הזכות לחינוך

ארוכה הדרך לבית הספר

האגודה פנתה לראש המועצה האזורית עמק לוד בדרישה לספק הסעות ל-32 ילדים הגרים בשטח המועצה ולומדים במסגרות לימוד ברמלה. ילדים אלה, שרבים מתוכם תלמידי הכתות הנמוכות, מתגוררים במרחק המזכה אותם בהסעות לבית הספר מכוח חוק, ולמרות זאת הם נאלצים מדי יום לעבור בכוחות עצמם מסלול מפרך רצוף כבישים ראשיים שמעמיד אותם בסכנת חיים.

ראו גם כתבה שהתפרסמה באתר הארץ: 37 ילדי חמולת אבו-לבדה לומדים בדרך הקשה, 24.2.2012

 
 

28 בדצמבר 2011

 

ד  ח  ו  ף

 

לכבוד
מר מנשה משה
ראש המועצה האזורית עמק לוד
ת.ד 15, כפר חב"ד 72915

בפקס': 03-9608890
ובדואר רשום

 

שלום רב,

 

הנדון: חובת הספקת הסעות תלמידים ערבים מעמק לוד למוסדות חינוך ברמלה

 

אנו פונים אליך בבקשה שתורה לאלתר לספק הסעות במימון המועצה האזורית עמק לוד (להלן: המועצה) ל-32 ילדים הלומדים במסגרות חינוך חובה, הגרים בשטח המועצה ולומדים במסגרות לימוד ברמלה. ילדים אלה, שרבים מתוכם תלמידי הכתות הנמוכות, מתגוררים במרחק המזכה אותם בהסעות לבית הספר מכוח חוק, ולמרות זאת הם נאלצים מדי יום לעבור בכוחות עצמם מסלול מפרך רצוף כבישים ראשיים שמעמיד אותם בסכנת חיים. אנו מצפים לתשובתך הדחופה, לאחר שפניות קודמות למועצת עמק לוד וליועץ המשפטי שלה לא נענו, והכל כמפורט להלן:

1. משפחת אבו לבדה המורחבת, המונה שש משפחות, מתגוררת בתחומי המועצה, בלב שטח שצמוד מעברו הדרומי לבסיס הצבאי גדעונים, מול בית החולים אסף הרופא. במשפחה כ-32 ילדים בגילאי גן חובה ועד לכיתה י'.

2. בשל היעדרן של מסגרות חינוך בערבית בשטח המועצה לומדים ילדי אבו לבדה במוסדות חינוך ברמלה. רוב הילדים הנם תלמידי בית הספר היסודי אבן סינא וגן החובה הפועל במסגרתו ומקצתם לומדים בבית הספר אלהודא והגן שבמסגרתו. בשנת הלימודים הבאה יצטרפו ארבעה ילדי משפחה נוספים למסגרות גני חובה ברמלה.

3. המרחק בין בתיהם של הילדים למוסדות החינוך שבהם הם לומדים עולה על ששה קילומטר, מרחק גדול בהרבה מזה הנקוב בתקנה 7(ב)(1) לתקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום), תשי"ט-1959, כמזכה אותם בהסעות. בנוסף, המסלול שעליהם לעשות מדי בוקר וצהריים כרוך בצעידה בדרך משובשת שאורכה כחצי קילומטר, חשופים לפגעי גשמים וחמה, בחציית כביש בינעירוני סואן, בהמתנה לתחבורה ציבורית לעיר רמלה ובהליכה של כקילומטר נוסף  ברחובות רמלה, חלקם  נטולי מדרכות ומעברי חציה, עד ההגעה למוסדות הלימוד.

4. בחודש יולי השנה פנתה אליך גב' ענבר שטיינברג, מעמותת סנגור קהילתי בלוד, בבקשה שתסדיר לאלתר את נושא הסעות ילדי אבו לבדה למוסדות הלימוד, עוד לפני פתיחת שנת הלימודים. משלא ענית, פנתה גב' שטיינברג ליועץ המשפטי של המועצה, מר בן-ציון שפר, ולאחר שהתעלם מפנייתה שוחחה עמו בטלפון במהלך ספטמבר. לדבריה, מר שפר השיב לה כי המועצה האזורית לא תממן הסעות אלה. למרות בקשתה, היא לא קיבלה על כך תשובה רשמית בכתב עד עצם היום הזה.

