חופש הביטוי

שימוש בסמלים ובכינויים נאציים

הצעת חוק איסור השימוש בסמלים וכינויים נאצים, התשע"ב-2011; הצעת חוק איסור השימוש בסמלים וכינויים נאצים, התשע"ג-2013

הצעת החוק מבקשת לאסור באופן גורף על שימוש "בלתי הולם" בכינויים ובסמלים הקשורים לנאצים או לשואה, תוך הטלת עונש מאסר. האגודה לזכויות האזרח מתנגדת להצעת החוק, שכן היא מבקשת להטיל מגבלות חריפות וגורפות על הדיון הציבורי במדינת ישראל, תוך פגיעה קשה בזכות החוקתית לחופש הביטוי.

השואה היא נושא כאוב וקשה מנשוא, ושימוש בלתי רגיש בסמלי השואה אכן עלול לפגוע קשות ברגשותיהם של אנשים רבים. אולם, חופש הביטוי הוא הזכות להגיד גם דברים קשים, נוקבים ואפילו פוגעים. הוא הזכות לתת ביטוי גס וקיצוני לעמדות, לרגשות ולמחשבות,  והוא כולל גם את הזכות לעשות שימוש רטורי בדימויים קשים ופרובוקטיביים. שאלת הלגיטימיות החברתית של השימוש בסמלי השואה בשיח הפוליטי והציבורי היא שאלה גדולה, שראויה לדיון חופשי במסגרת "שוק הדעות"; היא אינה שאלה, שיש לטפל בה באמצעות החוק הפלילי.

סטאטוס: הצעת החוק מ-2011 עברה במליאה בקריאה טרומית בינואר 2012, ולאחר מכן לא קודמה. הצעת החוק מ-2013 עברה בוועדת השרים לענייני חקיקה ב-12.1.2014.

הצעת החוק מ-2011:

נוסח הצעת החוק

פניית האגודה ליו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט, מאי 2012

פניית האגודה לוועדת השרים לענייני חקיקה, ינואר 2012

הצעת החוק מ-2013:

נוסח הצעת החוק

פניית האגודה לשרת המשפטים ולוועדת השרים לענייני חקיקה, ינואר 2014

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:,

קטגוריות: דמוקרטיה,זכויות אזרחיות,חופש הביטוי,יוזמות אנטי-דמוקרטיות

סגור לתגובות.