הזכות לדיור - סגרגציה ואפליה

זכייה במכרז של עמותות המשווקות דירות ליהודים דתיים בלבד

אילוסטרציה: פטיש בית משפט

עת"מ 25573-03-12 האגודה לזכויות האזרח בישראל נגד רשות מקרקעי ישראל

עו"ד: גיל גן-מור

 

ביום 14.3.12 הגישה האגודה לזכויות האזרח עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים בחיפה נגד רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) ומשרד השיכון בדרישה לבטל זכייתן במכרז קרקע בעכו של שתי עמותות בשל שיווק מפלה של יחידות הדיור ליהודים דתיים בלבד, בניגוד להוראות המכרז והדין. את העתירה הגשנו בשם האגודה לזכויות האזרח, עמותת אליאטר לקידום תרבותי חברתי בעכו והקליניקה המשפטית לזכויות אדם בחברה, באוניברסיטת חיפה. המכרז הינו מכרז לחכירת מקרקעין לצורך בנייה של 196 יח"ד. בעתירה הראנו כי העמותות שזכו בו, "העמותה לבניית שכונה דתית עכו" ו"העמותה לפיתוח עכו ובנייניה" שיווקו את הדירות רק ליהודים דתיים.

בעתירה נטען, כי רמ"י מחויבת לפקח כי קרקעות מדינה המוצעות על ידה במכרזי בנייה ישווקו לכלל הציבור ללא אפליה, וכי רמ"י אינה משתחררת מחובתה זו על ידי העברת המקרקעין לגוף שלישי, לרבות בדרך של מכרז. כמו כן בהוראות המכרז עצמו נכלל תנאי מפורש הקובע, כי אסור לזוכה לנקוט באפליה פסולה בשיווק הדירות, וכי אם יעשה כן תהיה רמ"י זכאית לבטל את הזכייה ואת חוזה החכירה. בעתירה נטען כי השיווק נעשה על בסיס לאום ודת והוא מהווה אפליה פסולה.

יש לציין כי תנאי זה הוסף לכל מכרזי הבנייה של רמ"י בעקבות מאבק קודם של האגודה לזכויות האזרח, ותושבים מיפו, ביחד עם עמותת במקום ורבנים למען זכויות האדם. אז, עתרנו נגד זכייה של חברת "באמונה- דיור לציבור הדתי לאומי" במכרז בניה במתחם שוק האתרוג בעג'מי, יפו מטעמים דומים (חברה זו שותפה גם לפרויקט בעכו). בית המשפט העליון דחה בסופו של דבר את העתירה מהטעם של "מעשה עשוי" אך הוסיף מספר אמירות עקרוניות לעתיד, ובין היתר ציינה הנשיאה ביניש כי  "סבורה אני כי יש יסוד לטענה כי המינהל נדרש לפקח על אופן שיווק המקרקעין בשוויון ללא הפליה גם על ידי חברות פרטיות הזוכות במכרזים המוצאים על ידו, כאשר המקרקעין הם מקרקעי המינהל על כל המתחייב מכך". הנשיאה הוסיפה כי "על פי הודעת המינהל בתשובתו לערעור, בעתיד ובמקרים הבאים תוכנס למכרזים כדוגמת המכרז נשוא הערעור שלפנינו תניה האוסרת על יזמים המשתתפים במכרזים הנערכים על ידו לנקוט אפליה פסולה בעת שיווק יחידות הדיור. מבלי לקבוע מסמרות בעניין, נראה כי מדובר בקביעה חשובה וראויה נוכח מעמדו הציבורי של המינהל והיותם של מקרקעין לדיור משאב ציבורי מוגבל, שיש לנהוג בשוויון בחלוקתו".

המקרה הנוכחי הוא המקרה הראשון מאז שהוסף הסעיף למכרזים, שבו מתבקש בית המשפט לאכוף אותו.

בנוסף להפרת התנאי המפורש של אי אפליה, נטען בעתירה כי העמותות הפרו את תנאי תקנון העמותה המצורף למכרז, הקובע כי עמותת בנייה תאפשר הזדמנות שווה לקחת בה חלק על בסיס קריטריונים סבירים. נטען כי הקריטריונים סותרים את תנאי המכרז ולפיכך בלתי סבירים. כמו כן נטען כי פעילות השיווק של העמותות נוגדת את חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, וגם מטעם זה יש לבטל את זכייתן.

הוספנו וטענו בעתירה כי שיווק ליהודים דתיים בלבד הוא אפליה פסולה ואינו יכול להיחשב כלגיטימי, בוודאי כאשר מדובר בהחלטה פרטית של הזוכה, שהחליט על דעת עצמו לעשות שימוש במקרקעי הציבור לטובת קבוצה אחת בלבד. כמו כן נטען, כי בכל מקרה הקצאת קרקע להקמת שכונה ליהודים דתיים בלבד בעכו הינה אפליה פסולה, שכן אין מדובר באחד מאותם מקרים חריגים ויוצאי דופן המצדיקים הקצאה נפרדת של קרקע והקמת שכונה הומוגנית,  וזאת לנוכח האינטרס הציבורי למנוע אפליה והדרה ממתחמי מגורים והמחיר החברתי הכבד של הפרדה במגורים.

ב-23.4.2012 דחה בית המשפט לעניינים מינהליים בחיפה את העתירה. אף כי השופט רון שפירא פסק, כי על המדינה לפקח על אופן השיווק של יחידות דיור ולמנוע אפליה בשיווק הדירות, הוא קבע כי עצם פרסום הפרויקט ככזה המיועד לציבור הדתי אינו מצדיק פסילת הזכייה, שעה שלא הוכח כי מישהו ביקש לרכוש דירה במתחם ונדחה על ידי הזוכה. במקרה זה העותרים התוודעו לאופי המפלה של השיווק רק לאחר שהעמותות סיימו את השיווק ולא ניתן היה להעמיד לבדיקה את יחסן לערבים מהעיר. בפועל – אף ערבי לא רכש דירה בפרויקט.

העתירה

בקשה לצו ביניים

תגובת המשיבים 1-2 (מינהל מקרקרעי ישראל ומשרד השיכון) לבקשה לצו ביניים

תגובת המשיבה מס' 3 (העמותה לבניית שכונה דתית – עכו)

תגובה מקדמית מטעם המשיבה 4 (העמותה לפיתוח עכו ובנייניה)

פרוטוקול הדיון, 4.4.2012

פסק הדין, 23.4.2012

 

הודעות לעיתונות:

בית המשפט קבע שעל המדינה לפקח שיזמים לא מפלים, אך הכשיר פרסום ושיווק מפלה של דירות, אפריל 2012

עתירה נגד שיווק דירות בעכו ליהודים דתיים בלבד, מרץ 2012

 

קישורים:

פניית האגודה בנושא למנכ"ל רשות מקרקעי ישראל, פברואר 2012 

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: גזענות ואפליה,הזכות לדיור,הזכות לדיור - סגרגציה ואפליה,הזכות לשוויון,זכויות חברתיות

סגור לתגובות.