זכויות תושבי ירושלים המזרחית

ומה עם חינוך לגילאי שלוש וארבע במזרח ירושלים?

תקופת הרישום לגני טרום חובה נפתחה ועימה גם האפליה בין מזרח למערב העיר. עיריית ירושלים טרחה ועיצבה חוברת הדרכה לאופן הרישום לגנים חובה וטרום חובה, עם ברכה יפה על החלטת הממשלה שהתקבלה לאחרונה, ולפיה החל מתחילת שנת הלימודים תשע"ג, המדינה תספק חינוך חינם לילדים בגילאי 3-4 שילמדו בגני ילדים ציבוריים. אך הדבר התבצע בשפה העברית בלבד. בחוברת בערבית אין שום אזכור לגנים טרום חובה, ליכולת להירשם או להחלטת הממשלה.

עו"ד מיכל פומרנץ מהאגודה לזכויות האזרח פנתה למנהל מִנהלת חינוך ירושלים (מנח"י) בבקשה לפעול בדחיפות ליידוע תושבי ירושלים המזרחית בדבר זכאות ילדיהם בני השלוש והארבע לחינוך חינם.

בתגובה לפניה הודיעה עיריית ירושלים לאגודה כי פירסמה הודעה בעניין באתר העירייה בערבית ובעיתון אלקודס.

להלן פניית האגודה.

 

25 בינואר 2012
לכבוד
מר דני בר גיורא
מנהל מנח"י
בפקס: 02-6296268
שלום רב,

הנדון: יידוע תושבים בירושלים המזרחית בדבר חינוך חינם לגילאי 3-4

1. הננו פונים אלייך בבקשה לפעול בדחיפות ליידוע תושבים בשכונות הפלסטיניות בירושלים המזרחית בדבר החלטת הממשלה מיום 8.1.12, על פיה, החל מתחילת שנת הלימודים תשע"ג, המדינה תספק חינוך חינם לילדים בגילאי 3-4 שילמדו בגני ילדים ציבוריים.

 

2. על פי המידע המפורסם באתר עיריית ירושלים עולה, כי בחוברת "רישום לגני ילדים לשנה"ל תשע"ג" של מינהל החינוך המפורסם בשפה העברית, נכלל מידע הן בדבר רישום לגני חובה והן בדבר רישום לגני קדם-חובה, וכן ישנה הודעה בדבר החלת חוק חינוך חובה על גילאי 3-4. מאידך, בחוברת המקבילה המפורסמת בערבית, אין כל הודעה או התייחסות בדבר החלטת הממשלה, וכן אין כל מידע בדבר רישום לגני קדם-חובה (וכן אין הודעה כזו במקום אחר באתר העירייה).

לשם צפייה בחוברת "רישום לגני ילדים לשנה"ל תשע"ג" בשפה העברית, ראה:

https://www.jerusalem.muni.il/pdf_books/ganey_yeladim/files/brochure%202012a%20-%20internet.pdf

לשם צפייה בחוברת  בשפה הערבית, ראה:

http://www.jerusalem.muni.il/jer_sys/muni/messages/docs/09410501012012.pdf

3. ברי, כי החלטת הממשלה בדבר חינוך חינם לגילאי 3-4 חלה הן במערב העיר והן בירושלים המזרחית. משכך, מחובתכם לפעול ליידוע תושבים בירושלים המזרחית בדבר זכאות ילדיהם לחינוך בחינם. מצב זה, בו הודעה בדבר חינוך חינם לגילאי 3-4 מופיעה רק בשפה העברית, וללא כל התייחסות לגני קדם-חובה בשכונות הפלסטיניות בירושלים המזרחית, הינו חמור ביותר, ומהווה הפלייה של התושבים הפלסטינים בירושלים המזרחית. יתרה מכך, מצב דברים זה מעלה חשש כבד לפגיעה עתידית בזכותם של ילדים בגילאי 3-4 בירושלים המזרחית לקבל חינוך בחינם.
4.  אשר על כן, נבקשכם לפעול לתיקון חוברת "רישום לגני ילדים" בשפה הערבית, כך שתכלול הודעה בדבר חינוך חינם בגילאי 3-4, וכן נבקש להתעדכן בדבר פעולותיכם ליידוע התושבים בשכונות הפלסטיניות בירושלים המזרחית בדבר עניין זה. בנוסף, נבקש להתעדכן כיצד הנכם נערכים להחלת חוק לימוד חובה על גילאי 3-4 בירושלים המזרחית.
5. היות ותקופת הרישום לגני ילדים כבר החלה, נודה לקבלת התייחסותכם בהקדם האפשרי.

 

בכבוד רב,

מיכל פומרנץ, עו"ד

 

קישורים:

חינוך בחינם – לא לכולם? אתר גל"צ, 26.1.2012

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לחינוך

סגור לתגובות.