לבטל את אמצעי ההפרדה המשפילים תלמידות מזרחיות ואשכנזיות בעמנואל

האגודה למשרד החינוך: לבטל את אמצעי ההפרדה המשפילים בין התלמידות המזרחיות של בית הספר בית יעקב בעמנואל לבין התלמידות האשכנזיות של בית הספר החסידי

9 בינואר 2008

לכבוד
גב’‘ שוש איפרגן
סגנית מנהלת אגף בכיר לחינוך מוכר שאינו רשמי
משרד החינוך
רח’‘ דבורה הנביאה 2
ירושלים 91911

ג’‘ נ’‘,

הנדון: הפרדה משפילה בביה"ס "בית יעקב" בעמנואל

הורים לתלמידות בבית הספר בית יעקב בעמנואל כמו גם ועד איחוד הקהילות עמנואל פנו אלינו בתלונה על ההפרדה העדתית בבית הספר ועל אמצעי ההפרדה המשפילים שננקטו. על פי המידע שנמסר לנו, ערב פתיחת שנת הלימודים הנוכחית נפתח בבניין בית הספר בית ספר נוסף, הוא בית הספר החסידי, שהרוב המכריע של התלמידות הלומדות בו הוא אשכנזי, בעוד שבבית הספר בית יעקב לומדות תלמידות מזרחיות. כדי להפריד בין שני בתי הספר, המתקיימים באותו המבנה, שנת הלימודים בביה"ס החסידי נפתחה כמה ימים קודם לכן, נקבעו שעות שונות לתחילת הלימודים ולהפסקות, שני חלקי בית הספר, שלהם כניסות נפרדות, הופרדו באמצעות קיר גבס, חצר בית הספר כוסתה בבד יוטה כדי שתלמידות משני בת הספר לא יתראו זו עם זו, ועל התלמידות האשכנזיות נאסר לדבר עם התלמידות המזרחיות. התלמידות האשכנזיות מגניבות שיחות מעבר לגדר בחצר עם חברותיהן המזרחיות כשהן מתנצלות על כך, שכן נאמר להן, שחברותיהן המזרחיות אינן טובות.

בעקבות מספר פניות אליכם מצד עו"ד מיכל כהן, המייצגת קבוצת הורים, נתקבלה תגובתו של עוזר מנכ"ל מרכז החינוך העצמאי מיום 3.9.07, המכחיש מכל וכל ובשאט נפש את הדברים ורואה בכך את הפרשה כמחוסלת. והנה במכתב נוסף, שנשלח אליך על ידי מנכ"ל החינוך העצמאי ביום 23.9.07, אין עוד חולק על העובדות, אלא שנטען, כי ההפרדה נעשתה על ידי תושבי העיר וראשי הרשות המקומית, כי אין מדובר באפליה עדתית וכי מרכז החינוך העצמאי קיבל זאת כעובדה קיימת.

בכתבה ששודרה בטלוויזיה בנושא נאמר, כי האיסור על תלמידות בית הספר החסידי ליצור קשר כלשהו עם חברותיהן בבית הספר בית יעקב נובע מרמתן הרוחנית הנמוכה.

מובן הוא, שאין כל צורך להתחקות אחר המניעים להפרדה, שכן אין זה מעלה או מוריד אם מדובר במניע עדתי אם לאו. התוצאה ברורה ועמה חובה להתמודד: התלמידות המזרחיות הופרדו מחברותיהן האשכנזיות, שלומדות באותו המבנה עצמו, באופן ובאמצעים משפילים, שמשדרים לתלמידות בית יעקב יחס נחות ומפלה. האווירה העכורה שנוצרה כתוצאה מכך בבית הספר אף פוגעת בזכותן הבסיסית לחינוך.

למותר לציין, כי זוהי חובתו של משרד החינוך לפקח על המתרחש בבית הספר ולהבטיח, כי אף תלמידה לא תסבול יחס מפלה ומשפיל, וכי כל התלמידות יהנו מזכותן לתנאים הולמים ללמוד ולהתחנך. למרות חילופי המכתבים עמכם לא נראה, כי ננקט צעד כלשהו מצידכם לשים קץ לתופעה מבישה זו.

לפיכך נבקשכם לפעול ללא דיחוי על מנת למנוע את המשך המצב המתואר לעיל ולאפשר לתלמידות בית יעקב לממש את זכותן לחינוך ולכבוד.

בכבוד רב,

דן יקיר, עו"ד
היועץ המשפטי

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: גזענות ואפליה,הזכות לכבוד,הזכות לשוויון,זכויות אזרחיות

סגור לתגובות.