אושר בקריאה ראשונה: מבקשי מקלט יהיו צפויים לעונש של עד 7 שנות מאסר

ארגוני זכויות אדם: הצעת חוק ההסתננות, שעברה אתמול בקריאה ראשונה בכנסת, מסיגה לאחור את ישראל מרחק שנות אור בכל הנוגע לשמירה על זכויות האדם. ההצעה, אם תעבור, תגרום לישראל לרמוס ברגל גסה אמנות בינלאומיות שעליהן חתמה, ועלולה לעורר ביקורת חריפה בעולם

‏ התכנית לזכויות פליטים – התכניות לחינוך משפטי קליני ע"ש אלגה צגלה, הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, אוניברסיטת תל אביב * האגודה לזכויות האזרח * מוקד סיוע לעובדים זרים

הצעת חוק ההסתננות, אשר עברה אתמול בקריאה ראשונה בכנסת ברוב של 21 נגד אחד, אינה מבחינה בין טרוריסטים לבין מבקשי מקלט שנמלטו על נפשם מאימת רדיפות. מבחינת חברי הכנסת, העובדה שסודן נחשבת למדינה עוינת לישראל, הופכת באופן אוטומטי את כל הפליטים מסודן לסכנה פוטנציאלית, על אף שהם עצמם נמלטו על נפשם מפני רדיפה של ממשלת סודן ושל בעלי בריתה. ההצעה מכשירה גירוש מיידי של פליטי רצח עם או לחילופין מאסרם לשבע שנים.

הצעת החוק למניעת הסתננות מסיגה לאחור את מדינת ישראל מרחק שנות אור בכל הנוגע לשמירה על זכויות האדם. ההצעה, אם תעבור, תגרום למדינת ישראל להפר ולרמוס ברגל גסה שורה של אמנות בינלאומיות עליהן חתמה ועלולה לעורר ביקורת חריפה בקרב מדינות העולם.

על פי ההצעה, מי שנכנסו לישראל ללא היתר, כולל פליטים ומהגרי עבודה, אם יועמדו לדין, יהיו צפויים לעד חמש שנות מאסר. אזרחי ותושבי מדינות המוגדרות כמדינות אויב, כולל פליטי רצח העם בדרפור, יהיו צפויים לשבע שנות מאסר.

שלוש השנים האחרונות הוכיחו שהאנשים שיושפעו מהצעת חוק זו, הנם אנשים נואשים שאין בהם כל סכנה למדינה ישראל. הצגת מטרות ההצעה והאמצעיים הדרקוניים הקבועים בה כחיוניים לשמירת ביטחון המדינה מהווה שימוש ציני לרעה באצטלת ביטחון המדינה.

לא כל מי שייעצר בגין כניסה ללא היתר לישראל יעמוד לדין, שכן ההצעה מעגנת בחוק את נוהל "החזרה חמה" למצרים, שפירושו גירוש מיידי וללא הליך כלשהו של מי שנכנס לישראל ללא היתר, מבלי שתתאפשר לו גישה לנציבות האו"ם לפליטים ולמערכת המקלט של מדינת ישראל. יצוין, כי עד היום נוהל זה הופעל פעם אחת, בחודש אוגוסט 2007, כשגורשו בסמוך לאחר כניסתם לישראל 48 פליטים וביניהם 18 ילדים. פליטים אלה נעצרו על ידי רשויות מצרים, לנציבות האו"ם לא ניתנת גישה אליהם וקיימים דיווחים לפיהם חלקם אף גורשו לסודן.

סעיף נוסף בהצעת החוק קובע, שניתן יהיה למנוע שחרור של עצור לפי חוק זה אם הוגשה חוות דעת של גורמי ביטחון ולפיה "במדינת מושבו או באזור מגוריו של המסתנן מתבצעת פעילות העלולה לסכן את ביטחון מדינת ישראל או אזרחיה". סעיף זה מתיר החזקת אדם במעצר רק משום שבמדינת מגוריו יש פעילות של ארגון עוין, גם אם לו עצמו אין כל קשר אליה. כמו כן החוק קובע, באופן חסר תקדים, עונשים כבדים יותר לאזרחי מדינות המוגדרות כמדינות אויב, אף על פי שעבירה בה הם מואשמים זהה לעבירה שביצעו אזרחי מדינות אחרות. על פי הצעת החוק, יוטלו עונשים חמורים גם על פלסטינים תושבי רצועת עזה שייכנסו לישראל וניתן יהיה לעצרם לתקופות ממושכות.

על פי ההצעה, שאושרה ברוב גדול של 21 נגד אחד (ח"כ דב חנין), המדינה תוכל להחזיק בהתאם לחוק זה עצורים, ובכלל זה פליטים, עד 18 יום במעצר מבלי שיובאו לפני שופט. את צו הגירוש יוכל להוציא קצין על סמך דו"ח שייכתב על ידי חיילים נטולי כל הכשרה לזיהוי פליטים. מי שייעצרו סמוך לגבול יגורשו בשיטת "ההחזרה החמה" מבלי שתינתן בידם הזדמנות לדרוש להיפגש עם נציגי נציבות הפליטים של האו"ם בישראל. ההצעה כלל אינה מבחינה בין מעצר של גברים למעצר נשים וילדים, וכך יישומה יביא למעצר ילדים בניגוד בוטה לאמנה בדבר זכויות הילד עליה חתמה מדינת ישראל.

ארגוני זכויות האדם מתקוממים על הצעת החוק הכוללת הוראות דרקוניות ובלתי חוקתיות, הנוגעות הן למנגנוני המעצר והגירוש הכלולים בה והן להליכים הפליליים, שיתאפשרו מכוחה אם תעבור. מדובר בהצעת חוק חמורה ביותר, שכן את כל התכליות שהיא מבקשת להגשים, לכאורה, ניתן להגשים באמצעות המנגנונים הקבועים בחוק הכניסה לישראל, ושפגיעתם בזכויות היסוד של מי שנופלים תחת רשתו של החוק פחותה.

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: זכויות אזרחיות,מבקשי מקלט ופליטים

סגור לתגובות.