חשיפת נהלי משטרה בעניין טיפול בשוהים בלתי חוקיים וחיפוש בכלי רכב

עת"מ 8713/08 האגודה לזכויות האזרח בישראל נגד משטרת ישראל – הממונה על חופש המידע

האגודה הגישה עתירת חופש מידע נגד משטרת ישראל, שבה ביקשה להורות למשטרה למסור לה מידע על הנהלים המסדירים את הטיפול בשוהים בלתי חוקיים בישראל ובעברות על חוק הכניסה לישראל, ועל הנהלים המסדירים את נושא החיפוש בכלי רכב במעברים שבין ישראל לגדה. לעתירה קדמה בקשת חופש מידע מהמשטרה, שסורבה. בעתירה טענה האגודה כי המידע המבוקש נחוץ לציבור בכלל, ולתושבי ירושלים המזרחית בפרט, על מנת שידעו כיצד להתמודד עם הבידוקים הביטחוניים במקומות השונים, עם העיכובים והמעצרים והחרמת הסחורות, ועם פעולות אכיפה נוספות המגבילות את זכויותיהם הבסיסיות.

בעקבות העתירה ולאחר התערבות בית המשפט, הועברו לאגודה נהלים משטרתיים המסדירים את הטיפול בשוהים בלתי חוקיים בישראל ונהלים משטרתיים המסדירים את נושא החיפוש בכלי רכב במעברים שבין ישראל לגדה. בתחילה טענה המשטרה כי כל הנהלים הללו הם חסויים וכי חשיפתם תגרום לכך שהמשטרה לא תוכל לבצע את תפקידה ואף תגרום לפגיעה בביטחון המדינה והציבור. אולם, לקראת הדיון בעתירה, הוחלט לחשוף חלק מהנהלים; חלק אחר נחשף בהחלטת בית המשפט לאחר שהשופטת מוסיה ארד עיינה בנהלים במעמד צד אחד. בעקבות קבלת הנהלים נמחקה העתירה ללא צו להוצאות. ראו להלן את תמצית הנהלים המשטרתיים שנחשפו.

העתירה
פרוטקול הדיון והחלטה מיום 8.3.09

נהלי החיפוש בכלי רכב במעברים שבין ישראל לגדה

נוהל פירוק חלקים מכלי הרכב – הסמכות בעניין זה נתונה למכונאי מקצועי שהוכשר לכך בלבד ורק במקרים בהם יש מידע קונקרטי לחשד לביצוע עבירה ביטחונית. במעברים בין ישראל לגדה מוצבים מכונאים מקצועיים כאלה והם מוזעקים במקרה של חשד קונקרטי. כל מי שמתבצע ברכבו פירוק שגרם נזק ולא נמצא דבר, אמור לקבל במקום טופס המסביר לו את האפשרות לפנות לקבלת פיצוי, שמתבצע לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים והכללים הקבועים בחוק.

טופס דיווח על נזק מפירוק רכב במחסום

נוהל שימוש בכלבים – בידוק באמצעות כלבים מתבצע באופן קבוע במעברים בין ישראל לעזה ובמעבר ריחן בין ישראל לגדה, בו מועברות סחורות. במקרה של התרעה קונקרטית, מופעלים כלבים בכל המעברים. הנוהל הוא שהכלב מובל מסביב לכלי הרכב בלבד, כשזה ריק מנוסעיו, ולא מובל לתוכו, אא"כ הכלב מריח משהו חזק ומושך לתוך הרכב. כאשר יש חשד קונקרטי למחבל מתאבד, הכלב מובל ליד הנוסעים העומדים מחוץ לרכב.

עוד על הנוהל ראו בפרוטוקול הדיון.

נוהל הטיפול בעבירות הקשורות בשב"ח – פלשתינאים (נוהל מס' 03.300.236) וחוזרי אגף חקירות בנושא

זהו נוהל של אגף החקירות והמודיעין במשטרה, שמטרתו להסדיר את הטיפול בשוהים בלתי חוקים, הוצאתם מישראל, וטיפול בעבירות קשורות של הלנה, הסעה והעסקה.

הנוהל קובע שאם תושב איו"ש שנחשד בשב"ח נתפס תתבצע לגביו בדיקה במערכת הפלילית והכרזות.
אם ימצא שהוא נחשד או הורשע בעבר בעבירות ע"פ חוק הכניסה לישראל או מעורב בעבירה פלילית אחרת, או אם היה דרוש לחקירה, עבריין נמלט ו/או מוגבל כניסה, או שבקשתו לאיחוד משפחות נדחתה – הוא יובא לחקירה ויפתח נגדו תיק פ"א [חשוד] בגין שהייה שלא כדין, ע"פ סעיף 12 לחוק הכניסה לישראל.
אם לא נמצא כלפי החשוד אחד מן הממצאים הנ"ל ואין נסיבות מיוחדות להעמדתו לדין: החשוד יעוכב, ירואיין ע"י קצין בדרגת פקד ומעלה, יוזהר לבל יכנס שנית ויוצא מהארץ. יפתח נגדו תיק פ.א., שיגנז מחוסר עניין לציבור, לאחר הוצאת החשוד מהארץ.

ביחס למעסיקים, מסיעים ומלינים של תושב איו"ש שנחשד בשב"כ, הנוהל קובע כי אין לסגור תיקי פ"א נגדם מעילה של חוסר עניין לציבור, אלא במקרים חריגים ביותר, שנסיבותיהם יישקלו ויירשמו ע"י הרמח"ם והתיקים יסגרו רק ע"י קצין אח"ם מרחבי.

ביחס למסיעים שנתפסו באזור קו התפר (ירושלים והאזורים שסמוכים לגדה המערבית), נקבע בנוסף כי הממונה על החקירה רשאי לאסור את השימוש ברכב המסיע לתקופה של עד 30 יום, וליטול את רישיון הרכב לאותה תקופה. ביתר חלקי הארץ, ניתן לאסור את השימוש ברכב המסיע לתקופה של עד 48 שעות.

הנוהל המלא

נוהל הטיפול המשולב בעבירות שב"ח (נוהל מס' 90.221.034)

נוהל מטא"ר/אג"מ/מב"צ כולל עקרונות להערכות מבצעית לתפיסת שב"חים, חלוקת תחומי אחריות לביצוע המשימה, תדריכים, דוברות וכתובים. לנוהל נספח אח"מ/תביעות בנושא מדיניות תביעה והעמדה לדין של שב"ח, מסיעים, מלינים ומעסיקים.

הנוהל המלא

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: זכויות אזרחיות,זכויות האדם בשטחים הכבושים,זכויות תושבי ירושלים המזרחית,חופש המידע,חופש התנועה,חופש התנועה והגדר

סגור לתגובות.