אפליה בפרויקט לדיור מסובסד עבור חיילים משוחררים

ב-12.5.08 פנתה האגודה לראש עיריית ראשל"צ: פרויקט לדיור מסובסד עבור חיילים משוחררים ששירתו ביחידות שדה יפלה שוכרים אחרים: חיילים/ות שלא שירתו ביחידות שדה, בני/ות שירות לאומי, אנשים עם מוגבלויות או ערבים. יש לקבוע קריטריונים שוויוניים לקבלת ההטבה

לכבוד
מר מאיר ניצן
ראש עיריית ראשון לציון
רחוב הכרמל 20
ראשון לציון

שלום רב,

הנדון: אפליה בפרויקט לדיור מסובסד עבור חיילים משוחררים

1. נודע לנו מהפרסום באתר Ynet, מיום 5.5.08, כי בכוונת עיריית ראשל"צ להקים בניין מיוחד, ובו 120 יחידות דיור להשכרה בשכר דירה מסובסד לחיילים משוחררים, יוצאי יחידות השדה.

2. בניין זה, לכשיוקם, יתבסס על אפליה פסולה של שוכרים אחרים, אשר אינם יוצאי יחידות שדה. על המופלים יימנו גם חיילים וחיילות סדירים, שלא שירתו ביחידות שדה, או בני ובנות השירות הלאומי. זו גם אפליה נגד מי שלא יכול היה לשרת ביחידת שדה כמו אנשים עם מוגבלויות או ערבים.

3. לפי הפרסום גופים פרטיים שותפים במימון הפרויקט. ספק רב אם גוף פרטי יכול להשכיר דירות תוך אפליה של קבוצות אוכלוסיה רבות, אולם אין כל ספק כי לעירייה, כרשות ציבורית, אסור לקחת חלק בפרויקט, המבוסס כולו על אפליה. טוב שהעירייה מחפשת פתרונות דיור גם לצעירים, שאינם יכולים לעמוד במחירי השכירות בעיר, אך עליה לעשות זאת תוך קביעת קריטריונים שוויוניים, כמתבקש ממעמדה החוקתי של הזכות לשוויון.

4. בית המשפט העליון אמנם פסק, כי הטבות לחיילים משוחררים אינן פסולות על הסף, אולם ניתן להכשירן רק בנסיבות מיוחדות, בהן קיים שוני רלוונטי מובהק בין מקבלי ההטבה לשאר האוכלוסייה, הנובע מהשנים ששירתו בצבא, ובאופן מידתי. בג"ץ 11956/05 בשארה נ' שר הבינוי והשיכון (מיום 13.12.06). במקרה זה נכשל הפרויקט בשני המבחנים. ראשית, מטרת ההטבה, כפי שהיא באה לידי ביטוי בתקשורת, היא לסייע לצעירים שנתקלים בקשיים כלכליים ובמחירי דיור גבוהים, ולאפשר להם לרכוש השכלה גבוהה, אולם הקריטריון המרכזי אינו המצב הכלכלי, כמתבקש, אלא סוג השירות הצבאי בלבד. שנית, השירות ביחידת שדה הינו תנאי סף גורף, המונע מכל מי שלא שירת ביחידת שדה להתקבל לפרויקט. למשל, מי שלא שירת ביחידת שדה לא יתקבל, גם אם מצבו הכלכלי קשה, ואפילו אם הדבר נובע משנות שירותו ביחידה עורפית או בשירות לאומי. הגבלה גורפת זו אינה עומדת במבחנים של בית המשפט העליון.

5. על כן נבקש, כי העירייה תבהיר למשקיעים, כי מעורבותה בפרויקט תימשך רק כאשר ייקבעו קריטריונים שוויוניים.

בכבוד רב,

גיל גן-מור, עו"ד

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: דיור, תכנון וקרקעות,הזכות לדיור,הזכות לדיור - סגרגציה ואפליה,הזכות לשוויון,זכויות אנשים עם מוגבלות,זכויות המיעוט הערבי,זכויות חברתיות,עוד

סגור לתגובות.