מאהל המחאה בצומת פולג לא יפונה עד ראש השנה

cc-NC-SA-by:Yoav Lermancc-NC-SA-by:Yoav Lerman

האגודה פנתה לראש עירית נתניה, מרים פיירברג, והעירייה הודיעה שלא תפנה את המאהל עד לראש השנה

האגודה לזכויות האזרח פנתה הבוקר (25.9.11) לראש עיריית נתניה, מרים פיירברג, בדרישה דחופה להפסיק לאלתר את פעולות פינוי מאהל המחאה בצומת פולג בעיר שנעשו שלא כחוק. עו"ד נירה שלו מהאגודה הדגישה שהמאהל אינו מפריע לאיש ולכן פינויו מהווה פגיעה חמורה בחופש המחאה של פעיליו. בנוסף, גם אם העירייה החליטה שיש לפנות את המאהל, עליה לעשות זאת כחוק – להתריע בכתב על כוונתה לפנות את המאהל זמן סביר בטרם הביצוע בפועל, ולהעניק לשוהים במאהל הזדמנות נאותה להתפנות בעצמם או להשיג על הכוונה לפנותם.

היום בשמונה בבוקר הופיעו פקחים מטעם העירייה למאהל ללא התראה מוקדמת, והחלו לפרק את האוהלים ולהרוס את הציוד שהיה בו. מפניות שקיבלנו עולה כי הפקחים הציגו צו הריסה לסוכה שהוקמה בסמוך למתחם המאהל, אך בפועל פירקו את המאהל כולו בלי שהיה בידיהם צו פינוי. הפעילים במאהל ניסו למנוע את פירוקו ללא הצלחה והפקחים הבטיחו לשוב מאוחר יותר היום, כדי להמשיך בביצוע פעולות הפינוי.

בעקבות פניית האגודה, הודיעה עיריית נתניה שלא תפנה את המאהל בצומת פולג עד לראש השנה. להלן הפנייה.

 

 

 

25 בספטמבר 2011

 

 

לכבוד
גב' מרים פיירברג
ראש עיריית נתניה
נתניה
בפקס: 09-8653355

 

ד  ח  ו  ף

 

שלום רב,

 

הנדון: פינוי מאהל המחאה בצומת פולג

אנחנו פונים אלייך בדרישה דחופה על מנת שתורי על הפסקת פעולות פינוי במאהל המחאה שממוקם בצומת פולג.

1.       היום, 25.9.11, בשעה 8:00 בבוקר הופיעו פקחים מטעם עיריית נתניה למאהל המחאה הממוקם בצומת פולג (להלן: "המאהל"), וללא כל התראה מוקדמת החלו לפרק את המאהל ולהרוס את הציוד שהיה בו.

2.       מפניות שקיבלנו עולה, כי הפקחים הציגו צו הריסה לסוכה שהוקמה בסמוך למתחם המאהל, אך בפועל פירקו את המאהל כולו באמצעות מנוף והרסו אוהלים וציוד אישי יקר ערך שהיה במאהל. יודגש, כי הפקחים לא הציגו כל צו פינוי למאהל או התראה אחרת בכתב, ולמעשה כלל לא ידוע מה מקור הסמכות מכוחו הרסו הפקחים את המאהל.

3.       מספר פעילים במאהל ניסו למנוע את פירוקו, ודרשו מהפקחים שההריסה תוגבל אך להוראות הצו שהציגו, היינו לסוכה בלבד. הפקחים לא נענו לדרישות אלו והמשיכו לפרק את המאהל על כל תכולתו באופן גורף. עוד נאמר לפעילי המאהל, כי הפקחים ישובו למאהל היום בסביבות השעה 13:00 כדי להמשיך בביצוע פעולות הפינוי.

4.       הקמת מאהל מחאה הינה חלק מזכות היסוד לחופש ביטוי וחופש המחאה. משכך, ההחלטה על פינוי מאהל חייבת להישען על אינטרס ציבורי כבד משקל ועל איזון ראוי בינו לבין מעמדו החוקתי של חופש המחאה. כמו כן, הפינוי עצמו חייב להיעשות באופן מידתי תוך צמצום הפגיעה בחופש המחאה. פינוי מאהל המחאה כמפורט לעיל אינו עומד בדרישות אלו.

5.       ההחלטה לפנות את המאהל נגועה בחוסר סבירות קיצוני, שכן המאהל ממוקם בצומת פולג, הוא אינו גורם הפרעה, או למצער אינו גורם הפרעה המצדיקה פגיעה בלתי מידתית בזכות המחאה של המפגינים.

6.       יתרה מכך, גם אם נניח כי העירייה מוסמכת לפנות את המאהל, עדיין עליה לפעול בהתאם להליך פינוי תקין והוגן. הליך פינוי תקין כאמור מחייב את העירייה להצביע על מקור סמכותה החוקית לביצוע הפינוי ולקיים את כל התנאים שהחוק המסמיך קבע כתנאי לביצוע הפינוי בפועל. כמו כן, על העירייה להתריע בכתב על כוונתה לפנות את המאהל זמן סביר בטרם הביצוע בפועל, ולהעניק לשוהים במאהל הזדמנות נאותה להתפנות בעצמם או להשיג על הכוונה לפנותם.

7.       ברור כי הליך הפינוי שביצעו הפקחים היום בבוקר והליך הפינוי שבכוונת העירייה לבצע היום בצהריים, אינם עומדים בדרישות אלו. יובהר, כי ככלל אי קיום התנאים להליך פינוי תקין הופך כשלעצמו את פעולת הפינוי לבלתי חוקית, ומהווה  פגיעה שלא כדין בזכויות המחאה והקניין של השוהים במאהל. יתרה מכך, הליך פינוי לא תקין חושף את העירייה המפנה לתביעות פיצויים מצד מי שנפגע כתוצאה מהפינוי.

8.       חוסר הסבירות בהתנהלותה של העירייה עולה גם לאור התנהלותם של ראשי עירייה אחרים בנסיבות דומות, שבטרם ביצוע פעולות פינוי חד צדדיות, מנהלים הידברות ממושכת עם נציגי המאהלים בניסיון להביא לפתרונות מוסכמים שיצמצמו את הפגיעה בחופש המחאה. לא ברור גם מדוע העירייה מצהירה בתקשורת על כוונתה לקיים שולחנות עגולים ולהגיע לפתרונות מידיים ומוסכמים, אך בפועל בוחרת לבצע פעולת פינוי חד צדדית ופתאומית.

9.       לאור האמור לעיל, אנו דורשים שתורי על הפסקת פינוי המאהל שממוקם בצומת פולג לאלתר.

10.   נוכח כוונת פקחי העירייה לשוב ולבצע פעולות פינוי במאהל עוד היום בשעה הקרובה, הינך מתבקשת להגיב למכתב זה בהקדם.

 

בכבוד רב ובברכה,

נירה שלו, עו"ד

 

העתק: עו"ד נילי ארז, היועצת המשפטית לעיריית נתניה

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: זכויות אזרחיות,חופש הביטוי,מחאת האוהלים 2011,מחאת האוהלים 2011

סגור לתגובות.