מדיניות הכבילה של מהגרי עבודה למעסיקים

בג"צ 4542/02 קו לעובד נגד ממשלת ישראל

עו"ד: עינת אלבין (התוכנית למשפט ורווחה באוניברסיטת תל-אביב)

ב-30.3.06, בפסק דין נדיר בחומרתו, קיבל בג"ץ את עתירתם של קו לעובד, מוקד סיוע לעובדים זרים, האגודה לזכויות האזרח, רופאים לזכויות אדם, מרכז אדווה ועמותת מחויבות, שהוגשה באמצעות התוכנית למשפט ורווחה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, נגד "הסדר הכבילה". העתירה, שהוגשה ב-29.5.02, תקפה את "הסדר הכבילה" של מהגרי עבודה, שחל בענפי החקלאות, הסיעוד והתעסוקה, ושלפיו מותנה רישיון העבודה שקיבל מהגר עבודה המגיע לעבוד בישראל בכך שיעבוד אצל מעסיק מסוים. מהגר עבודה המפוטר על ידי מעסיקו, עוזב את מעסיקו (למשל בשל תנאי עבודה או שכר מחפירים) או "מנויד" על ידי מעסיקו לעבודה אצל מעסיק אחר – הופך לשוהה בלתי חוקי המיועד לגירוש מהארץ. הסדר הכבילה העניק כוח עצום למעסיקים, שידעו כי ביכולתם לפגוע בזכויותיהם של מהגרי העבודה באופן חמור, ואלה בכל זאת לא יוכלו לעזוב. בג"ץ קבע, כי ההסדר יוצר מעין-עבדות בגרסה מודרנית, ופוגע בזכויותיהם הבסיסיות של העובדים הזרים, ועל כן דינו להתבטל, והורה למדינה לגבש בתוך שישה חודשים הסדר חדש להעסקת מהגרי עבודה, שלא יהיה כרוך בכבילה למעסיק.

שנתיים וארבעה חודשים מאז פסק הדין הכבילה טרם פסה מהעולם. המדינה אומנם גבשה נהלים חלופיים בתחומי הסיעוד והחקלאות, אך לא טרחה לפעול ליישומם, כך שבפועל, דבר לא השתנה. לפיכך הגישו הארגונים העותרים בחודש יולי 2008 בקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט. בנובמבר 2008 קבע בג"ץ כי המדינה ביזתה את פסק הדין, והורה לה להודיע תוך שלושים ימים על מועד כניסתם לתוקף של הסדרי ההעסקה החדשים. בכתב הטענות האחרון שהגישה המדינה, היא טענה כי די ב"הסדר המסגרת" שקבעה – נוהל עדכון מקום עבודה לעובדים זרים בנוסחו המתוקן – כדי לפתור את בעית הכבילה, וחזרה בה ממחויבותה ליישום שיטות ההעסקה החדשות.

ב-3.12.09 נתן בג"ץ את החלטתו בבקשת הבזיון. בהחלטה נקבע, כי הבקשה "הגיעה לקץ דרכה", בהתחשב בשינוי המשמעותי שהתחולל מאז הוגשה העתירה. בית-המשפט ציין, כי מחדלם של המשיבים ליישם את שיטות ההעסקה החדשה במועד הוא בבחינת "עשיית דין עצמית שעמה אין להשלים" (פסקה 2 להחלטה) ואף מתח ביקורת נוקבת על שינוי עמדתה של המדינה במהלך ההתדיינות. בית-המשפט ציין שיש לבחון, במרוצת הזמן, האם די ב"הסדר המסגרת" שנקבע על מנת לפתור את בעית הכבילה ולקיים את המתחייב על פי פסק הדין, והבהיר כי דרכנו תהא פתוחה לשוב ולעתור לבית המשפט בקשר עם יישומם של הסדרי ההעסקה החדשים.

העתירה
הודעה משלימה מטעם המדינה, מאי 2003
תשובת המדינה, דצמבר 2003
עמדת העותרים לתגובת המדינה
, נובמבר 2004
הודעה מעדכנת מטעם המשיבים 1-3, ינואר 2005
פסק הדין

בקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט
החלטת בג"ץ מ-24.11.08
הודעה משלימה מטעם המשיבים, דצמבר 2008
תגובה מטעם המבקשות להודעתם המשלימה של המשיבים, ינואר 2009
החלטה בבקשה לפי פקודת בזיון בית המשפט

הודעות לעיתונות:
בג"ץ הורה על ביטול ההסדר הכובל עובדים זרים למעסיקיהם, אפריל 2006
השופט לוי: המדינה ביזתה את בג"ץ בכך שלא ביטלה את הסדר הכבילה, נובמבר 2008

קישורים:
עו"ד עודד פלר ועו"ד יונתן ברמן, כלימה תכסה את פנינו, מאי 2006
פוסטים בנושא הסדר הכבילה, מתוך הבלוג "לסה פסה" של עו"ד עודד פלר ועו"ד יונתן ברמן

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: זכויות אזרחיות,מהגרי עבודה

סגור לתגובות.