דרישת השב"כ מפעילי בל"ד – פגיעה בחופש הפעולה הפוליטי ובחופש הביטוי

האגודה ליועץ המשפטי לממשלה: דרישת השב"כ מפעילי בל"ד להתחייב שלא לקיים כל קשר עם ד"ר בשארה היא פגיעה בוטה בחופש הפעולה הפוליטי ובחופש הביטוי

האגודה לזכויות האזרח פנתה היום (7.4.2008) ליועץ המשפטי לממשלה, מר מני מזוז, בעקבות זימונם לחקירת שב"כ של פעילי מפלגת בל"ד וניסיון להחתימם על התחייבות שלא לקיים מגע עם הח"כ לשעבר ד"ר עזמי בשארה – בטענה שכל קשר עם ד"ר בשארה עלול להוביל לגיוס לחיזבאללה.

במכתב, קובע עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח, כי הקביעה, שכל מגע עם ד"ר בשארה עלול להוביל לגיוס לחיזבאללה הינה מופרכת ופסולה מעיקרה. עוד מצוין במכתב כי זכותם של ידידים ועמיתים של ד"ר בשארה לעמוד אתו בקשר גם בנושאים פוליטיים ומפלגתיים נגזרת מהזכות לחופש פעולה פוליטי, הזכות לחופש ביטוי והזכות לאוטונומיה.

מתוך המכתב: הדרישה לחתום על מסמך התחייבות שלא להיות בקשר עם ד"ר בשארה "נועדה כדי להטיל אימה בלבם של הנחקרים. קיים חשש כבד, שהדבר עלול להרתיע אותם מלהיות פעילים בזירה הפוליטית בכלל ובמפלגת בל"ד בפרט שמא פעילות זו 'תסבך' אותם בפלילים. דרישה זו מהווה פגיעה פסולה בחופש הפעולה הפוליטי של האזרחים והינה אנטי-דמוקרטית בעליל". דרישה זו מעבירה לנחקרים את המסר, "כי הם נמצאים תחת עינו הפקוחה של "האח הגדול", באופן המנוגד לרוח הדמוקרטיה".

האגודה לזכויות האזרח דורשת מהיועץ המשפטי לממשלה להנחות את השב"כ להפסיק לאלתר את השימוש בדרישה להתחייבות זו או בכל אמצעי אחר, שיש בו כדי להרתיע פעילים פוליטיים ממעורבות בחיים הפוליטיים בכלל ומהמעורבות במפלגת בל"ד בפרט.

להלן המכתב המלא.

לכבוד
מר מני מזוז
היועץ המשפטי לממשלה
רח' סלאח א-דין 29
ירושלים

שלום רב,

הנדון: דרישת השב"כ להחתים פעילים של מפלגת בל"ד על התחייבות שלא לבוא במגע עם ד"ר בשארה

מתלונות שהגיעו אלינו עולה, כי בחודשים האחרונים זומנו כ-18 פעילים במפלגת בל"ד לחקירה של השב"כ. חלקם נדרשו לחתום על התחייבות שלא לקיים קשר עם מייסד המפלגה והח"כ לשעבר, ד"ר עזמי בשארה, משום שלטענת השב"כ הדבר עלול להביא לגיוסם לארגון חיזבאללה.

להלן לשונה של ההתחייבות, כפי שפורסמה ביום 31.3.08 באתר החדשות וואלה!, בידיעה שכותרתה "בשב"כ חוששים: בשארה מגייס לחיזבאללה":

א. ידוע לי כי מר עזמי בשארה מבוקש לחקירה עקב קשריו עם ארגון חיזבאללה.
ב. הוזהרתי היום על ידי שירות הביטחון הכללי כי כל פגישה עם מר עזמי בשארה עלולה לשמש לצורך גיוס לארגון חיזבאללה, אפילו אם מטרת הפגישה לא נראית לשם כך.

ההתחייבות הנ"ל, הקובעת באופן אפריורי, כי כל פגישה עם ד"ר בשארה עלולה לשמש לגיוס אנשים לארגון החיזבאללה, הינה פסולה מעיקרה ומופרכת. ד"ר עזמי בשארה ייסד ועמד עד לאחרונה בראש מפלגה, המיוצגת בכנסת. עבור רבים הוא נחשב מנהיג פוליטי חשוב ואינטלקטואל ערבי בולט. פעילים במפלגת בל"ד ופעילים באקדמיה ובחברה האזרחית ואף אנשים מן השורה פיתחו קשרים מפלגתיים, מקצועיים וקשרי ידידות עם ד"ר בשארה במהלך הקריירה הפוליטית והאקדמית שלו. העובדה, כי מתנהלת חקירה נגדו בחשד לניהול מגעים עם ארגון החיזבאללה, אינה מצדיקה בשום פנים ואופן שלילת זכותם של ידידיו של בשארה ושל פעילים מפלגתיים ואחרים לשמור איתו על קשרים. זכותם של אלה לנהל קשרים עם ד"ר בשארה בנוגע לנושאים פוליטיים, מפלגתיים ואישיים נגזרת מהזכות לחופש פעולה פוליטי, מהזכות לחופש ביטוי ומהזכות לאוטונומיה.

הדרישה מנחקרים ומפעילים של בל"ד לחתום על מסמך המכיל קביעה זו פסולה אף שבעתיים ונועדה כדי להטיל אימה בלבם של הנחקרים. קיים חשש כבד, שהדבר עלול להרתיע אותם מלהיות פעילים בזירה הפוליטית בכלל ובמפלגת בל"ד בפרט שמא פעילות זו "תסבך" אותם בפלילים. דרישה זו מהווה פגיעה פסולה בחופש הפעולה הפוליטי של האזרחים והינה אנטי-דמוקרטית בעליל.

החקירה של פעילי בל"ד והניסיון של השב"כ להחתים אותם על ההתחייבות הנ"ל, בדומה לנהוג במדינות טוטליטריות, מעבירים לנחקרים את המסר, כי הם נמצאים תחת עינו הפקוחה של "האח הגדול", באופן המנוגד לרוח הדמוקרטיה. מקומם עוד יותר הניסיון להציג את ההתחייבות הנ"ל בחלק מהחקירות כאילו היא באה מתוך "דאגה" לטובתו של האזרח, ומתוך ניסיון "לעזור" לו שלא להיכשל בפלילים. גם צעד זה דומה לצעדים, הנהוגים במדינות טוטליטריות, שבהן המשטר מתיימר לדעת מהי טובתו של האזרח טוב יותר מאשר האזרח עצמו.

לאור האמור לעיל נבקשך להנחות את השב"כ להפסיק לאלתר את השימוש בהתחייבות זו או בכל אמצעי אחר, שמרתיע פעילים פוליטיים ממעורבות בחיים הפוליטיים בכלל ומהמעורבות במפלגת בל"ד בפרט.

בכבוד רב,

דן יקיר, עו"ד
היועץ המשפטי

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: דמוקרטיה,זכויות אזרחיות,זכויות המיעוט הערבי,חופש הביטוי,עוד

סגור לתגובות.