להעניק מעמד לאנשים חסרי נתינות שמרכז חייהם בישראל

עת"מ 1164/05, 1165/05, 1166/05; עת"מ 2887/05, 2888/05, 2889/05;
עת"מ 34499-04-10, 34603-04-10, 34701-04-10

עו"ד: עודד פלר

 

למדינת ישראל אין כל מדיניות או נוהל מסודר בנוגע להקניית מעמד לאנשים מחוסרי נתינות. אנשים אלה שוהים בישראל שלא כדין, אך לא ניתן לגרשם ממנה, שכן אין מדינה, שמסכימה לקבלם. הם נאלצים לחיות בישראל ללא מעמד, הם אינם רשאים לעבוד, אינם מבוטחים בביטוח בריאות ממלכתי ואינם זכאים לזכויות סוציאליות.

האגודה לזכויות האזרח פעלה לשחרורם ממעצר של מספר אנשים חסרי נתינות, שהוחזקו במשמורת במשך חודשים רבים, באין מדינה שאליה אפשר לגרשם. האגודה הגישה עתירה מינהלית לבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו, בשם שלושה מהם, תושבי ברית המועצות לשעבר, שהגיעו לישראל בימי התפרקותה של מדינה זו, וכך איבדו כל מעמד בארצות מוצאם, בבקשה להעניק להם תושבות קבע בישראל, ולקבוע הליך מסודר לטיפול בבקשותיהם של אחרים במצבם. בית המשפט הכיר בכך כי מצב שבו אנשים שוהים בישראל ללא נתינות וזכויות הוא בעייתי, אך דחה את העתירה בקבלו את טענת המדינה, כי משרד החוץ עדיין עושה מאמצים להחזיר את העותרים לארצות מוצאם.

לאחר כחצי שנה נאלצו השלושה לשוב ולעתור לבית המשפט באמצעות האגודה, לאחר שעניינם לא הוסדר. בחודש ינואר 2007 דחתה השופטת רובינשטיין את עמדת משרד הפנים ופסקה, שהתעלמות המשרד מתופעת חסרי האזרחות וסירובו לקבוע מנגנון לטיפול בבקשותיהם הם בלתי סבירים. עוד נפסק, כי על משרד הפנים לגבש מדיניות ברורה וקריטריונים לטיפול בחסרי אזרחות (שיחולו גם על שלושת העותרים), וכי בעת בירור הפניות יובטח כי חסרי האזרחות יקבלו לפחות רישיון ישיבה ועבודה בישראל.

משרד הפנים נתן לשלושת העותרים רישיונות עבודה, וקבע מדיניות שמתעלמת מפסק הדין. הנוהל שגובש מופנה לגורמי האכיפה ומניח שמחוסרי אזרחות עצורים; הוא אינו מגדיר מה על מחוסרי אזרחות לעשות כדי להסדיר את עניינם; רישיונות עבודה ניתנים רק לאחר שנה, אם בכלל; ואין שום מתווה להסדרת מעמדם בישראל, ככל שאין אפשרות לגרשם, אלא "בחינה של כל מקרה לגופו".

באפריל 2010 שבה האגודה ועתרה בשם השלושה. דרשנו לתקן את הליקויים שנפלו בנוהל, ובדומה לבירור בקשות מקלט לייסד הליך לבירור בקשות של מחוסרי אזרחות (הליך SSD – Statelessness Status Determination ). כן דרשנו לתת לעותרים תושבות ארעית, אשר תקנה להם מסמכים מזהים וזכויות סוציאליות, ולקבוע מתווה מוגדר ומוגבל בזמן להסדרת מעמדם בישראל באופן קבוע.

העתירה הראשונה

פסק הדין בעתירה הראשונה

פסק הדין בעתירה השנייה

העתירה השלישית

פסק הדין בעתירה השלישית

 

הודעות לעיתונות:

להעניק תושבות קבע למחוסרי נתינות שמרכז חייהם בישראל, ינואר 2005

פסק דין תקדימי: על משרד הפנים לגבש קריטריונים לטיפול בחסרי אזרחות, ינואר 2007

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: אזרחות ותושבות,זכויות אזרחיות

סגור לתגובות.