פטירת חקירות ביטחוניות מחובת התיעוד החזותי

תזכיר חוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים) (תיקון-חקירת חשוד בעבירת ביטחון), התשע"ב-2012 / התשע"ה-2015

התזכיר מבקש להפוך להסדר קבע את הוראת השעה הפוטרת חקירות ביטחוניות מחובת התיעוד החזותי הקבועה בחוק סדר הדין הפלילי. האגודה לזכויות האזרח מתנגדת להצעת החוק.

החובה לתעד חזותית חקירות בעבֵרות חמורות היא כלי חיוני המאפשר פיקוח הולם על אופן התנהלותן של חקירות. כלי זה חשוב הן כדי למנוע שימוש בעינויים ובאמצעי חקירה פסולים, והן כדי להבטיח שכאשר חשוד מודה במיוחס לו, בית המשפט יוכל לבחון את נסיבות מתן ההודאה. הניסיון בעולם – וגם בישראל – מוכיח, שחקירה מלחיצה עלולה להביא חשוד להודות בדברים שלא ביצע (ראו נתונים בסעיפים 3-5 במסמך ההערות). מתוך הכרה בכך, ומתוך הכרה בחשיבות השמירה על זכויות החשוד, הכנסת חוקקה כבר בשנת 2002 חוק, המחייב את המשטרה לתעד חזותית חקירות בעברות חמורות מאד. אולם על פי החוק, חקירות בעברות ביטחוניות פטורות מחובה זו, הן משום שהחוק אינו חל מלכתחילה על חקירות השב"כ, והן בשל הוראת שעה, הפוטרת גם את המשטרה מהחובה לתעד חקירות אלה.

דווקא בעבֵרות ביטחון קיימת חשיבות מיוחדת לתיעוד מלא של החקירות. זאת, הן בשל החשש המוגבר שדווקא בחקירות אלה ייעשה שימוש בלחץ פסול, והן בשל הסמכויות האחרות – כגון הסמכות למנוע מחשוד להיפגש עם עורך דין לתקופה ממושכת – המופעלות פעמים רבות והמונעות פיקוח חיצוני מינימלי עליהן. ההוראה המאפשרת ניהול חקירות ביטחון ללא תיעוד חזותי פוגעת באופן קשה בשורה ארוכה של זכויות יסוד חוקתיות של החשוד: בזכותו לכבוד, בזכותו לשלמות הגוף, בזכותו להליך הוגן, בזכותו לחירות ובזכותו לשוויון, והיא אף סותרת את חובותיה של מדינת ישראל על פי המשפט הבינלאומי לפעול למניעת עינויים ולשמור על כבודם של עצורים.

מתוך הכרה בבעייתיות ההסתמכות על הודאות, שנמסרו בחקירות שבהן לא היתה הקפדה מלאה על זכויות החשוד, בתי המשפט מגלים נכונות גוברת לפסול הודאות אלה. קשה לראות, כיצד אותה מערכת משפטית, אשר פיתחה בתקופה האחרונה הלכות חשובות בעניין פסלות הודאות פגומות, יכולה להשלים לאורך זמן עם הסדרים חוקיים, שמטרתם למנוע קיום פיקוח הולם על חקירות בעבירות חמורות כל כך.

סטטוס: התזכיר אושר בוועדת השרים לענייני חקיקה ב-11 במרץ 2012, השרים בגין ומרידור הגישו ערר על ההחלטה. בכנסת ה-19 לא קודם. בכנסת ה-20 אושרה הצעת החוק בוועדת השרים לחקיקה ב-7.6.2015, ועברה בקריאה ראשונה במליאה.

הערות האגודה לזכויות האזרח והוועד נגד עינויים לתזכיר החוק, מרץ 2012

עמדת האגודה לזכויות האזרח והוועד נגד עינויים, יולי 2012

תזכיר החוק (2015)

הערות האגודה לזכויות האזרח לתזכיר החוק, מאי 2015

פניית האגודה ועדאלה לוועדת החוקה, דצמבר 2016

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:,

קטגוריות: הזכות להליך הוגן,הזכות לחיים ולשלמות הגוף,זכויות אזרחיות,זכויות בהליך הפלילי,זכויות במעצר ובחקירה,עינויים

סגור לתגובות.