תגובת האגודה לדוח מבקר המדינה בנושא: "הקצאת דיור ציבורי לזכאים"

המדינה מחסלת בהדרגה את הדיור הציבורי, בניגוד לרוח החוק ומבלי לקיים כל דיון ציבורי על הנושא. כבר כיום, יש לכך השלכות קשות ביותר על זכאי הדיור הציבורי, והן צפויות להחמיר עוד בעתיד. הפקרת האנשים בעלי המוגבלויות חמורה במיוחד

בדוח מבקר המדינה נמצא כי משרד השיכון פועל בניגוד לרוח חוק הדיור הציבורי: החוק קובע, כי את ההכנסות שהתקבלו ממכירת הדירות מהדיור הציבורי, יש להפנות לטובת רכישת דירות חדשות למאגר. עד כה, הסתכמו ההכנסות בשני מיליארד ש"ח, ובכל זאת, בדוח נמצא כי אף לא דירה אחת נרכשה מכספים אלה. הדבר פוגע באלפי משפחות אשר זכאיות לדירה, אך לעולם לא יזכו לקבל אותה.

חמור במיוחד הוא יחסו של משרד השיכון לאנשים עם מוגבלות המרותקים לכיסאות גלגלים: על פי הנוהל, במקרה שבו אין במאגר הדירות הציבוריות דירה מתאימה עבור זכאים בעלי מוגבלויות, משרד השיכון מחויב לרכוש דירות שכאלו לשימושם; בדוח נמצא, כי על אף שמספר הזכאים בעלי המוגבלות הממתינים לדירה עומד על כמאה מדי שנה, רק שלושים דירות נרכשות – והתור רק הולך וגדל.

בתגובה על הממצאים מסר עו"ד גיל גן-מור מהאגודה לזכויות האזרח: "הנתונים הללו מחזקים את טענותינו כי המדינה מחסלת בהדרגה את הדיור הציבורי, בניגוד לרוח החוק ומבלי לקיים כל דיון ציבורי על הנושא. כבר כיום, יש לכך השלכות קשות ביותר על זכאי הדיור הציבורי, והן צפויות להחמיר עוד בעתיד.

המקרה של הפקרת בעלי המוגבלויות חמור במיוחד; לעתים, במקום דירה, משרד השיכון נותן להם סיוע כספי נמוך מדי, ושולח אותם למצוא דירה בשוק החופשי. הניסיון מראה, כי קשה מאד ולעתים אפילו בלתי אפשרי למצוא דירה במחיר סביר אשר מותאמת לאנשים בכיסאות גלגלים."

מסקנות המבקר מאששות ומחזקות את המסקנות המובאות בדוח האגודה לזכויות האזרח בנושא הזכות לדיור, לפיהן קיימת בישראל מגמה מדאיגה של נסיגת המדינה מאחריותה להבטחת הזכות לדיור נאות. לדברי עו"ד גן-מור, "יש לקוות כי שר השיכון החדש יבצע את הרפורמות הדרושות על מנת להבטיח את מימוש הזכות לדיור גם עבור מעוטי האמצעים".

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: דיור ציבורי,הזכות לדיור,הזכות לשוויון,זכויות אנשים עם מוגבלות,זכויות חברתיות

סגור לתגובות.