של חובותיו לפי חוקי החינוך לספק חינוך מיוחד לילדים בעלי צרכים מיוחדים, הזכאים למסגרת חינוך הולמת שתבטיח להם לימודים סדירים ורציפים, כמו לכל הילדים האחרים במדינת ישראל. כמו כן, מהווה מחדל זה פגיעה בשלטון החוק ובעיקרון השוויון, שניהם עקרונות יסוד של המשטר הדמוקרטי בישראל.

בעתירה מפורטים ממצאי סקר צרכים, שנערך על-ידי ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי מהם עולה, כי למעשה חסרות, בשנת הלימודים הנוכחית, עשרות כיתות לחינוך מיוחד במגזר הערבי. משמעות המחסור הקשה של משאבים ושעות תקן בסיסיים לחינוך המיוחד במגזר הערבי היא, כי מאות ילדים ערבים בעלי מוגבלויות אינם זוכים כיום למסגרת הטיפולית הראויה, לה הם זכאים לפי חוקי החינוך, בדומה לילדים יהודים.

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לחינוך,הזכות לחינוך,הזכות לשוויון,זכויות אנשים עם מוגבלות,זכויות המיעוט הערבי,זכויות חברתיות

סגור לתגובות.