מצ"ב העתק פנייתה של גב' שטיינברג מיום 20.7.11

5. העתק ממכתבה נשלח אף למר דודו לוי, מנהל אגף הסעות והצטיידות במשרד החינוך. מר לוי השיב לגב' שטיינברג תוך ימים ספורים כי נושא ההסעות הנו באחריות המועצה, ואם המועצה תפנה למשרד החינוך ותבקש סיוע במימונן הנושא ייבדק. למיטב ידיעתנו, המועצה לא ביצעה כל פנייה כזאת.

מצ"ב תשובתו של מר לוי מיום 28.7.11

6. התעלמות המועצה מחובתה לספק הסעות לתלמידים שאין להם מסגרת לימודים מתאימה בשטח המועצה, פוגע באופן קשה בזכותם החוקתית של ילדי משפחת אבו לבדה לחינוך ובזכויותיהם מכוח חוק לימוד חובה וחוק זכויות התלמיד.  בית המשפט העליון כבר פסק כי לא די בכך שקיימים מוסדות חינוך, אלא שעל מנת שתתממש תכלית החקיקה על הרשויות להבטיח כי הם יהיו נגישים לתלמידיהם (בג"צ 5108/04 אבו גודה נ' לימור לבנת שרת החינוך). מימון הסעותיהם של תלמידים לבתי הספר הוכר כחלק ממערך הנגשה זה.

7. התנערות המועצה מחובתה לספק הסעות לתלמידים תמוהה במיוחד בשל כך שהמועצה, במקרה שפרטיו דומים מאוד לאלה המובאים כאן, כבר חיובה בעבר להסיע תלמידים המתגוררים בשטח המועצה לבתי ספר מחוץ לה (עת"מ (ת"א) 2571/05 א.א קטין ואח' נ' עיריית רמלה ואח'). על אף התנגדות מועצה עמק לוד לשאת בעלות ההסעות ולבצען, פסק בית המשפט כי התלמידים, שגם במקרה האמור למדו ברמלה, זכאים להסעות על מנת לממש את זכותם החוקית לחינוך, וכי "חובת הסדרת ההסעות ומימונן מוטלת על כל רשות לגבי המתגוררים בתחומה". בית המשפט אף דחה את טענת המועצה לפיה אינה צד נכון או ראוי להליך, וקבע כי "למועצה האזורית אחריות וחובה כלפי תלמידים המתגוררים בשטחה המוניציפאלי שאין להם רשות חינוך מקומית במסגרת היישוב שבו הם לומדים". נזכיר, כי בתיק זה נפסקו לחובת המועצה הוצאות משפט בסך 50,000 ₪, המעידים על מורת רוחו של בית המשפט מהתנהלותה בפרשה.

לאור כל האמור לעיל אנו מצפים כי תורה לאלתר לגורמים הממונים על הסעות תלמידים במועצה לפעול מיידית לארגון הסעות במימון המועצה מביתם של ילדי אבו לבדה למוסדות החינוך ברמלה. כמו כן, אבקשך להשיב  בדחיפות לפנייה זו.

 

בכבוד רב ובברכה,

טל חסין, עו"ד

 
 

העתקים:
עו"ד בן-ציון שפר, היועץ המשפטי, מועצת עמק לוד (בפקס': 03-9191854)
עו"ד דורון תבורי, היועץ המשפטי עיריית רמלה (בפקס': 08-9771581)
מר דודו לוי, מנהל אגף הצטיידות והסעות במשרד החינוך (בפקס': 02-5603385)
עו"ד רות יפה, היועצת המשפטית מחוז מרכז, משרד החינוך (בפקס': 03-6896414)

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לחינוך,הזכות לחינוך,זכויות המיעוט הערבי,זכויות חברתיות

סגור לתגובות.